F15B 3/00

Multiplikátor hydraulického tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7511

Dátum: 01.08.2016

Autori: Kučera Marián, Tóth František, Malý Vlastimil

MPK: B60T 13/12, F15B 3/00, F15B 15/14...

Značky: tlaku, hydraulického, multiplikátor

Text:

...že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokoch na ochranu. Pre odborníkov znalých stavu...

Spôsob a zariadenie na demineralizáciu vody prekonaním poklesu tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3372

Dátum: 21.07.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: B01D 61/02, C02F 1/44, F04B 11/00...

Značky: zariadenie, poklesu, tlaku, prekonaním, spôsob, demineralizáciu

Text:

...sapritom dostaví výhodne samé od seba. Na riadenie zariadenia s piestovými valcarni, aby bola dosiahnutá požadovaná podpora tlaku, môže byť však plánované aj zodpovedajúce riadiace0012 Výhodné uskutočnenia tohto zariadenia s piestovými valcami sú uvedené v nárokoch 60013 Výhodne je plánované, že, napríklad vmomente prepnutia pri známom zariadení s dvoma zariadeniami s piestovými valcami, je pokles tlaku alebo pokles prúdenia prekonaný,aby...

Zariadenie vytvárajúce hydrostatický tlak

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11315

Dátum: 22.07.2002

Autori: Henrichsen Hans Hansforth, Peters William Suttle, Watterson Peter Andrew

MPK: A61M 1/12, F15B 3/00

Značky: hydrostatický, vytvárajúce, zariadenie

Text:

...U dalšej preferovanej formy je prvá alebo druhá časť0012 Hnací aparát vhodne zahŕňa maticu spojenú s prvou alebo druhou časťou krytu a závitovú tyč spojenú s tou časťou krytu,ktorá nie je spojená s nmticou, kde závitová tyč a matica sú spojené pomocou závitu a motor spôsobuje rotáciu matice vzhľadom na závitovú tyč. V jednom vyhotovení je matica pripojená k pohyblivej prvej alebo druhej časti krytu a závitová tyč je pripojená k pevnej...

Hydraulický obvod s multiplikátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257076

Dátum: 15.04.1988

Autori: Varvařovský Václav, Štěpnička Josef, Steklík Jaroslav

MPK: F15B 3/00

Značky: multiplikátorem, obvod, hydraulický

Text:

...a hydraulického upínacího válce lg, mezi nimiž je umístěn multiplikátor ll, propojený s jednosměrným řízeným ventilem lg, jednosměrným ventilem lg a řízeným tlakovým ventilem lg. Rozvaděč li má vstupní vedení 3 a výstupní vedení 2. větví l a 1 je na něj připojen řízený tlakový ventil lg, dále větví l a A jednosměrný vetil lg, jež jsou dále propojeny větví g s prostorem lg na větší straně pístu gg multiplikátoru ll.Na větví l je dále zapojen...

Zařízení k rozvodu nejméně jednoho tlakového média z pevného tělesa na rotující hřídel

Načítavanie...

Číslo patentu: 234874

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hnát Jaroslav, Kobera Jiří

MPK: F15B 3/00

Značky: jednoho, hřídel, tělesa, media, zařízení, pevného, nejméně, rotující, rozvodu, tlakového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k rozvodu tlakových médií mezi vzájemně rotujícími tělesy je určeno k přenosu tlaku pomocí různých médií (vzduch, voda, hydraulický olej) o různých tlacích mezi vzájemně rotujícími součástmi, pričemž pohyb není ničím omezován. Jeho podstata spočívá v tom, že do nákružků je přivedeno tlakové médium, které kanálky v hřídeli je převáděno výstupními otvory na samostatné dopravní cesty k motorům. Zařízení k rozvodu tlakových médií lze...