F04D 29/28

Prevodovka pre priemyselné použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14216

Dátum: 22.07.2010

Autori: Liesegang Maik, Kücükyavuz Ali Kemal

MPK: F28D 15/02, F04D 29/28, F16H 57/04...

Značky: převodovka, priemyselné, použitie

Text:

...ktorý obsahujeskriňu pre uloženie aspoň dvoch spolu navzájom zaberajúcichozubených kolies a mazacieho oleja. Pritom sa len časť jedného ozubeného kolesa norí do mazacieho oleja. Na skrini je upevnená tepelná trubica opatrená vykurovacou sekciou a chladiacou sekciou. Skriňa obsahuje olejovú nádobu usporiadanú bočne jedného ozubeného kolesa, do ktorej sa pôsobením odstredivej sily privádza mazací olej, a prepojovací otvor pre túto olejovú...

Zostava motor-ventilátory pre kondenzačnú sušičku bielizne a kondenzačná sušička bielizne obsahujúca uvedenú zostavu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13783

Dátum: 18.03.2010

Autor: Marioni Elio

MPK: F04D 29/28, D06F 58/08

Značky: kondenzačnú, obsahujúca, sušičku, uvedenú, zostava, motor-ventilátory, kondenzačná, bielizne, zostavu, sušička

Text:

...remeňa.0024 Napinač remeňa bude potom umiestnený, otočne, na ráme sušičky bielizne,napríklad prostredníctvom jedného alebo viacerých ložísk, takým spôsobom, aby sa voči nemu kýval čím umožní napínanie remeňa.0025 V mimoriadne výhodnom vyhotovení, môže uvedený napínač remeňa obsahovať objímku otočne spojenú so stredovou časťou hnacieho hriadela, pričom uvedený vnútorný stator bude uložený na uvedenej objímke.0026 Napínač remeňa, v jednej jeho...

Radiálne alebo diagonálne obežné koleso ventilátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14035

Dátum: 12.02.2009

Autori: Schöne Jürgen, Schneider Marc, Bohl Katrin

MPK: F04D 29/16, F04D 29/68, F04D 29/28...

Značky: koleso, ventilátora, diagonálně, radiálně, oběžné

Text:

...so základovými a/alebo krycími kotúčmi realizovanými rotačne symetricky majú nielen V smere rotačnej osi,ale aj v obvodovom smere sčasti silno nerovnomemé profily rýchlosti a rozdelenia tlakov, t. j. lokálne nadmerné rýchlostné/tlakové rozsahy. Toto môže viesť k odtrhnutiam prúdov,adokonca kspätným prúdom, ktoré zas môžu spôsobiť aerodynamické straty, straty stupňaúčinnosti a tiež zvýšenie emisie hluku.0009 Základom predloženého vynálezu je...

Koleso radiálneho dúchadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 280010

Dátum: 07.02.1996

Autori: Varnhorst Mathias, Böhme Cathleen, Ullrich Gerhard, Pszola Peter

MPK: F04D 29/66, F04D 29/28

Značky: radiálneho, dúchadla, koleso

Zhrnutie / Anotácia:

Koleso (1) radiálneho dúchadla najmä na elektromotore, predovšetkým na elektromotore vysávača prachu, ktoré pozostáva z disku (8), na ktorom sú umiestnené lopatky (2) so zakrivenou vonkajšou stranou (3) a zakrivenou vnútornou stranou (4), pričom v disku (8) kolesa (1) sú vytvorené priechodné otvory (6). Priechodné otvory (6) prislúchajúce k danej lopatke (2) sú vytvorené pri jej zakrivenej vonkajšej strane (3), čím sa obmedzí vznik hluku.

Radiální oběžné ventilátorové kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270674

Dátum: 12.07.1990

Autori: Šumera Josef, Marek Karel, Němeček Miloslav, Jareš František, Červenka Pavel

MPK: F04D 29/28

Značky: oběžné, radiální, ventilátorové

Text:

...dny segmentú nespolehlivým.ľyto nevýhody odstraňuje radiální obežná ventilátorové kolo, zejména pro pece. složene 2 nosného disku, uloženého na hřídeli a lopatkoveho vence tvořeneho segmenty ve tvaru žlabů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že segmenty vzájemné spolu spojené tvoří 5 nosným diskem soustavu uzavřených mezilopatkových kanálů, jejichž sousedící boční strany jsou lopatkou a střední části tvoří přímo čelo lopatkového...

Radiální oběžné ventilátorové kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267892

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jareš František, Němeček Miloslav, Červenka Karel, Marek Karel

MPK: F04D 29/28

Značky: radiální, ventilátorové, oběžné

Text:

...přechází druhou ohýbací hranou do stredové části výstřižku, přičemž vnější část jednoho výběžku je volným okrajem připojena k první ohýbací hrane sousedního výběžku, a tyto výběžky vytvářejí sou stavu lopatkových kanálů.Výhodou provedení radiálního oběžného ventílátorového kola podle vynâlezu je zejména to,že vytvorením lopatkového věnce z jediného plechového výstřížku odpadají svary, které jsou zde nahraženy spojitým ohybem, takže kolo je...

Disk oběžného kola ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263052

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šumera Josef, Červenka Karel, Kovařík Oskar, Němeček Miloslav, Jareš František

MPK: F04D 29/28

Značky: ventilátoru, oběžného

Text:

...lehké konatrukci. spodního kotouče s lopatkováním, který tak může být snadno výměnný. Nosný kotouč může být i litý, takže jeho homogeni ta příznivě ovlivní rovnoměrnost trvalých deformscí a vyvá~ženost kola. Kromě toho je toto řešení technologicky výhodně .Příklad provedení vynálezu je na připojeném výkresu,kde na obr. 1 je řez diskem.Disk oběžného kola ł ventilátoru sestává z nosného kotouče g s nábojem Q nasazeným na hřídeli 1 a ze...

Zálisek oběžných kol zhotovených z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261381

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vykopal Jan, Krempl Jan, Grézlová Marie

MPK: F04D 29/28

Značky: zálisek, hmoty, obežných, plastické, zhotovených

Text:

...obrys prstencevých lamel je kruhový, opatřený výřezem.Další podstatou vynálezu je, že vnější obrye prstencových lamel má tvar n-úhelníku.V šší účinek zálisku řešeného podle vynálezu se projevuje ve snížené výrobní pracnosti a materiálové náročnosti, což se projevuje zejména při výrobě s větším počtem výrobků.Příklad konkrétního provedení je schematioky znázorněn na přiložených výkresech, kde na obr. ltje osový řez oběžným kolem s...

Oběžné kolo pro radiální kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260608

Dátum: 12.01.1989

Autori: Archipov Vladimir, Velikanov Gennadij, Raer Gilja, Sarancev Kir

MPK: F04D 29/28

Značky: oběžné, kompresor, radiální

Text:

...ohybový moment,působicí na plechovou část základního kotouče oběžného kol-a a tudíž i na pnutí v jeho ohroženém průřezu, je určován rozdilem mezi těmito protisměrně působíoimi momenty. Velikost rozdílu mezi úhly sklonu 0,5 ° až 1 ° tvořicích přímek vnitřní a vnějši plochy plechové části se zvolí z podmínky zaručeni minimálních pnutí v ohroženém průřezu.Technicke-ekonomická účinnost při použití oběžného kola podle vynálezu pozůstává ve...

Oběžné kolo rotačního kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256204

Dátum: 15.04.1988

Autori: Petrov Gennadij, Magdyčanskij Vadim, Archipov Vladimir, Sarancev Kir, Raer Gilja, Levin Jakov, Velikanov Gennadij

MPK: F04D 29/28

Značky: kompresoru, oběžné, rotačního

Text:

...a mezera V těsnění se musí u zvýšených obvodových rychlostí zvětšit, což má za následekzase zvýšení ztrát netěsnostmi a snížení kompresní účinnosti.Dále bude předložený vynález podrobněji vysvětlen na popisu konkrétního příkladu provedení ve vztahu k připojenému obr., na kterém je celkový pohled na díl oběžného kola rotačního kompresoru podle vynálezu v podélném řezu.Oběžné kolo pro rotační kompresory podle vynálezu na obr. obsahuje hlavní...

Způsob výroby svařovaného oběžného kola lopatkového stroje, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234587

Dátum: 01.01.1987

Autori: Klaus Lubor, Kučera Josef, Velfl Oto, Jetel Václav

MPK: F04D 29/28

Značky: lopatkového, způsob, oběžného, zejména, výroby, turbokompresoru, stroje, svařovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby oběžného kola sestávajícího z nosného a krycího kotouče a oběžných lopatek spojených s jedním kotoučem svárem. V drážce pro spojování svár, vytvořené v kotouči, se v místě styku s návarovou plochou lopatky vytvoří před provedením svaru souvislý nebo z více segmentových částí sestávající můstek přídavného materiálu pro kořenový svár. Můstek je vytvořen na dně, popřípadě na stěnách drážky, nebo na návarové ploše lopatky. Je možná...

Jednostupňový radiální turbokompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230428

Dátum: 01.04.1986

Autori: Beran Jaromír, Dvořák Pavel, Futera Miroslav, Šídlo Pavel

MPK: F04D 29/28, F04D 29/42

Značky: jednostupňový, radiální, turbokompresor

Zhrnutie / Anotácia:

Jednostupňový radiální turbokompresor mající na letmém konci hřídele naklínováno oběžně kolo polootevřeného provedení, vyznačující se tím. že statorová krycí stěna (8) oběžného kola (1), vytvořená jako samostatný díl, je nastavitelně v osovém směru uchycena ke skříni (9) statoru, přičemž na hřídeli (4) oběžného kola (1) je upraven nákružek (14) o vnějším průměru (d2), který je větší, než vnitřní průměr (d1) opěrného nákružku (15) upraveného na...