F15B 13/02

Zapojenie na odľahčenie hydrogenerátora v hydraulických zapojeniach mobilných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278143

Dátum: 08.03.1995

Autor: Danko Jozef

MPK: F15B 9/03, F15B 15/02, F15B 13/02...

Značky: hydrogenerátora, odĺahčenie, strojov, zapojeniach, hydraulických, mobilných, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pozostáva z primárneho pracovného okruhu, z odľahčovacieho okruhu a z prídavného okruhu. Primárny pracovný okruh obsahuje hydrogenerátor (1), rozvádzač (7) primárneho pracovného okruhu, pracovné priamočiare hydromotory (15), hydraulické rýchlospojky (16) a nádrž (11) média. Odľahčovací okruh tvorí hydraulický rozvádzač (2) s pružinou (17) rozvádzača (2), trojcestný škrtiaci ventil (3) so stabilizáciou tlakového spádu, spätný ventil...

Riadiaci prvok tlaku a prietoku tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278844

Dátum: 19.02.1992

Autori: Koreis Josef, Italy Pavel

MPK: F15B 13/02

Značky: tekutiny, prietoku, riadiaci, prvok, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukciu riadiaceho prvku s asymetrickou geometriou riadiacich hrán na riadenie tlaku a prietoku tekutiny. Riadiaci prvok pozostáva z posúvača (6) uloženého vo valcovom vedení (7) vytvorenom v telese (18) riadiaceho prvku a opatrenom riadiacim zápichom (8), na ktorý je napojený výstupný otvor (12). Za pravou riadiacou hranou posúvača (6) vyúsťuje do valcového vedenia (7) vstupný otvor (10) napojený na zdroj tlaku (11). Na...

Zariadenie na prenos tlakového média z pevných na otočné súčasti strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278108

Dátum: 13.08.1991

Autori: Zabystrzan Oto, Kavulok Gustav, Tacina Jan, Vojnar Vilém, Supik Stanislav, Lipka Stanislav, Moldrzyk Ervín

MPK: F16L 27/10, F16L 27/00, F15B 13/02...

Značky: media, zariadenie, strojov, otočné, prenos, súčastí, pevných, tlakového

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené najmä na hydraulické alebo pneumatické systémy manipulátorov. Pozostáva z pevnej skrine s vonkajším spojovacím hranolom na prívodný tlakový systém, ktorý je spojovacími hadicami spojený s vnútorným spojovacím hranolom na vonkajší tlakový systém otočnej súčasti stroja, pričom podstata riešenia spočíva v tom, že pevná skriňa (1) je vnútri vybavená otočne uloženým navíjacím bubnom (3) spojovacích hadíc (7). Navíjací bubon (3)...

Vícecestný ventil s vyrovnáváním tlaku pro tlakové kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264291

Dátum: 13.06.1989

Autor: Reinelt Werner

MPK: F15B 13/02

Značky: vyrovnávaním, vícecestný, tlakově, kapaliny, ventil, tlaku

Text:

...kanálu 29 na plášti posuvného pístu 4..V poloze znázornená na obr. 2, tedy v otvírací poloze posuvného pístu 4 leží zadní obvodový kanál 29 v rovině s p~růchozími štěrbinovými otvory 18, které jsou přiřazeny prstencovému kanálu 12. V středním prstencovém kanálu 14 jsou ve dnu uspořádány se vzájemn-ou mezerou dvě sady průchozích štěrbinový otvorů 18, jak ukazuje obr. 3, přičemž uspořádání je pzrovedenotak, že v zavírací poloze jsou spojený...

Hydraulický pohon manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246568

Dátum: 20.08.1987

Autori: Lattrell Rudolf, Gales Ferry, Noseworthy Melvin Mackenzie

MPK: F15B 13/02

Značky: hydraulický, pohon, manipulátoru

Text:

...29 B xpaňuee Bepxuee nonoxeune, Kowopoe xapaxrepuayewca orcyrcrsúen auemueñ Haŕpyaxu or rpyaa 29 Ha mrox 22 rnpouanunnpa 20 (Mepwaan Toqxa). Hpn.anLHeümeM Bunenmenhn mroxa 22 rnpouununnýà 20 rpys 29 HaunHaeT onycxarbcn. Hpn 3 TOM B mToKoBoü HOHOCTH 23 rnnpounnunnpa 20 HaquHaeT pacrn anneuue non Boseñcwsnem conyTcTBymmeñ Bnemneň narpysxn OT rpysa 29, a anneane B nopmueeoñ nonocTH 19 Haqunaer ymenbmarhća u Gyew onpeenarhcn sennqunoň...

Zapojení zabraňující střetu tlakovým médiem poháněného transportního zařízení s překážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241170

Dátum: 15.08.1987

Autor: Krueek Zdenik

MPK: F16P 3/22, F15B 13/02

Značky: poháněného, zařízení, médiem, transportního, překážkou, zabraňující, tlakovým, střetu, zapojení

Text:

...zapojení zabraňující střetu tlakovým médiem poháněného transportního zařízení s překážkou je znázorněn na připojeném výkresu pro jednu bezpečnostní narážku.Zapojení zabraňující střetu tlakovým mé 4diem poháněného transportního zařízení s překážkou sestává z ventilu 2, osazeném na přívodu 5 tlakového média k motoru i, z rozdělovače 3, ventilu narážky 1, bezpečnostní narážky 7 a ventilu 4 vyrušení blokování. Vstupní otvory rozdělovače...

Zariadenie na spúšťanie viac hydrogenerátorov do jedného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232225

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šramo Miloš, Šolc Rudolf

MPK: F15B 13/02

Značky: hydrogenerátorov, jedného, obvodů, zariadenie, spúšťanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hydraulických zariadení s viacerými vysokotlakými hydrogenerátormi a rieši problém spúšťania týchto hydrogenerátorov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pozostáva z hydraulických rozvádzačov spojených potrubím s nízkotlakým hydrogenerátorom a pomocným potrubím s hydraulickými rozvádzačmi, ktoré sú súčasťou hydraulického okruhu usporiadaného v bloku. Hydraulické rozvádzače majú spoločný odvádzací kanál a privádzací kanál, ktorý...

Zapojení pro tekutinové ovládání brzdy kývavého hydromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248302

Dátum: 12.02.1987

Autori: Attl Jan, Králík Miloslav, Vávra Jaroslav, Bednář Karel, Anýž Jaromír, Horáček Jiří

MPK: F15B 13/02

Značky: kývavého, ovládání, tekutinové, zapojení, hydromotoru, brzdy

Text:

...2 připojený přes rozváděč 3 , jehož spotřební větve AB jsou ve střední poloze propojeny s odpadní větví na zdroj l hnacího média má paralelně zapojen pepínací ventil Q,mezi jehož výstup §a tekutinovou brzdu l§LřydIomotoru Q je paralelně zapojen hydraulický zámek lg s odpadovou větví 5 a lo gický ventil AQ.. 24 a 302 Na boční ovládací vstup logického ventilu ZL§ je přitom zapoj en akumulátor l 8, v němž se akumuluje tlakové kapalina a...

Zapojenie spätnej väzby automatickej regulácie hydrostatických prevodníkov na konštantný výkon

Načítavanie...

Číslo patentu: 234820

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tomaj Ladislav, Kovalík Marián

MPK: F15B 13/02

Značky: prevodníkov, výkon, regulácie, väzby, hydrostatických, konštantný, spätnej, automatickej, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie spätnej väzby automatickej regulácie je určené na použitie najmä v mobilných prostriedkoch. Ovládací tlak spätnej väzby automatickej regulácie je napojený na ovládací valec cez dvojitý spätný ventil na vstupnú tlakovú vetvu a výstupnú tlakovú vetvu hydrogenerátora. Miesto dvojitého spätného ventila môžu byť použité dva spätné ventily s tlmivkou.

Zapojení hydraulických ventilových rozváděčů pro řízení dekomprese

Načítavanie...

Číslo patentu: 233011

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kasal Jan, Suchý Karel, Bořil Josef

MPK: F15B 13/02

Značky: ventilových, hydraulických, dekomprese, rozváděčů, řízení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení soustavy hydraulických a elektrohydraulických ventilových rozváděčů pro řízení dekomprese a odpadu z lisovních hydromotorů rychloběžných hydraulických lisů. Podstatou vynálezu je, že hlavní ventilový rozváděč je připojen přes škrticí prvky na pomocné ventilové rozváděče, které jsou řízeny elektrohydraulickými převodníky. Jeden z pomocných ventilových rozváděčů zajišťuje požadovanou rychlost otevírání hlavního ventilového...

Zařízení k přívodu oleje do otáčejícího se hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 231466

Dátum: 15.06.1986

Autori: Herza František, Baumgartl Edmund

MPK: F15B 13/02

Značky: přívodů, oleje, hřídele, otáčejícího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přívodu oleje do hřídele, otáčejícího se o 180° . Podstata vynálezu spočívá v tom, že pevná kostka na plášti je spojená hadicemi s pohyblivou kostkou připevněnou na výstupním hřídeli. Tak se dostává olej z hydraulického obvodu až do kanálů výstupního hřídele a dále například do chapačů. Na hadicích je svěrka, do které je zakotven jeden konec lana vedeného dále přes kladku a napínák do vodítka, kde je upevněn druhý konec. Hadice...

Sekční hydraulický rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 230080

Dátum: 01.04.1986

Autor: Čarek Miroslav

MPK: F15B 13/02

Značky: sekční, hydraulický, rozvaděč

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sekčního hydraulického rozváděče s přepouštěcím ventilem. Vynález řeší problém snížení průtokových odporů a zmenšení zástavbové délky přístroje. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v tělese přepouštěcího ventilu 1 je vytvořen sběrný kanál C, ústící do odpadu hydraulické kapaliny T a na který jsou napojeny jednak odpadní kanál D řídicího ventilu 4 a jednak odpadní prostor G šoupátka, přičemž první odpadní prostor F šoupátka,...

Zapojení rozvodu tlakového media vyvažování smykadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230474

Dátum: 01.03.1986

Autori: Strnad Alois, Beneš Bohumír, Kovář Otakar

MPK: F15B 13/02

Značky: vyvažování, media, tlakového, rozvodu, zapojení, smýkadla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro rozvod a využití tlakového média vyvažování smykadla, zejména u mechanických tvářecích strojů. Rozvod tlakového média je proveden tak, že tlakové médium je přiváděno přes redukční ventil dovstupního větrníku a vstupní větrník je propojen s tlakovým prostorem vyvažovacího válce a s větrníky vyvažování a spotřebičů. Podstatou vynálezu je, že větrník spotřebičů je zpětným ventilem oddělen od větrníku vyvažování. Další...

Hydrostatický prevodník s premenným geometrickým objemom

Načítavanie...

Číslo patentu: 239598

Dátum: 13.06.1985

Autori: Drahoš Martin, Horný Štefan

MPK: F15B 13/02

Značky: převodník, geometrickým, hydrostatický, premenným, objemom

Text:

...vysoký tlak. Výkyvné doska 12 je v naznačenej polohe držana tlakom v prvom servovalci 17. Ak tento tlak prekročí hodnotu tlaku nastavenú vovysokotlakovom ventile 24, prepustí tento cez prvý spojovací kanál 31 a plniaci kanál 27 do druhého servovalca 18 určite množstvo kvapaliny. Následkom toho sa výkyvná doska 12 prestaví do takej polohy, že sa zmenší veľkost dodávaného prietoku až na hodnotu zabezpečujúcu pokles tlaku v druhom tlakovom...