F04C 19/00

Čerpadlo na skvapalnený plyn s vnútorným obehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280349

Dátum: 04.06.1997

Autori: Domagalla Klaus, Segebrecht Udo

MPK: F04C 19/00

Značky: obehom, čerpadlo, skvapalnený, vnútorným

Zhrnutie / Anotácia:

Čerpadlo na skvapalnený plyn s vnútorným obehom obsahuje voľné obežné koleso (17) a prepojujúci blok (2), ktorý je od obežného kolesa (17) oddelený regulačnou doskou (13). Na jednej strane hrdlovej komory (11), ktorá je výhodná na umiestnenie klzného prstencového tesnenia (12), má zmienený blok nasávaciu komoru a na druhej strane tlakovú komoru. Tlaková komora je prepojená s pracovnou komorou, aby sa cirkulujúca kvapalina mohla vracať....

Jednostupňový kvapalinokrúžny plynový kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 281523

Dátum: 12.04.1995

Autori: Domagalla Klaus, Segebrecht Udo

MPK: F04C 19/00, F01C 21/10

Značky: plynový, kompresor, jednostupňový, kvapalinokrúžny

Zhrnutie / Anotácia:

Puzdro (5) pracovného priestoru je vytvorené ako hlbokoťahaný plechový diel, pričom priechod na vnútornej strane z v podstate valcovej časti puzdra (5) pracovného priestoru do spojovacej príruby (6) je zaoblený. Priemer vpísanej kružnice (23) určenej plochou vymedzenou pozdĺžnym rezom klinovitej plochy (21) medzi zaoblením (11), riadiacim kotúčom (4) a priamym predĺžením (22) hranice pracovného priestoru, ktorá je paralelná s hranou obežného...

Zapojení kapalinokružné vývěvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270706

Dátum: 12.07.1990

Autor: Sedláček Jindřich

MPK: F04C 19/00

Značky: kapalinokružné, zapojení, vývěvy

Text:

...do úrovně apodní hrany sacího otvoru.Řešení podle vynalezu snižuje přetížení motoru a oběžného kola vývěvy při jejím rozběhu,a tím i nebezpečí havárie vývěvy doposud způsobovaně čerpáním kapaliny v době po zapnutí vývěvy. odstraňuje nebezpečí přehřátí a zadření vývěvy z důvodu snížení objemu clrkulační kapali~ ny a dále odstraňuje netěsnoet zpěłného venlilu na sání vývěvy způsobovanou nečistotami z pracovni kapaliny.Příklad konkrétního...

Oběžné kolo s výstužnými kruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254808

Dátum: 15.02.1988

Autori: Janků Ladislav, Zavadil Oldřich, Mikolášek František, Mika Petr, Houšť Vladimír

MPK: F04C 19/00

Značky: oběžné, výstužnými, kruhy

Text:

...je oběžné kolo s výztužným ruhylzejména kapalinokružných strojů sestávající z náboje oběžného kola s vetknutými lopatkami, čel a výztužných kruhů a jeho podstata spočívá v tom, že výztužné kruhy jsou unístěny na vnější straně obou čel oběžného kola.Vyššího účinku se dosahuje podle vynálezu tím, že se zvýsi koeficient využití vnitřního prostoru oběžného kola. Soušasně se sníží hydraulické ztráty oběžného kola kapalinokružného stroje v...

Oběžné kolo kapalinokružných strojů, zejména vývěv

Načítavanie...

Číslo patentu: 242071

Dátum: 01.02.1988

Autori: Janda Jaroslav, Bárta Jaroslav

MPK: F04C 19/00

Značky: kapalinokružných, zejména, oběžné, vývěv, strojů

Text:

...ocelí, hlavně pro vývěvy větších výkonů s vysokou produktivitou.Příklad konkrétního provedení je schematícky znázorněný na přiložených výkreseoh, kde na obr. 1 je znázorněný podélný řez kapalinokružnou vývěvou s oběžným kolem podle vynálezu,na obr. 2 je podélný řez oběžným kolem kapelinokružné vývěvy řešeným podle vynálezu, na obr. 3 Qnázoľňüâe levá polovina Výkream, oddělená svislou osou, bokorys při pohledu směrem A na obäžné kolo z...

Rotor rotačního lamelového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246322

Dátum: 15.12.1987

Autori: Temperilli Aldemio, Ruggieri Daniela

MPK: F04C 19/00

Značky: rotačního, rotor, lamelového, kompresoru

Text:

...která je v osověm směru kratší než rotor a jejíž příčné rozměry jsou větší, než průměr otvorů pro upevmění roboru łílíi hřídeli. TIHJkOVĚÍO provedení značně vylehčují nežádoucí hmotnost .rotoru.Ve známých konstrukcích rotorů však -nejde o optimální vylehčující provedení, kte 4ré představuje řešení podle vynález/AJ. jeho podstatou je, že vnitřní dutina v r-otern má průřez pravidelného n-ühelníka. Počet stran tohoto .n-úhelníka je stejný jako...

Jednostupňová rotační vývěva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246135

Dátum: 15.09.1987

Autor: Smolík Antonín

MPK: F04C 19/00

Značky: rotační, výveva, jednostupňová

Text:

...vodíoího čepu rotoru a otvorem ve statoru jsou vloženy ložiskové jehly.Hlavní výhody konstrukce podle vynálezu jsou zejména optimální vedení rotoru ve valivám ložisku s jehlami při zachování všech výhod letmého uložení rotoru ve statoru tuhé a geometrickyrpřesné uložení rotoru ve statoru vysoká obvodové rychlost otáčejícího se rotoru, která umožňuje otáčky až 2 800 1/min. a tím výrazné zmenšení rozměrů a hmotnosti vývěvyp menší...

Dvoustupňová rotační vývěva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246134

Dátum: 15.09.1987

Autor: Jágr Jan

MPK: F04C 19/00

Značky: dvoustupňová, výveva, rotační

Text:

...rotačníoh vývěv podle vynálezu. Na obr. l je znázorněna dvoustupňová rotační vývěva s dvěma obvodovými drážkami na vodicím čepu rotoru, do nichž jsou vloženy ložiskové jehly. Vývěva je nakreslena v podálném svislém ŕezu. Na obr. 2 je uveden jiný příklad dvoustupňové rotační vývěvy ve stejně vedenm řezu vývěvou, kde obvodová drážka, do které jsou vloženy ložiskově jehly je provedena na vnitřním obvodu válcové plochy středicího kroužku...

Vakuové těsnění otáčejícího se rotoru rotační vývěvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243006

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vašátko Eduard

MPK: F04C 19/00

Značky: vákuové, otáčejícího, těsnění, rotoru, rotační, vývěvy

Text:

...Obvodová drážka v rotoru je stupňovitd a takového profilu, ře těenicí prstence se v chybu opírá o výstupe) drižky tak, .že těsnicí břit. prstence presahuje průměr rotoru e pŕilěhá k vnitřnímu obvoduHlavní výhody zařízení podle vynalezu epočívají v tom,ze täsnicí prvsek, tj. těsnicí prstenec, je vloäen do stupňovité obvodové drižląr v rotoru e přes obr-ye rotoru presahuje jen těsnicím břitem, který přiléhä na vnitřní válcovou plochu...

Zapojení kapalinokružného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231678

Dátum: 01.05.1986

Autori: Houšť Vladimír, Mikolášek František

MPK: F04C 19/00

Značky: stroje, zapojení, kapalinokružného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení hospodárnosti provozu kapalinokružného stroje pracujícího jako vývěva a zapojeného v cirkulačním okruhu pracovní kapaliny. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že za oběhovým čerpadlem (6) cirkulačního okruhu (4) jsou za sebou zapojeny postupně přepouštěcí ventil (7) a směšovač (9) s připojeným přívodem (10) čerstvé pracovní kapaliny. Ke směšovači (9) je připojeno čidlo (11) tlaku kapalinokružného stroje.