F04D 29/08

Hnacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2597

Dátum: 09.11.2004

Autori: Traudt Thomas, Mause Elmar

MPK: F04D 29/08, F16D 1/00, F16H 55/17...

Značky: hnacie, zariadenie

Text:

...zaradené konštrukčnékonštrukčnými dielmi veľkých rozmerov je potrebný konštrukčný priestor pre zariadenie na pohon agregátu obsahujúce opomé ložisko podľa vynálezu takmer nezrnenený. Unášací kotúč spojky ako aj »elastický unášací profil je ďalej výhodnejšie trvale odolný voči olejom ako aj proti vysokým. teplotách, takže hnacie zariadenie podľa vynálezu je použiteľné pre široké aplikačné spektrum.Ďalšie výhodné uskutočnenia sú predmetom...

Špirálovitý adaptér osadený z vonkajšej strany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1016

Dátum: 24.12.2002

Autor: Hughes Paul

MPK: F16J 15/34, F04D 29/08

Značky: adaptér, osadený, vonkajšej, špirálovitý, strany

Text:

...častíc materiálu, vstupujúcich V oblasti tesnenia, pripadne z jeho okolia. Pomocou tohto jecieľom umožniť tesniacemu mechanizmu činnosť v čistejšomprostredí s následnýn predĺžením jeho operačnej činnosti. Daný externe osaditeľný prvok je dostupný V rozdelenom a nerozdelenom (pevnom) tvare. Výhodou prvku V rozdelenom tvare je, že zariadenie nemusi byť rozobraté a môže byť Využitý prínos technológie špirálovítého adaptéra. Ak sa tomuto dá...

Veko na osadenie upchávky točivých hriadeľov, najmä veko čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2394

Dátum: 14.02.2000

Autor: Dočkal Jaroslav

MPK: F04D 29/40, F04D 29/58, F04D 29/08...

Značky: osadenie, upchávky, točivých, hriadeľov, čerpadla, najmä

Text:

...čerpadla je znázornený na pripojených výkresoch, kde obr. l predstavujepozdĺžny rez čerpadlom a obr. 2 detail konštrukčného uzla mechanickej upchávky z obr. 1.Veko l na osadenie mechanickej upchávky g hriadeľa g odstredivého čerpadla, uzatvára jeho hydraulickú časť, ktorá je tvorená špirálou 5, vo vnútornom priestore ktorej je na hriadeli3 nasadené a maticou § pritiahnuté obežné koleso §. Hriadeľpotom cez lucernu 1 a cez ložiskové teleso g...

Hydrouzávěr mazacího a ucpávkového oleje pro turbokompresorové soustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267984

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kadrle Jaroslav, Vacovský Lubomír, Hrubeš Martin, Fleischmann Jaroslav, Marek Vladislav

MPK: F04D 29/08

Značky: oleje, soustrojí, turbokompresorové, mazacího, ucpávkového, hydrouzávěr

Text:

...a propojen s odlučovačem olejověho aerosolu. Po» dle dalšího významu vynálezu je odplyňovací soustava tvořeno alespoň jedním velkoploěným talířem.Základní výhoda hydrouzávěru spočívá v tom, že ucpávkový olej, nasycený plynom,je před odplyněním a během odplyňování, oddělen od mazacího oleje, neetýká ee 3 ním a nemůže tedy docházet ke znehodnocování mazaoího oleje. Jednou z podstatných výhod hydrouzávěru je zejména zvýšení provozní...

Utěsnění sacího kusu v tělese zapouzdřeného napájecího čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266671

Dátum: 12.01.1990

Autori: Večeřa Josef, Kovář Pavel

MPK: F04D 29/08

Značky: napájecího, čerpadla, utěsnění, zapouzdřeného, tělese, sacího

Text:

...stupně 1 čerpadla, například ve formě oběžného kola 2 s oboustranným vstupem a rozváděcím kolem gg. Sací kus g současně vytváří v tělese L čerpadla výtlačný kanál łg, na který navazuje převáděcí kanál L 5, napojený na neznázorněné sání dalšího tlakového stupně 1 čerpad 1 a,a odděluje sací prostor łg sacího stupně 1 od jeho výtlačného prostoru 39 ve svých styčných plochách gg s tělesem ł čerpadla. Styčné plochy gg sacího kusu g s těleeem l...

Ucpávková část čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262747

Dátum: 14.03.1989

Autor: Babnič Milan

MPK: F16J 15/18, F04D 29/08

Značky: čerpadla, část, ucpávková

Text:

...a levnějšího materiálu a v případě opotřebení plochy, ohraničující ucpávkový prostor,stačí vyměnit pouze ucpávkové pouzdro.Příklad konkrétnĺho provedení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese, představujícím částečný podélný řez jednostupňovým odstředivým čerpadlem.Ucpávkovâ část čerpadla je tvořena uopávkovým tělsem l,vyrobeným například z litiny, opatřeným příložkou ll z odolného materiálu vůči opotřebení. Ucpávkové těleso l s...

Hřídelová ucpávka točivého stroje, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242682

Dátum: 01.04.1988

Autori: Brányik Karol, Kravárik Dušan, Maoovský Ivan, Kováe Jozef, Brányik Alexander

MPK: F16J 15/40, F16J 15/34, F04D 29/08...

Značky: točivého, stroje, zejména, turbokompresoru, ucpávka, hřídelová

Text:

...tedy dosahuje kromč zapučtční přítlačných pručin do vnitřního nosiče jednak tím, že oba nosiče jsou uspořídíny těsnč vedle sebe s jednak tím, že na vnčjčím nosiči je Vytvořeno vâlcově vybríní pro uznístční prstencovê čísti třecího krouřku. Stavební délku pomíhí významnč snířit i to, že plovoucí krouřek je svou vnitřní činnou plochou usazenpřímo na vâlcovê ploče rotorověho opčrněho kroučku.f Pro snadnou montőř a demontíř hřídelovê ucpívky je...

Kombinovaná klidová ucpávka, zejména pro chladivové turbokompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 247447

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hamák Ivan, Šúpala Jaroslav, Husár Ivan, Šiška Július, Baxa Stanislav

MPK: F16J 15/44, F04D 29/08

Značky: klidová, turbokompresory, ucpávka, kombinovaná, zejména, chladivové

Text:

...nosiče g klidové ucpávky,na jehož vnitřní čelní ploše je v drážce uložen pryžový těsnioí kroužek lg.Těsnicí kroužek łg je přidrłován přílołkou ll. uchycenou axiálními šrouby lg v nosiči g klidové ucpávky a přitlačován k okraji čelní plochy lg osazení hřídele l turbokompresoru na větším průměru 22 hřídele l pružinami 32 klidové ucpávky, které jsou uloženy v protilehlých vybráních nosiče g a centrálního kroužku §. Mezi centrálním kroužkem § a...

Čelní ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246589

Dátum: 20.08.1987

Autori: Skalický Jioí, Fiala Václav, Kueera Josef, Mikyska Zdenik, Brejcha Josef

MPK: F16J 15/34, F04D 29/08

Značky: čelní, ucpávka

Text:

...crexawr B HOHOCTB 9, oöpaaosauuyw yqacTKoM 7 H HOHyKOHbu 0 M 8, oTTya owaoawcs na Kopnyca H nocneerasaunn (5 cnyqaeHeoöxouMocTH) Macao BOSBDEMEQTCH E unxn.Ymenbmenue npoTeqeK Macna nocrnraewcx -sa cuew TOPO, qTo BMECTO nonanamna na Bpamammnñcà san H ynoca B nporoquym qacTb nporeqxu orsonrcn H BosBpamamvcn nn anbueümero ncnonbsosanun..c YHHOTHMTEHBHHM xonbuon, xonwaxwnpymmnm c npamammnncn K 0 nbu 0 M, saxpenneusun na many, o T n H H a m m e e c...