F04D 25/02

Vyrovnávač prúdenia pre axiálne ventilátory, najmä pre klimatizačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5316

Dátum: 09.01.2007

Autori: Dalla Zuanna Andrea, Lazzarato Moreno, Grigoletto Giuliano, Michieli Stefano

MPK: F04D 25/02, F04D 29/40

Značky: axiálně, systém, ventilátory, vyrovnávač, prúdenia, najmä, klimatizačný

Text:

...pre kontrolované0020 Pre tieto klimatízačné jednotky je preto nevyhnutné získať prúd vzduchu, ktorý je koncentrovaný tak, ako je to len možné, že celý prúd generovaný axiálnym ventilátorom sa dostane do nižších vrstiev chladeného objemu, redukovať recirkulácie azlepšiť distribúciuchladu, vyrovnať prúd najmä horizontálne a vrstviť prúd vertikálne.0021 Ďalší problémom týchto klimatizačných jednotiek s axiálnym ventilátorom s klesajúcim...

Mechanizmus odpúšťania vzduchu z kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 285409

Dátum: 14.12.2006

Autori: Hanajík Jozef, Drnda Ján, Bednář Jiří

MPK: F02K 3/00, F02C 6/00, F02C 3/00...

Značky: odpúšťania, vzduchu, mechanizmus, kompresora

Zhrnutie / Anotácia:

Na veku (2) je jedným svojím koncom upravený hriadeľ (6) a druhým koncom v konzole (8), ktorá je základňou (13) upravená na veku (2). Hriadeľ (6) je vo veku (2) uložený prostredníctvom vedenia (10), ktoré je upravené v otvore (17), pričom vedenie (10) zasahuje jedným koncom do úložného otvoru (18). Na hriadeli (6) je v mieste medzi konzolou (8) a jej základňou (13) upravené rameno (7).

Prevodovkový kompresor na komprimovanie kyslíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280754

Dátum: 07.06.1995

Autor: Prümper Heinrich

MPK: F04D 25/02, F04D 29/00

Značky: kyslíka, kompresor, prevodovkový, komprimovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Kompresor podľa vynálezu má štyri kompresné stupne, ktoré sú poháňané integrovanou, olejom mazanou prevodovkou. Na oddelenie mazacieho oleja od stlačeného kyslíka a na vytvorenie priaznivých rotačne dynamických vlastností sú hriadele rotorov (8) uložené v prídavných ložiskách (18) v pridržovacej konštrukcii. Táto pridržovacia konštrukcia nesie skrine kompresorov (15) a je usporiadaná v odstupe od skrine prevodovky (5), od ktorej je oddelená...

Prevodový turbokompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278378

Dátum: 15.09.1991

Autor: Prümper Heinrich

MPK: F04D 29/00, F04D 25/02

Značky: turbokompresor, převodový

Zhrnutie / Anotácia:

Viacstupňový prevodový turbokompresor obsahujúci dvojstupňový prevod s vloženým ozubeným kolesom (5), ktoré obsahuje prvé a druhé ozubené koleso (51, 52), ktoré tvoria jeden ozubené koleso (52) a zaberá len s centrálnym hnacím ozubeným kolesom (2) poháňajúcim pastorkové hriadele (3, 4) prvých kompresných stupňov. Druhé ozubené koleso (52) je v zábere len s pastorkovými hriadeľmi (6, 7, 8) ďalších kompresných stupňov.