F15B 15/00

Ovládací valec brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5818

Dátum: 04.08.2011

Autor: Kivader Marián

MPK: F15B 15/00

Značky: brzdy, ovládací, válec

Text:

...pružina. Tá zabezpečuje, že po uvoľnení brzdových pedálov aj pri zatiahnutej ručnej brzde sa piest OVB vždy vráti do východiskovej polohy a nedôjde ku prisatiu dodatočného objemu pracovného média do hlavných brzdových valcov a preto nedôjde ani ku vzniku zvyškového tlaku v brzdovom okruhu. Základné nastavenie pružiny je vymedzené dnom otvoru v pieste a podložkou, ktorej poloha je zaistená v telese poistným krúžkom.Zdvih piesta je obmedzený...

Hlavný valec ovládania spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5814

Dátum: 04.08.2011

Autor: Kivader Marián

MPK: F15B 15/00

Značky: ovládania, válec, spojky, hlavný

Text:

...nátrubok Q pre prívod pracovného media z nádržky do valca. V prednej časti telesa l je umiestnený zápich pre prachovku 10 a upínacia príruba s dvomi otvormi Z pre upnutie valca. V otvore telesa l je uložený piest g, ktorý má v drážke umíestnenú tesniacu manžetu 2. Na opačnej strane piesta g sú vyvŕtané najmenej 1 malé otvory Q pre naplnenie pracovného média do pracovnej komory valca gQ. Súčasťou piesta g je predĺženie - doraz l smerujúci...

Ovládací valec diskovej brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5813

Dátum: 04.08.2011

Autor: Kivader Marián

MPK: F15B 15/00

Značky: ovládací, diskovej, válec, brzdy

Text:

...zložitejšej konštrukcie umiestnenými priamo v osi ovládania. V pripade nutnosti výmeny valca sú náklady na výmenu valca vysoké.Navrhnutý ovládací valec diskovej brzdy rieši uvedené nevýhody pri využití pákovej konštrukcie ovládania diskovej brzdy. Ovládací valec jednoduchej konštrukcie zdvihom piesta cez tlačný čap zabezpečuje vysunutie pákového mechanizmu okolo pevnej konzoly a cez páky je nepriamo ovládané tiahlo diskovej brzdy. Výhodou...

Hydraulický brzdový valec do bubnových bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5812

Dátum: 04.08.2011

Autor: Kivader Marián

MPK: F15B 15/00, F16D 65/00

Značky: válec, brzdový, bubnových, hydraulický, brzd

Text:

...u kolesových brzdových valcov väčších priemerov je to dôležitý parameter.Uvedené nedostatky rieši kolesový brzdový valec s dvomi čeľustníkmi - systém bez použitia pružiny. Klasické piesty s manžetou a pružinou medzi nimi nahradzuje dvojica čeľustníkov nalisovaná do valca. Systém riešenia valca s čeľustníkmi zaručuje presne vymedzený zdvih piestov - krok - z východiskovej polohy až po koncovú polohu bez nutnosti mať v systéme rozpínaciu...

Hlavný valec ovládania bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5811

Dátum: 04.08.2011

Autor: Kivader Marián

MPK: F15B 15/00

Značky: brzd, ovládania, válec, hlavný

Text:

...motorové vozidlá podľa obr. l a obr. 2 pozostáva z telesa l s vyvŕtaným valcovým otvorom, ktoré má na pravej strane Výstupný otvor so závitom Q, na bočnom hrdle je naskrutkovaná zátka g. Pod zátkou g sa nachádza v telese l vstupný otvor 14 pre prívod pracovného média z nádržky do valca. V otvore telesa l je uložený piest g s namontovanou tesniacou manžetou m v zápíchu piesta g a minimálne tromi prepojovacími otvormi E na čele piesta g....

Hydraulický valec vypínania spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5810

Dátum: 04.08.2011

Autor: Kivader Marián

MPK: F15B 15/00

Značky: vypínania, spojky, válec, hydraulický

Text:

...drážok nachádzajúcich sa v blízkosti stredu piesta. Nadmemému rastu bočných síl zabraňuje kĺbové spojenie valca s montážnou konzolou spojkového mechanizmu, umožňujúce otáčanie telesa okolo osi upevňovacieho čapu. Navyše toto riešenie montáže je jednoduchšie a lacnejšie ako montáž na niekoľkých otvoroch.Prehľad obrázkov na výkresePríklad uskutočnenia úžitkového vzoru je zobrazený na obrázkoch, z ktorých obr. 1 znázorňuje hydraulický valec z...

Hlavný valec ventilkový

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5809

Dátum: 04.08.2011

Autor: Kivader Marián

MPK: F15B 15/00

Značky: válec, hlavný, ventilkový

Text:

...valcovým otvorom, ktoré má na pravej strane prívodný otvor so závitom 18, na bočnom hrdle je naskrutkovaná zátka E. Pod zátkou lg sa v hrdle nachádza tesniaci krúžok Q, tesnenie ventilu E, teleso ventilu l 5, pružina lZ a Výstupný otvor 21. V otvore telesa l je uložený piest g s namontovanou tesniacou manžetou 8 a stieracim krúžkom 2 v zápichoch piesta g.V osadení piesta g je nasunutá miska j. V otvore E piesta g je nasunutý driek i a...

Pracovný valec na pohotovostnú približovaciu polohu a pracovnú polohu nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 286831

Dátum: 18.05.2009

Autori: Chevassu Daniel, Boyer Jean Nöel, Tiberghien Olivier

MPK: F15B 15/00

Značky: polohu, nástroja, pracovnú, pracovný, pohotovostnú, válec, približovaciu

Zhrnutie / Anotácia:

Valec (21) obsahuje ťahadlo (29) predbežného zdvihu, ktoré možno pripevniť k telesu nástroja, napríklad k zváracím kliešťam. Privedením tlaku do tlakovej komory (27) predbežného zdvihu môže byť pracovné ťahadlo (34) na uzavretie klieští vedené do prostredia polohy malého otvorenia, pričom pracovný piest (31) a zosilňovacie piesty (36 a 37) zostávajú zaťažené vo valci. Pretože ťahadlo (29) predbežného zdvihu môže byť proti valcu (21)...

Hydraulické rozrušovacie kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4867

Dátum: 02.11.2007

Autor: Konečník Štefan

MPK: F15B 15/00, B25D 9/00

Značky: kladivo, rozrušovacie, hydraulické

Text:

...opačnom konci odkryje dovtedy ním uzavreté spojenie prívodného kanála 6 s vratným kanálom 12, cez prvý a druhý bezpečnostný kanálik 53, 54. V tej chvíli sa v kladive stratí pracovný tlak kvapaliny, ak predtým bol. V dôsledku tohto prepojenia je kladivo nefunkčné. Zatlačením pracovného nástroja 4 do kladiva - prítlakom pracovného stroja na pracovný predmet -sa posunie aj piestik 52 do vnútra piestnice 2, až sa tým preruší spojenie prívodného...

Samosvorná brzda pre rotačné hriadele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4418

Dátum: 16.10.2006

Autor: Migliori Luciano

MPK: F16D 65/14, F15B 15/00

Značky: samosvorná, rotačné, brzda, hriadele

Text:

...na samotnom obrázku, v ktorom vložený brzdový člen 14 má voľnosť pohybovať sa axiálne a otáčať sa spolu s hriadelom 11, pretože ho žiadnym spôsobom nepridržiavajú dva spojkové členy 15 a 16.0027 Presnejšie brzdový člen 14 je vybavený nábojom 14 A, ktorý pasuje do štvorcového sedla 11 B na hriadeli 11 tak, aby ho tento unášal pri otáčania zároveň umožňoval následný plávajúci stav medzi dvomi spojkovými členmi 15 a 16 počas otáčania a...

Blokovací valec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1797

Dátum: 21.10.2004

Autori: Weis Michael, Tretsch Adolf

MPK: F15B 15/00, F15B 11/00

Značky: válec, blokovací

Text:

...piestu, môže dôjsť ku kavitácii na tesnení piestu a na piestnej tyči, čo znamenáPreto je cielom vynálezu vytvoriť blokovací valec, ktorý najmä umožňujeTáto úloha sa vyrieši pomocou znakov patentového nároku 1. Pomocou týchto opatrení sa môžu pohybovať veľké záťaže a/alebo sa môžu realizovaťvelké rýchlosti piestu, bez toho, aby dochádzalo ktakému oteru čo stojí zapozornosť v oblasti ložiska, a je zabezpečená po dlhý čas bezpečná...

Ovládač dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1979

Dátum: 26.06.2004

Autori: Pacovský Jaroslav, Škorpík Jiří, Neudert Jaroslav

MPK: F15B 15/00, E05F 15/00

Značky: dveří, ovladač

Text:

...vonkajšie puzdro g ovládača, rovnako vyhotovené ako dutý valec, v ktorom sú vytvorené dve drážky ii na plášti valca vonkajšieho puzdra g vočisebe pootočené o 180 °. Vonkajšie puzdro je opatrené prirubou Q.Obr. 4 ukazuje, že drážka g je vytvorená v tvare priestorovej krivky g, ktorejdotyčnica zviera s pozdĺžnou osou vonkajšieho puzdra g uhol 02, pričom obidvedrážky it sú opatrené predĺžením § voči drážkam § vo vnútornom puzdre 1, ktoré...

Pneumatický systém na vyraďovanie výrobkov so vzduchovou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5571

Dátum: 09.06.2004

Autori: Moynihan Maurice, Meagher Diarmuid, Bligh Anthony

MPK: F15B 15/00, B07C 5/36

Značky: pneumatický, vzduchovou, systém, pružinou, vyraďovanie, výrobkov

Text:

...svojich stenách bránami, vytvárajúcimi priame prepojenie, za riadenia ventilu, medzi dvoma komorami valca, pričom tento ventil v jednej zo svojich polôh dodáva tekutinu pod tlakom do komory valca a uzatvára prepojenie týchto 60 brán, čím spôsobuje posun piestu vjednom smere, pričom ventil V druhej polohe zastavuje prívod tekutiny pod tlakom a otvára prepojenie týchto brán, čím umožňuje piestu pohybovať sa v opačnom smere pôsobenímvratného...

Otočné alebo natáčacie zariadenie a pripojovací modul na otočné alebo natáčacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1602

Dátum: 13.04.2004

Autor: Hoch Andreas

MPK: F15B 15/00

Značky: modul, připojovací, natáčacie, otočné, zariadenie

Text:

...puzdra umiestnených blokovacích uložení, a tým nepriamo alebo bezprostredne do puzdra. Následne sa zaistíPodľa vynálezu môže byť ďalej také usporiadanie, že blokovací piest má uloženie pre blokovacie prostriedky a na uloženie sa napájajúce vodiace skosenie na nútené vedenie blokovacích prostriedkov pri dosiahnutí blokovacej polohy. Cez definované vodiace skosenie sa blokovacie prostriedky nútene vedú radiálne smerom von do zo strany puzdra...

Zapojenie hydraulického okruhu pracovnej nadstavby, najmä šmykom riadeného nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3791

Dátum: 06.04.2004

Autori: Mráz Pavel, Štubňa Boris

MPK: F15B 13/00, F15B 15/00

Značky: okruhu, nakladača, pracovnej, riadeného, šmykom, hydraulického, nadstavby, najmä, zapojenie

Text:

...jedným priamočiarym hydromotorom. Hydrogenerátor je prepojený cez bezpečnostný ventil s najmenej jedným diaľkovým ovládačom. Rozvádzač jc prepojený cez LS vetvu s hydrogenerátorom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude v ďalšom podrobnejšie vysvetlenć na výkrese, kde je na obr. l znázomené zapojenie hydraulického okruhu pracovnej nadstavby šmykom riadeného nakladača.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZapojenie...

Hydraulický valec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 462

Dátum: 11.07.2003

Autor: Beule Ulrich

MPK: B30B 15/28, F15B 20/00, F15B 15/00...

Značky: válec, hydraulický

Text:

...všetky technicky vyrobiteľné požadované zdvihy. Okrem toho sa vďaka zariadeniu podľa vynálezu získava ešte výhoda, že toto zariadenie nie je obmedzené maximálnou rýchlosťou posuvu. Ako vstupný zdvih, tak aj rýchlosť silového zdvihu sú pri použití zariadenia podľa vynálezu voľne voliteľné,pokiaľ ich technické ochranné opatrenia (existujúci objemový prúd, prierezy prívodov) umožňujú. Okrem toho je do zariadenia podľa vynálezu možné...

Hydraulický válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 272412

Dátum: 15.01.1991

Autori: Sova Ladislav, Coufal Stanislav

MPK: E02F 9/22, F15B 15/00

Značky: hydraulický, válec

Hydrostatický pohon kompenzátoru nanášecí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263767

Dátum: 11.04.1989

Autori: Beran Miroslav, Šilhavý Lexa, Jareš František, Langmajer Miroslav, Boček Otakar

MPK: F15B 15/00

Značky: kompenzátoru, linky, nanášecí, hydrostatický, pohon

Text:

...koncom protizavaží g. Druhý konec protizávaží g je spojen s druhou soustavou řetězd ll. spojených rovněž s pohybllvým ramem 3. Soustavy řetězů 3, łł zajiščují, že při otáčení hlavního hřídele 35 se pohyblivý rám A posouvá nahoru a dolů, aniž by měl možnost vycnýlení z vodorovné polohy. Hydromotnr 33 hydraulickěhopohonu má hrdla (obr. 2), která jsou přes hydraulický zámek 33 spojene s třípolohovým rozvaděčen gi. Vstupní kanál třípolohového...

Hydraulický pohon krokového mechanismu, zejména pro krokové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 263250

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jirák Václav

MPK: F15B 15/02, F15B 15/00

Značky: mechanismu, zejména, krokového, pohon, krokové, hydraulický

Text:

...opačných stran řídicích částí brzdicích ventilů přes jednosměrné ventily a proudové ventily, přičemž opačné strany brzdicích ventilů zatížené pružinemi jsou rovněž napojeny na spojovací větve mezi proporcionálním rozváděčem a odpadní tlakovou váhou.Avýhoda tohoto řešení spočívá v možnosti volby vyvažovací síly větší nežli vlastní hmotnost vsázky, nebot řídícíblok zabraňuje samovolnému zvedání nístěje v klidovém stavu pomocí brzdicích...

Hydraulický rozvod tlakové kapaliny hydraulického pohonu kráčivých jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262460

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tománek Petr, Neužil Lumír, Valošek Jiří, Pexa Miroslav, Čurda Antonín, Šafařčík Jiří, Ožana Otakar

MPK: F15B 15/00

Značky: kapaliny, rozvod, tlakově, jednotek, kráčivých, hydraulického, hydraulický, pohonů

Text:

...prostory g płímčarýoh hydromotorů g kračení. Na płívodní potrubí g jsou dále napojený vratné jednosměrné ventily g přímočarých hydromotorů g kračení, které vratnými přípojkami g jsou spojonyPred uvedením hydraulickćho rozvodu tlakové kapaliny hydraulickeho pohonu kričivých jednotok do provozu se prevode nastavení hodnoty pojistndho tlaku na hlavním pojistném ventilu g. Na pojietnom ventilu 12 płísnočarćho hydromotoru g zdvihu a na...

Obvod ovládania riadenia vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261094

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mancovič Milan, Rašman Štefan, Janeček Miloslav

MPK: F15B 15/00

Značky: riadenia, vozidla, obvod, ovládania

Text:

...mechanizmu 14 kolesá 23 prednej nápravy 24 vozidla. Uvedené jednotky 2, 1 a 11 sú navzájom prepojené hydraulickým vedením. Hydrogenerátor 2 je paralelne istený poisťovacím ventilom 3. V odpadnej hydraulickej vetve z orbitrolu 1 je zaradený čistič 4. K tejto pôvodnej zostave bol paralelne pripojený hydraulický obvod podľa vynálezu, pozostávajúci z nasledujú 4cich prvkov a prepojov. Medzi hydrogenerátor 2 a orbitrol 1 je zaradený...

Hydraulický rozvod tlakové kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261348

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ožana Otakar, Dubnický Zdeněk, Voborný Antonín, Šafařčík Jiří, Neužil Lumír

MPK: F15B 15/00

Značky: tlakově, kapaliny, rozvod, hydraulický

Text:

...rozvâděče gg jsou napojeny na nízkotlaký svod a, přičemž tlakový výstup dekompresního rozváděčs g je napojen přes dekomprení zpětný ventil 33 na vstup uzamykacího ventilu 11. na vstup a výstup uzamykacího ventile g je rovněž paralelné napojeno diferenční tlakové čidlo a. Na tlakové potrubí lg je paralelné dala napojen jednak dvojitý tlakový spínač13 a jednak svým vstupom škrtlcí ventil s elektrohydraulickým řízením a dvoucestným...

Zapojení hydraulických prvků pro nesoučasný chod hydromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259933

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pech Bohuslav, Šinkora Oldřich

MPK: F15B 15/00

Značky: hydraulických, hydromotoru, nesoučasný, prvků, zapojení

Text:

...V klidu zatíženy vnější silou, pak je nutné, aby byly spojovecím vedením É propojeny 5 blokovacími rozváděči 3 ty vývody, kterými by mohla tlakové kapaline z hydromotorů Ä unikat. Jestliže je některý z hydromotorú zatížen v klidu v různých polohách vnější silou působící na hydromotor l v jednom nebo ve druhém směru, pak je nutno u vývodu tohoto hydromotoru ł propojeným rozvodným vedením 1 s reverzním rozvšděčem 3 připojit jednosměrný řízený...

Hnací zařízení pohonu pro obecný dráhový pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 255859

Dátum: 15.03.1988

Autor: Eberle Jürg

MPK: F15B 15/00

Značky: pohyb, pohonů, zařízení, obecný, hnací, dráhový

Text:

...koaxiálním prostorem § do většího těsnicího-účinku.Z obr. l je rovněž patrný otvor lg pro fluidní látku, vytvcřený v koncových kusech lg, pro vytvoření tlakového rozdílu, aktivujícího prstencový píst Ä, přičemž tlakový prostor§ je na obou stranách utěsněn těsnicími kroužky lg, vloženými do koncových kusů lg. Na násta vec lł navazující na obou koncích na vnitřní koaxiální trubku 2 a přesahující přes koncevnější pláštové trubky Ä je nasazen...

Zapojení hydraulických obvodů samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255761

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vancl Antonín

MPK: F15B 15/00

Značky: zapojení, hydraulických, obvodů, samohybných, strojů, pracovních

Text:

...l hydraulických obvodu ústrojí pohonu nechanisnu tcchnob logické nadstavby stroje a eervořízení naaúvají kapalinu hydrogencrítor Ž hydraulickćho obvodu ústrojí pohonu nechanismu technologické nadstavby stroje, vybavené pracovnín nástrojom gg,ahydrogenerátor 5 hyďrau 1 ického obvodu aervořízení, z nichž je tlaková kapalina dodívána přes rozvaděč Q eervořízení a rozvaděč 1 hydraulických ob vodů ústrojí pohonu nechanisnu technologické...

Zapojení víceokruhového hydraulického ústrojí pohonu mechanismu technologické nadstavby samohybných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255453

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vancl Antonín

MPK: F15B 15/00

Značky: samohybných, pohonů, ústrojí, strojů, hydraulického, zapojení, mechanismu, technologické, nadstavby, víceokruhového

Text:

...pohybu výložníku 13, výstup kapaliny z druhého hydrogenerátoru 5 je veden do druhého rozvaděče łg, vybaveného na vstupu svýmpojistným ventilem ll a osazeným směrovým ventilem łá nezrychleného pohybu výložníku lg.Směrový ventil g pohybu lopaty ll je svými výstupy spojen s pístem oddělenými vnitřními prostory jednoho nebo více vedle sebe spojených přímočarých hydromotorů lg lopaty ll mechanismu technologické nadstavby stroje 3, přičemž...

Samohybný pracovní stroj s hydraulickým pohonem pracovního nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251590

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vancl Antonín

MPK: F15B 15/00

Značky: samohybný, hydraulickým, pracovní, pracovního, nástroje, pohonem, stroj

Text:

...v tom, že pro primární i sekundární jištění jednoho hydraulického okruhu je použito jediného pojistného ventilu.U takto provedeného samohybného pracovního stroje se s výhodou dosáhne nejen pojištění hydraulického ústrojí proti primárnímu i sekundárnímu přetížení, ale snížením počtu pojistných ventilů dojde i ke zvýšení provozní spolehlivosti a ke zjednodušení celého hydraulického ústrojí. Další novou a nespornou výhodou je rychlá a...

Zapojení funkčních částí hydraulického okruhu servořízení samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251589

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vancl Antonín

MPK: F15B 15/00

Značky: funkčních, částí, hydraulického, okruhu, samohybných, pracovních, zapojení, strojů, servořízení

Text:

...li servořízenímůže být umístěn v průchodném směru zpětný ventil 32.Funkční polohy výsuvné spojky 33 jsou řízeny přestavným členem ll. Jedna ze vstupních stran lg, lg přestavného členu ll je spojena ovládací větví gg přes tlakový spínač ll s jednou stranou výstupu zdroje gg média ovládacího okruhu, nebo je zapojena na alespoň jednu z přívodních větví Al, äl kontrolních svítilen 39, gg mazání hnacího motoru a dobíjení akumulátoru...

Teleskopické polohovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 243821

Dátum: 15.06.1987

Autor: Machat Michal

MPK: F15B 15/00

Značky: teleskopické, polohovadlo

Text:

...na uhlový pohyb hřídele li.Teleskopické polohovadlo s přímočarým výstupním pohybem, uvedené na obr. 1, obr. 2 a obr. 3, je složeno z diferenciálního tělesa válce ł, v jehož dutině většího průměru 35 je posuvně uložen dutý diferenciální píst g, opatřený otevřenou válcovou dutinou 35 pro posuvná uložení pístuâ a otvoremg, přívádějícím tlekový signál na činnou plochu lg pístu 3.Pravá část tělesa válce l s dutinou menšího průměru ll tvoří...

Tekutinové vysouvací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250746

Dátum: 14.05.1987

Autori: Fabian Ivan, Turek Jiří

MPK: F15B 15/00

Značky: tekutinové, zařízení, vysouvací

Text:

...gâ a válcem ł. Konec venkovní části plunžru je opatřen prvním závěsem lg pro připojení k neznázorněnému strojnímu dílu, na nějž je přenášen výsuvný pohyb plunžru. Válec ł jeu svého dna opatřen nástavcem 2. V nástavci Q je upreven podélný kanál §, jenž je na jednom konci zaslepen a na opečném konci zaústěn do válce l. V nástavci 2 je dále vytvořen příčný kanál Ž,kterýje zaústěn do podélného kanálu §. Pricný kanál Ž je zaústěn~do...

Zapojení uzavřeného pneumatického okruhu horizontálního značícího stroje pro značení hřídelových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250482

Dátum: 15.04.1987

Autor: Maštalíř Antonín

MPK: F15B 15/00

Značky: stroje, součástí, uzavřeného, pneumatického, zapojení, horizontálního, hřídelových, značení, okruhu, značícího

Text:

...připojen uzavírací ventil. čistič vzduchu, regulátor tlaku, mazníce a elektropneumatický rozvaděč, do jehož obou větví jsou zapojeny škrticí ventily a razicí jednotka ovládaná bezpečnostním krytem přes .koncový spínač, přičemž odfu-k vzduchu je zapojen na tlumič výfuku a paralelné na přívodní potrubí je za 4Výhodou zapojení podle vynälezu je možnost použití pro velký rozsah rozměrů a současné snížení nákladů na investice, údržbu a výrobní...

Zapojení hydraulického ovládacího zařízení zvedacích stolů řezačky papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250148

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novák Josef, Kuběna Karel

MPK: F15B 15/00

Značky: ovládacího, zařízení, stolu, řezačky, zvedacích, zapojení, papíru, hydraulického

Text:

...v zapojení podle vynalezu nahrazuje funkci dvou elektromagnetických rozvaděčů, tj. pohyb zvedacího stolu nahoru a zároveň odděluje hydraulický okruh řezačky od hydraulického okruhu zvedacího stolu.Dalšími výhodami je vysoká unííikace hydraulických prvků a skupin, kdy pro všechna provedení řezaček papíru, vybavených jedním, nebo dvěma zvedacími stoly je použít jeden typ dvoupolohového elektromagnetického rozvaděče, přičemž samostatné...

Pridržovač kĺzadiel axiálneho hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 229381

Dátum: 01.04.1986

Autor: Galba Vladimír

MPK: F15B 15/00

Značky: prevodníka, kĺzadiel, axiálneho, přidržovač, hydrostatického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pridržovača kĺzadiel axiálneho hydrostatického prevodníka. Pridržovač kĺzadiel vedený centrálnym guľovým vedením a pritlačovaný predpätými pružinami má prítlačnú plochu, ktorá v nezaťaženom stave leží na jednej strane od roviny a stýka sa s ňou na vonkajšom obvode. Využitie vynálezu je možné pre axiálne hydrostatické prevodníky s naklonenou doskou a s pridržovačom kĺzadiel pritláčaným od predpätej pružiny. Prevedenie pridržovača...

Zariadenie na podávanie a polohovanie kruhových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 228992

Dátum: 01.02.1986

Autor: Šuška Štefan

MPK: F15B 15/00

Značky: súčiastok, zariadenie, kruhových, polohovanie, podávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na podávanie a polohovanie kruhových súčiastok pozostávajúce z prívodného žľabu a hydraulických valcov opatrených podavacou tyčou a podpernou lištou vyznačené tým, že piest /4/ hydraulického podávacieho valca /5/ je opatreny podávacou tyčou /3/, ktorá zasahuje do ústia /2/ privádzacieho žľabu /1/, pod ktorým je umiestnená mäkka podložka /15/, pričom piestnica /6/ piestu /4/ hydraulického podavacieho valca /5/ je opatrená skrutkou...