F04D 9/02

Samonasávacie čerpadlo s difúzorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279111

Dátum: 03.06.1998

Autor: Varchola Michal

MPK: F04D 9/02, F04D 7/02, F04D 1/04...

Značky: čerpadlo, difúzorom, samonasávacie

Zhrnutie / Anotácia:

Samonasávacie čerpadlo s difúzorom (18) vytvoreným kanálmi (6) a radiálnymi otvormi (9), ktorý je súčasťou integrovaného výtlačného telesa (3) s výstupným hrdlom (14) ústiacim do výtlačného priestoru (7). Kanálový difúzor (18) je jednoduchý a sú v ňom integrované funkcie difúzora a recirkulácie kvapaliny v procese samonasávania.

Samonasávacie čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 279110

Dátum: 03.06.1998

Autori: Knížat Branislav, Varchola Michal

MPK: F04D 7/02, F04D 9/02, F04D 1/04...

Značky: samonasávacie, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Obsahuje špirálu (8) rozdelenú na dve časti vzájomne oddelené dvoma nosmi (11, 12) tesne priliehajúcimi k obežnému kolesu (5) v jednom telese čerpadla (4) tak, že prvá časť špirály (10) je navzájom prepojená s výtlačným priestorom (9). Rozdelením špirály na recirkulačnú a pracovnú časť sa dosahuje vysoko účinný samonasávací proces.

Samonasávací čerpací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262730

Dátum: 14.03.1989

Autor: Domanský Eduard

MPK: F04D 9/02

Značky: samonasávací, zařízení, čerpací

Text:

...volněm konci potrubí malého okruhu od odstředivêho čerpadla ve výtlačněm prostoru zâsobníku kapaliny je umístšn uzavírací prvek tvořený šoupátkem s pružinou a plovákem, přičemž V sacím prostoru zásobníku je umístčn volný konec sacího potrubí velkého okruhu opatřený kuličkovým zpštným ventilem.Výhodou tohoto provedení samonasávacího čerpacího zařízení je, mimo spolehlivê základní funkce, že jej lze použít prakticky u všech druhu pohonných...

Samonasávací čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244294

Dátum: 01.05.1988

Autori: Rolko Pavel, Dudek Marcel

MPK: F04D 9/02

Značky: samonasávací, čerpadlo

Text:

...a výrobní náklady.Příklad konkrétního provedení samonasávacího čerpadla podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech,kde obr. 1-představuje základní provedení dvoustupňového samonasávacího čerpadla v osovém řezu, obr. 2 a 3 jsou a 1 ternativní~ provedení čerpadla podle obr. l. ISamonasávací čerpadlo podle vynálezu je tvořeno sacím tělesem l a výtlaćným tělesem gľmezi nimiž jsou uložena tělesa 2 jednotlivých článků...

Samonasávací stupeň čerpadla chladicího okruhu vysoce přeplňovaných spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256303

Dátum: 15.04.1988

Autor: Žítek Eduard

MPK: F04D 9/02

Značky: spalovacích, čerpadla, vysoce, chladicího, okruhu, stupeň, preplňovaných, motorů, samonasávací

Text:

...motoru a v počátku nasávacího potrubí je umístěna zpětná klapka sacího koše.Výhodou tohoto provedení samonasávacího stupně čerpadla je především možnost zahlcení čerpadla vodou ještě před vlastním startem motoru, což umožňuje využití vzduchovêho hospodářství spalovacího motoru používaného např. pro start, nebo k ovládání jiných ústrojí. V tomto případě nedochází k běhu čerpadla naprázdno. Po startu se zařízení samoěinně vypne a závislé...

Samonasávací čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 239060

Dátum: 01.06.1987

Autor: Horák Aleš

MPK: F04D 9/02

Značky: čerpadlo, samonasávací

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení spadá do oboru čerpací techniky a týká se samonasávacího čerpadla s otevřeným oběžným kolem. Podstatou zařízení je, že u samonasávacího čerpadla, v jehož skříni jsou vytvořeny sací komora, spirála a výtlačná komora, je alespoň na jedné ze stěn výtlačné komory vytvořena zarážka, pod niž je volně uložen elastický uzávěr přepouštěcího kanálu, přičemž ve spodní části nejméně jedné stěny výtlačné komory je vytvořena šikmá plocha.

Vstupní zařízení odstředivého čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 248288

Dátum: 12.02.1987

Autori: Purgin Valerij, Micek Jurij, Byčkov Jurij, Barančugov Vladimir

MPK: F04D 9/02

Značky: odstředivého, zařízení, čerpadla, vstupní

Text:

...OTKDMTOM HOHOJKBHHH manaua napannenbuo oöpaayromeił Kopny~ ba I, npuqem B Kopnyce 1 BHHOHHeHa nonocws 8, H npH oTKpHToM nonomenun Knanaua HcK 6 pasnemen B nocneueñ aanonuuo c aHyTpeHHeň nosepxnocràm Kopnyca 1. V šHpu paőowe Hacoca paóoqan mnxocwb qepea nonaonnmnů Tpyôonpoao 4 no nanaeT B Kopnyc I Knanaua, KOTODHŘ orxpmr, H snacrnqnuů HHCK 6 pacnonaraewca B nonocTH 8. HpH oTKnmueHHH Hacoca 3 nacTHqHñ HcK 6 non eňcrsnem oöá paTHOPO Toxa...