F04D 27/00

Integrovaný ventilačný systém pre chladiacu vežu a metóda ovládania otvorenej chladiacej veže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17243

Dátum: 23.09.2008

Autori: Rollins Patrick, Lucas George

MPK: F04D 19/00, F04D 27/02, F04D 27/00...

Značky: systém, ovládania, metoda, integrovaný, chladiacej, vežu, veže, chladiacu, otvorenej, ventilačný

Text:

...v prostredí chladiacej veže je extrémny kvôli extrémnej vlhkosti, námraze, nárazovému vetru, korozívnym chemikáliám na ošetrenie vodya náročným požiadavkám na mechanický pohon.0009 Jeden zbežne používaných pohonných systémov zdoterajšieho stavu techniky je komplexný, mechanický pohonný systém ventilácie, ktorý je podobný tomu používanému vpoľnohospodárstve. Tento typ systému pohonu ventilácie z doterajšieho stavu techniky využíva motor,...

Způsob regulace dodávky tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266824

Dátum: 12.01.1990

Autori: Petrovský Ivan, Havelka Zdeněk

MPK: F04D 27/00

Značky: tepla, regulace, dodávky, způsob

Text:

...současně charakteristiku vstupního výparníku, tj. závislost tlaku páry v sání na objemu páry V sání, případně tlaku páry v sání na nasávané hmotnosti na sání kompresoru. Odtud též vyplýva, že pro dva shodné prípady návrhových stavů, ale jiné průběhy strmosti této vstupní charakteristiky může dojít i k nezbytnosti návrhu dvou odlišných strojů.Z těchto skutečnosti vyplývají základní poznatky pro regulaci termokompresoru. Z rozboru použití...

Zařízení pro regulaci radiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256513

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kodym Jaroslav, Šídlo Karel, Nácovský Miroslav

MPK: F04D 27/00

Značky: regulaci, zařízení, turbokompresoru, radiálního

Text:

...Wvvýhodou řešení je jednoduchost výrobyI.snadnější regulace a menší tlakové ztráty dopravované vzdušiny. ÁNa připojenêm výkresu je na obr. 1 znäzornšn.podêlnýsv 1 elý řez vstupní částí radiâlníhoturbokompresoru se veunutou regu~ lační vložkou. Na obr. 2 a obr. 3 jsou znâzorněna alternativníprovedení regulačnfch vlošek. V sacím hrdle 1 je vložena regu lační vložka 2 kruhovêho průřezu, která má osu 3 výetupníhoprůřezutodchýlenu od osy o...

Zapojení čerpadla na stlačitelné tekutiny, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251136

Dátum: 11.06.1987

Autori: Jelen Vladimír, Mokříš Jaroslav

MPK: F04D 27/00

Značky: tekutiny, stlačitelné, čerpadla, zapojení, zejména, turbokompresoru

Text:

...armatura lg s elektrickým pohonem, přes kterou prochází stlačený vzduch do sítě 11. K sacímu potrubí 3 je připojen jednak obvod 3 regulace teploty, který ovládá regulační ventil §,připojený na výstupní straně ke směšovači Q a na vstupní straně přes čtvrtou uzavírací armaturu lg S elektrickým pohonem k výtlačnému potrubí lg, s výhodou před dochlazovačem li, a jednak odvod Q signalizace a havarijního vypínání. Paralelně k výtlačnému potrubí...

Zapojení proti zpětnému roztočení turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243307

Dátum: 15.05.1987

Autori: Koíž Pavel, Prchlík Vojtich, Skalický Jioí, Zdenik Zdenko

MPK: F04D 27/00, F04D 29/66

Značky: zpětnému, turbokompresoru, zapojení, roztočení, proti

Text:

...před pístem siloválců §, SI jsou obdobnépropojeny paralelními větvemi otevíracího potrubí l s otevíracím vývodem §g| šoupátkaSo 1 enoidg 5 šoupátka g 2 je propojen impulsním vedením 1 § se zdrojem elektrického impulsu. Šoupátkc g je spojeno tlakovzdušným potrubím ll se zdrojem tlakového vzduchu přes zásobník lg vzduchu, v jehož přívodním potrubí Lg je uložen zpětný ventil gg.Tlakovzdušné potrubí ll přechází prvou přestavovací větví 117 k...

Zapojení pro regulaci čerpání

Načítavanie...

Číslo patentu: 249047

Dátum: 12.03.1987

Autori: Dynda Vladimír, Novotný Karel

MPK: F04D 27/00, F04C 25/02, G05D 16/20...

Značky: zapojení, čerpání, regulaci

Text:

...i při rozsahu regulace otáček l 20 se nemění mezní vakuum. Je tak dosahováno především širokého regulačního rozsahu. Další výhody spočívají ve snížené energetické spotřebě,ve snížených vibracích a hladině hlučnosti a V prodloužené životnosti vývěvý. Lze programově elektronicky řídit čerpací rychlosti, napřo pro evakuaci pracovní komory nebo px) stále promývání vývěvy, nebo může být umožněna regulace tlaku v pracovní komorena konstantní...