F04D 29/40

Vyrovnávač prúdenia pre axiálne ventilátory, najmä pre klimatizačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5316

Dátum: 09.01.2007

Autori: Grigoletto Giuliano, Michieli Stefano, Dalla Zuanna Andrea, Lazzarato Moreno

MPK: F04D 25/02, F04D 29/40

Značky: vyrovnávač, systém, ventilátory, axiálně, klimatizačný, prúdenia, najmä

Text:

...pre kontrolované0020 Pre tieto klimatízačné jednotky je preto nevyhnutné získať prúd vzduchu, ktorý je koncentrovaný tak, ako je to len možné, že celý prúd generovaný axiálnym ventilátorom sa dostane do nižších vrstiev chladeného objemu, redukovať recirkulácie azlepšiť distribúciuchladu, vyrovnať prúd najmä horizontálne a vrstviť prúd vertikálne.0021 Ďalší problémom týchto klimatizačných jednotiek s axiálnym ventilátorom s klesajúcim...

Sací kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7555

Dátum: 23.10.2003

Autori: Bross Stephan, Goltz Isabel, Amann Peter

MPK: F04D 29/40, F04D 29/66

Značky: sací, kanál

Text:

...je obežným kolesom indukovaná porucha vo forme vytvoreného vírenia pn čiastočnom zaťažení, dochádza k určitej interakcii medzi drážkami a vírenlm pri čiastočnom zaťažení. Táto ínterakcia vedie k samoregulácil. Pri tejto sa energia vírenia pri čiastočnom zaťažení disipuje v drážkach za tvorby množstva menších vírov v drážkach, čo spôsobí značné oslabenie vírenia pri čiastočnom zaťažení. Túto funkciu je možné dosiahnut len vtedy, ak sú konce...

Veko na osadenie upchávky točivých hriadeľov, najmä veko čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2394

Dátum: 14.02.2000

Autor: Dočkal Jaroslav

MPK: F04D 29/58, F04D 29/08, F04D 29/40...

Značky: čerpadla, upchávky, hriadeľov, najmä, osadenie, točivých

Text:

...čerpadla je znázornený na pripojených výkresoch, kde obr. l predstavujepozdĺžny rez čerpadlom a obr. 2 detail konštrukčného uzla mechanickej upchávky z obr. 1.Veko l na osadenie mechanickej upchávky g hriadeľa g odstredivého čerpadla, uzatvára jeho hydraulickú časť, ktorá je tvorená špirálou 5, vo vnútornom priestore ktorej je na hriadeli3 nasadené a maticou § pritiahnuté obežné koleso §. Hriadeľpotom cez lucernu 1 a cez ložiskové teleso g...

Zařízení pláště zapouzdřených napájecích čerpadel pro tlakové zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267878

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sedláček Jaroslav, Trnka Josef

MPK: F04D 29/40

Značky: tlakově, pláště, zkoušky, zařízení, zapouzdřených, čerpadel, napájecích

Text:

...hrdla, přičemž podstatou vynálezu je, že samotěsnicí příruba je těsnicí plochou oprena o vnitřní radiální plochu vnitřního nákružku vytvořeného ve výstupní částí prútočného kanálu výtlačneho hrdla, ke kterému je samotěsnicí příruba uchycena úchytkou, uloženou na vnější radiální ploše vnitřní ho nákružku a šroubem, procházejícím úchytkou, spojeným se samotěsnicí přírubou.Dále je podstatou, že mezi vnitřní radiální plochou vnitřního nákružku...

Přivařovací hrdlo, zejména zapouzdřených napájecích čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 267876

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sedláček Jaroslav, Trnka Josef

MPK: F04D 29/40

Značky: zapouzdřených, přivařovací, napájecích, čerpadel, zejména, hrdlo

Text:

...napájecích čerpadel, opatřené průtoćným kanálem a ukončené styčnou plochou pro přivaření k napájecímu potrubí, přičemž podstatou vynálezu je, že průtočný kanál je v místě styćné plochy ukončen vnitřní kuželovou těsnící plochou a na vnější straně přivařovacího hrdla je vytvořen obvodový nákružek.Vyšší účinek řešení podle vynálezu spočíva ve snížení pracnosti, protože odpadá dodatečná demontáž čerpadla a strojní opracování, ve snížení...

Radiální odstředivé čerpadlo nebo kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 267111

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šoukal Jiří, Melichar Roman

MPK: F04D 29/40

Značky: odstředivé, kompresor, čerpadlo, radiální

Text:

...s axiálním vstupním otvorem g a radiálními výstupními kaná~ ly Q. Oběžné kolo ł sestává z náboje 1 umístěného v ose vstupniho otvoru 3 a opatřeného zadním diskem 5, z předního těsnicího kruhu §,upraveného kolem vstupního otvoru g e opatřeného předním diskem 1 a ze zadniho těsnfoiho kruhu gbupraveného na zadním disku 5 vně výstupních kanálů 3. Mezi zadním diskem Ž a přednim diskem 1 jsou uspořádány čerpaci lopatky g. Výstupní kanály 2 oběžného...

Skříň samonasávacího rotačního čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264140

Dátum: 13.06.1989

Autori: Nádor Antal, Petrik Ákos

MPK: F04D 29/40

Značky: skříň, samonasávacího, čerpadla, rotačního

Text:

...g čerpadla je tvořena litinovým odlitkem. Z jejího dna § vystupuje do vnitřního prostoru 5 vodicí vâlcová příruba §, která je uspořádána souose se skříní g čerpadla a jejíž vnější váloová plocha § je opracována s přesností a kvalitou, potřebnou pro zajištění těsného spoje.Na vnější válccvou plochu § válcové příruby Ž je nasunuta vnitřní váloová plocha uzevíracího dílu 7 na sací straně rotačního čerpadla 1. Mezi vodicí válcovou přírubou Q a u...

Zařízení pro snížení radiální síly u spirálních čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244276

Dátum: 01.05.1988

Autori: Cempa Štefan, Repeák Vladimír, Štofko Miroslav

MPK: F04D 29/40

Značky: spirálních, síly, snížení, čerpadel, radiální, zařízení

Text:

...nevýhody v podstatě odstraňuje vynález, kterým je zařízení pro snížení radiální síly u spirálníoh čerpadel, sestávající ze spirálního tělesa, ve kterém je vytvořen obvodem oběžného kola uloženého na hřídeli a vnitřním povrchem spirálního tělesa nesymetrický průtočný kanál napojený na prostor výtlačného hrdla, jehož podstata spočívá v tom, že prostor výtlačného hrdla je propojen s průtočným kanálem spirálního tělesa alespoň v jednom...

Odstředivé spirální čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242090

Dátum: 01.02.1988

Autor: Moeáry 1udovít

MPK: F04D 29/40

Značky: čerpadlo, odstředivé, spirální

Text:

...představující meridiální řez odstředívým spirálním čerpadlem s uplatněným vynálezem.Odstředívé spirální čerpadlo podle vynálezu sestává ze spirálního tělesa l, v němž je uloženo na hřídeli g oběžné kolo 3 opatřené lopatkami . Tvar spirálního tělesa l je cha»rakterizován neroatoucím úhlem rozvinutí Ľ, který svírá průvodič 3 vedený ze středu Q oběžného kola Q líbovolným bodem povrchu spirálního těleea l s kolmicí v tomto bodě k povrchu...

Spirální těleso jednostupňových odstředivých čerpadel s dvoustupovým oběžným kolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251415

Dátum: 16.07.1987

Autori: Večeřa Josef, Trnka Josef

MPK: F04D 29/40

Značky: dvoustupovým, oběžným, kolem, spirální, těleso, jednostupňových, čerpadel, odstředivých

Text:

...čerpané kapaliny k protilehlé těsnící ploše radiálního nákružku.Konečně je podstatou vynálezu, že druhé vnitřní víko na protilehlé straně dvouvstupového oběžného kola je tvořeno radiálním nákružkem, jehož vnitřní průměr je na úrovni těsnících kruhů.Vyšší účinek řešení spirálního tělesa podle vynálezu oproti uvedeným známým řešením spočívá v tom, že zatížení vnitřních vík od přetlaku v čerpadle není přenášeno na šroubové spoje, takže...

Skříň čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239056

Dátum: 01.06.1987

Autor: Horák Aleš

MPK: F04D 29/40

Značky: čerpadla, skříň

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení spadá do oboru čerpací techniky a řeší konstrukční úpravu skříně čerpadla, zejména samonasávacího čerpadla s otevřeným oběžným kolem. Podstatou vynálezu je, že ve výtlačné komoře skříně čerpadla je za výstupem ze spirály, a to ve směru výtoku kapaliny, vytvořeno žebro a ve spodní části výtlačné komory upraveno dno, z něhož je vyveden přepouštěcí kanál.

Odstředivé čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 238386

Dátum: 15.04.1987

Autor: Renger Hagen

MPK: F04D 29/40

Značky: odstředivé, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru strojírenství a řeší problém zvýšení stability činnosti odstředivého čerpadla s volným proudovým prostorem při seškrceném výkonu. Problém je řešen tím, že axiální vzdálenost mezi čelem (14) volného proudového prostoru (4) a hranou (13) vytvořenou mezi volným proudovým prostorem (4) s přilehlou částí (10) komory oběžného kola (6) se zvětšuje alespoň v části ve směru rotace oběžného kola (6) a je menší, než vzdálenost (B)...

Dělená skříň axiálního ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233092

Dátum: 01.01.1987

Autori: Dudek Josef, Zikmund Danuš

MPK: F04D 29/40

Značky: skříň, delená, ventilátoru, axiálního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uchycení jádra skříně s rozváděcími lopatkami v dělené skříni axiálního ventilátoru tak, že je lze snadným způsobem vyjmout. Jádro skříně je svými pevnými rozváděcími lopatkami, přiléhajícími k horní části dělené skříně, pevně spojeno, takže odejmutím této horní části dělené skříně se odejme i jádro skříně s rozváděcími lopatkami, tvořícími spolu jeden nerozebíratelný celek. Další alternativou je, že dělená skříň axiálního...

Těleso jednostupňového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 233197

Dátum: 01.12.1986

Autor: Zbořil Jaroslav

MPK: F04D 29/40

Značky: těleso, jednostupňového, čerpadla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru odstředivých čerpadel a týká se tělesa jednostupňového čerpadla, zejména napájecího čerpadla pro jaderné elektrárny, jehož výtlačná část je tvořena dvěma půlspirálami, které jsou vůči sobě posunuty o 180 ° a podstatou je, že každá půlspirála je napojena na samostatné výtlačné hrdlo, přičemž obě výtlačná hrdla jsou uspořádaná protilehle a symetricky vzhledem k ose čerpadla.