F15B 20/00

Hydraulická spojovacia zostava s riadením uvoľňovania tlaku, umiestniteľná medzi palubný hydraulický obvod technického vozidla a odnímateľné hydraulické príslušenstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14439

Dátum: 24.07.2007

Autori: Polgati Igor, Ursella Andrea

MPK: F15B 20/00

Značky: príslušenstvo, uvolňovania, spojovacia, odnímatelné, tlaku, medzi, technického, hydraulické, umiestniteľná, hydraulická, vozidla, zostava, riadením, obvod, palubný, hydraulický

Text:

...zákrok otvárania ventilu pomocouaxiálneho tlaku na jeho pracovný piest.0014 Výhodne je poskytnutá možnosť tiež viesť pracovnú polohu páky na uvoľňovanie tlaku tak, aby bola stabilná počas celého času potrebného nauvoľnenie tlaku hydraulického obvodu vozidla.0015 Ďalej môže byť usporiadanie také, že jednodielne telo má dva spoje s tlakovými potrubiami a dva spoje na pripojenie s odnímateľným príslušenstvom,a dva vypúšťacie ventily...

Hydraulický valec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 462

Dátum: 11.07.2003

Autor: Beule Ulrich

MPK: B30B 15/28, F15B 15/00, F15B 20/00...

Značky: hydraulický, válec

Text:

...všetky technicky vyrobiteľné požadované zdvihy. Okrem toho sa vďaka zariadeniu podľa vynálezu získava ešte výhoda, že toto zariadenie nie je obmedzené maximálnou rýchlosťou posuvu. Ako vstupný zdvih, tak aj rýchlosť silového zdvihu sú pri použití zariadenia podľa vynálezu voľne voliteľné,pokiaľ ich technické ochranné opatrenia (existujúci objemový prúd, prierezy prívodov) umožňujú. Okrem toho je do zariadenia podľa vynálezu možné...

Hydraulický spínací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 258676

Dátum: 16.09.1988

Autor: Balaško Rudolf

MPK: F15B 20/00

Značky: ventil, spínací, hydraulický

Text:

...medzi primárnym piestikom 2 a reakčným piestikom 12 je v teleso 1 ventilu jeden otvor Y pre beztlaký odpad netesnosti, ktorý je potrebné zapojiť pri vysokých tlakoch.Potrebný spínací tlak ventilu zaisťuje primárna pružina 3 a nastavovacie podložky 4. Sekundárna pružina 6 zaisťuje vznik a udržanie tlaku potrebného nia roz-opnutie kontaktov snímača 8 tlaku oleja .a zároveň chráni snímač 8 tlaku oleja pred poškodením vyšším tlakom, než je...

Zařízení pro signalizaci úniku tlakové kapaliny z hydraulického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 257344

Dátum: 15.04.1988

Autor: Krňávek František

MPK: F15B 20/00

Značky: hydraulického, signalizaci, úniku, kapaliny, zařízení, systému, tlakově

Text:

...systému před zásobník 1 kapaliny,z obouaměrného prütokového elektrického snímače Ě, který je zařazen mezi rozvaděč § a pistový prostor Al dvojčinného přímočarého hydromotoru 3 a dále s elektrického a elektronického zařízení, u něhož je obousměrný průtokový eletrický snímač Q elektricky paralelné napojen na dělič lg napětí redukující elektrické napětí Q 3 na obousměrném průtokovém elektrickém snímači 3 dle vztahu 2kde Q je průměr...

Zapojení hydraulické soustavy stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256517

Dátum: 15.04.1988

Autor: Coufal Stanislav

MPK: F15B 20/00

Značky: zapojení, stroje, hydraulické, soustavy

Text:

...hydrogenerátoru na průtočné množství blízké nule. Tím je zajištěno podstatné snížení ztrátj hydraulické kapaliny při poruše v rozvodu hydraulické soustavy a odstraněn vliv doběhuhnacího motoru, jakož i vliv lidskéhofaktoru na přerušení dodávky hydraulické kapaliny a vliv poruchy« stávající signalizace, například při spálení žárovky signalizace.o 3 m Další výhodou je., že samočinné přerušení dodávky hydraulické ka paliny od...

Zapojení hydraulické soustavy stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256516

Dátum: 15.04.1988

Autor: Coufal Stanislav

MPK: F15B 20/00

Značky: soustavy, hydraulické, zapojení, stroje

Text:

...Sou~ časně dojde k samočinněuu přestavení hydrogenerátoru na průtočnéfmnožství blízké nula. Tím je zajištěno podstatné snížení ztrátjfaktoru na přerušení dodávky hydraulické kapaliny a vliv poruchystávající signalizace, například při spalení žáróvky signalizace. 256516Další výhodou je, že aamočinná prerušení dodávky hydraulické kapaliny od hydrogenerdtorů k hydromotorům je umožněno bežným ventilem malé svłtlosti, který je spoločný jak pro...

Hydraulický válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 242869

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kubík Ivan

MPK: F15B 20/00

Značky: válec, hydraulický

Text:

...l je pístemg,rozdělen na dva válcové prostory àa É. Píst 2 je v axiálním smeru rozdělen na dvě za sebou jdoucí první a druhé pevné části gł, 23, které jsou od sebe oddělené prostorem 5 a mezi nimiž je elastický materiál 3, například pryž, plastik, 3 242869ocelová pružina nebo podobné. Pístnice 3 je připojena k druhé pevné části gg, zatímoo první pevná část gł, spojená s pístnicí Ž, je vůči ní pohyblivé v mezích prostoru É proti elastickému...

Zařízení pro samočinné přepínání provozního a náhradního zdroje tlakového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 241731

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ditrych Zdenik, Vašíeek Zdenik, Hájek Karel

MPK: F15B 20/00

Značky: provozního, zařízení, samočinně, zdroje, tlakového, náhradního, media, přepínání

Text:

...tlakového média a obvykle zavadu zjistí, až se projeví na aparátu nebo akčním členu. V tom případě obsluha musi zajistit pomocí ručních ventilů otevření náhradního zdroje tlakového média z centrálního rozvodu nebo ruční uzavření nejdůležitějších akčních členů.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynalezu, jehož podstata spočíva v tom, že v cestě náhradního zdroje tlakového média je vestavěna jednosměrna uzavíraci armatura a za...

Zapojení pro brzdění či jištění hydraulického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240035

Dátum: 01.06.1987

Autor: Rozprim Jan

MPK: E02F 9/22, F15B 20/00

Značky: jištění, pohonů, hydraulického, zapojení, brzdění

Text:

...brzdy oproti mechanické, například zmenšení zástavbového prostoru, jakož i zachování stejných maximálních momentů poho nu při rozběhu i brzdění.Na výkresu je v příkladném provedení schematický znázorněno zapojení pro brzdění či jištění hýdraulického pohonu podle vynálezu, například pohonu otoče s hydraulickou brzdou s akumu~ lováním brzděné či jištěné energie do hýdraulického akumulátoruZapojení pro brzdění či jištění hydraulického...

Zapojení pro brzdění či jištění hydraulického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240034

Dátum: 01.06.1987

Autor: Podzimek Oldoich Csc

MPK: F15B 20/00, E02F 9/22

Značky: hydraulického, zapojení, brzdění, jištění, pohonů

Text:

...akumulátoru, nebot lze aku 3 240 034mulovat i tlakové špičky další sekce jak od vlastního pohonu hydrogenerátoru, tak i od případnýoh sekcí dalších napojených hydrogenerátorů. Akumulovanou energií lze rovněž využít nejen pro vlastní pohon, ale i pro případný další pohon napojený na hydraulický akumulátor.Zapojením podle vynálezu jsou zachovány všechny výhody hydraulické brzdy oproti mechanické, například zmenšení zástavbového prostoru,...

Zapojení pro brzdění či jištění hydraulického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240033

Dátum: 01.06.1987

Autor: Krejeí Jan

MPK: F15B 20/00, E02F 9/22

Značky: zapojení, hydraulického, jištění, pohonů, brzdění

Text:

...energií lze rovněžvyužít nejen pro vlastní pohon, ale i pro případný další pohon napojený na hydraulický akumulátor.Zepojenimpodle výnálezu jsou zachovány všechny výhody hydraulické brzdy oproti mechanické, například zmenšení zástavbového prostoru, jakož i zachování stejných maximálních momentů pohonu při rozběhu i brzdění.Na výkresu je v příkladném provedení sohematický znázorněno zapojení pro brzdění či jištění hýdraulického pohonu...

Zařízení k zamezení výtoku kapaliny z hydraulické soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249441

Dátum: 12.03.1987

Autor: Katyza Karel

MPK: F15B 20/00

Značky: zařízení, výtoku, soustavy, zamezení, hydraulické, kapaliny

Text:

...nádrš 1 kapaliny opatřena aretaěnaím pouzdrem za, jímž prochází dřík ZQ odvzdulnovače, ktorý je na svém horním konci. opatřen rukojetí 2.Zařízení je svým sacím potrubím 2 a zpátným potrubím 1 Qkepe 1 irąy napojeno na łqdrogenerátor 25 stroje. Při normální bezporuchová činnosti hydraulickáho systému stroje proteká kapalina sacím potrubím 2 k hydrogenerátoru 25, přes otevřený rozvaděč 39 vytlačným potrubím z hydrogenerátoru do hydromotoru 31 a...

Signalizačné zariadenie, najmä pre kontrolu stupňa zanesenia olejových a podobných filtrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234880

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šafranek Štefan

MPK: F15B 20/00

Značky: zariadenie, zanesenia, signalizacné, stupňa, najmä, olejových, podobných, kontrolu, filtrov

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je signalizačné zariadenie pre kontrolu stupňa zanesenia olejových a iných tekutinových filtrov používaných v hydraulike, mazacej technike, pri motoroch, atď. Stupeň zanesenia signalizuje opticky a elektricky. Výhodou vynálezu je, že umožňuje presnejšie riešiť termíny výmeny filtračných vložiek a olejových a tekutinových náplní, čím ušetrí značné náklady, ďalej to, že umožňuje automaticky prepínať zanesené filtre v takých...

Zařízení pro snížení ztráty hydraulické kapaliny při havárii hydraulického okruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230122

Dátum: 01.05.1986

Autor: Leiter Augustin

MPK: F15B 20/00

Značky: ztráty, havárií, kapaliny, snížení, okruhu, zařízení, hydraulické, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro snížení ztráty hydraulické kapaliny při havárii hydraulického okruhu, tvořeného zdrojem tlakové kapaliny, rozváděčem, nejméně jedním spotřebičem a nádrží, vyznačující se tím, že je tvořeno zpětným ventilem (6) napojeným, vstupním hrdlem (21) do vratného potrubí (12) hydraulického okruhu a výstupním hrdlem (22) na nádrž (5) a dále snímačem (27) spojeným se zařízením pro zastavení dodávky kapaliny do hydraulického okruhu.