F04B 53/00

Kompresor chladiaceho média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10539

Dátum: 19.03.2009

Autori: Freiberger Alfred, Brabek Walter, Zippl Günther

MPK: F04B 53/00, F04B 53/10, F04B 39/10...

Značky: kompresor, chladiaceho, media

Text:

...pôsobia bodovo v telese valca, bude nepriaznivo ovplyvnenývalcový tvar vŕtania valca.0007 Okrem navrhnutia skrutkovaných spojov je z momentálneho stavu techniky ďalej známe usporiadanie s nalisovaním veka valca vrátane ventilovejdosky pomocou zverného prvku na teleso valca.0008 Preto je úlohou predkladaného vynálezu, zredukovať náklady na konštrukčné časti ana montáž pri výrobe určitej typovo zodpovedajúcej0009 Najmä sa má umožniť...

Membránové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5526

Dátum: 02.11.2006

Autori: Stimpson Robert William, Wang Yanchun

MPK: F04B 43/02, F04B 53/00

Značky: membránové, čerpadlo

Text:

...členaObrázok 7 je axonometrický pohľad na membránu spreduObrázok 8 je prierezový pohľad na membránu zozadu, vzatý pozdĺž priemeruObrázok 9 je axonometrický čelný pohľad na upevňovadlo aObrázok 10 je axonometrický zadný pohľad na upevňovadlo.0011 Odkazujúc najprv na Obrázky 1 až 3 je tam znázornená membránové čerpadlo 10, ktoré obsahuje membránové puzdro 12 majúce elektromotor 14 namontovaný pri zadnej časti puzdra 12,a otvárateľný...

Piestový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3333

Dátum: 20.09.2004

Autori: Bo Giuseppe, Kakalejcik Jan

MPK: F16J 1/10, F04B 39/00, F04B 53/00...

Značky: piestový, stroj

Text:

...je vložený piestny čap 14 a obsahuje (obrázky 3 a 4) blízku časť 28 priľahlú k hriadeľu 20 a vzdialenú časť 30 majúcu hrúbku menšiu ako je hrúbka blízkej časti 28. Blízka časť 28 a vzdialená časť 30 malého konca 18 sú spojené stredovou časťou 32 majúcou prierez zužujúci sa smerom k vzdialenej časti 30.Spojovacia tyč 16 je pripojená na piestny čap 14 prostredníctvom spojovacích prostriedkov usporiadaných s presahom vnútri vzdialeného konca...

Hermeticky utesnený rotačný kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278782

Dátum: 04.02.1998

Autori: Komatsubara Takeo, Shoji Isamu, Sunaga Takashi, Takeda Katsuyuki, Hirano Yutaka

MPK: F04B 53/00, F04B 35/04

Značky: kompresor, hermetický, rotačný, utěsněný

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie sa skladá z hermetickej skrine (2), ktorá obsahuje v podstate valcovú skriňu (5) usporiadanú v podstate vertikálne, z elektromotora (3) opatreného valcovým statorom (12) majúcim v podstate valcový vonkajší obvod pripevnený k valcovej skrini (5), opatreného ďalej cievkou (13), ktorej spodný koniec (13b) presahuje spodnú stenu statora (12), z rotačného chladiaceho kompresného ústrojenstva (4) usporiadaného pod spodným koncom (13b)...

Hydraulický mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 280370

Dátum: 15.09.1991

Autori: Beeson Douglas, Lemaire Gilles

MPK: F03C 1/04, F03C 1/24, F04B 1/04...

Značky: hydraulický, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický mechanizmus, motor alebo čerpadlo obsahuje vačku (3), blok (8) uložený otáčavo vzhľadom na vačku (3), skupinu valcov (10) vytvorených v bloku (8), skupinu piestov (11) uložených každý klzne vnútri jedného valca (10) v smere osi (26) posunu piesta, skupinu valčekov (23) na valivé opretie piestov (11) na vačke (3), pričom každý valček je uložený na jednom pieste (10) otáčavo okolo osi (25) valčeka (23), kolmej na os (26) posunu piesta...