F16B 12/14

Spojovacie kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 418

Dátum: 06.04.1994

Autor: Dvořák Luboš

MPK: F16B 12/14

Značky: spojovacie, kovanie

Text:

...pohybu. Skrutka s hiavou prechádza predvŕtaným axiáinym otvorom cez bok a koimo sa zaskrutkuje doHiavnou výhodou spojovacieho kovania podľa technického riešenia je jednoduchá montáž, pričom sa zároveň docieii veTmi pevné spojenie s možnosťou rozobratia. Matica uiožená v osi umeiohmotového vaićeka umožňuje jednoduchšiu orientáciu primontáži, ako je to pri známom podobnom kovani.PrehTad obrázkov na výkreseNa obr.1 je v reze unázornený...

Konštrukcia spoja vhodného najmä pre spájanie nábytkových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248101

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šulán Elemír

MPK: F16B 12/14

Značky: spoja, spájanie, dielcov, vhodného, najmä, nábytkových, konštrukcia

Text:

...tiahlo usporiadané v drážke dosky.Spoj, ktorý je predmetom ochrany umožňuje, okrem spájania dielcov usporiadaných tv horizontálnej a vo vertikálnej rovine, aj spájanie dielcov Lisporiandaných v ľubovoľnej rovine. Teda okrem tradičných dvo-j-,troj- a štvorsmerných spojov s uhąlami odklonu priečok 90 ° a 180 ° je možné týmto spojom zabezpečiť odklon priečok pod inýmuhlom hlavne 120 ktoré riešenia je velmi vhodné pri zhotovovaní...

Spojovacie kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 233498

Dátum: 15.09.1986

Autor: Krátky Jozef

MPK: F16B 12/14

Značky: kovanie, spojovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovacie kovanie je určené pre spájanie poschoďových postelí, nadstavovanie regálov a pre spojovanie dlhých zvislých a vodorovných prvkov rôzneho použitia s prevedenia. Podstata spojovacieho kovania spočíva v tom, že v spojovaných elementoch je vložené púzdro so závitmi pre upevňovacie skrutky a v tomto púzdre je vložený spojovací čap s vytvorenými šikmými ploškami. Pomocou tlaku vytvoreného skrutkami sa dosiahne pevný spoj.