F04B 43/12

Viac segmentové peristaltické čerpadlo a zásobníková kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14038

Dátum: 07.04.2010

Autor: Sorensen Gary

MPK: F04B 43/12, A61M 5/142, A61M 1/00...

Značky: segmentové, zásobníková, kazeta, čerpadlo, peristaltické

Text:

...profile druhým čerpadlovým segmentom (napr. vrchol pulzu prvého čerpadlového segmentu môže byť nastavený so spodným pulzom druhého čerpadlového segmentu). V niektorých vyhotoveniach výsledný kombinovaný prietok (ktorý môže byť zdvojený prietok každého samostatného čerpadlového kanálika) môže mať prietokový profil s pulzujúcimi amplitúdami, ktoré sú menšie ako amplitúdy impulzov v jednotlivých prietokových profiloch prvého čerpadlového...

Metóda pre peristaltické čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3967

Dátum: 22.02.2007

Autori: Gao Shawn, Williams David

MPK: A61M 1/00, F04B 43/12

Značky: metoda, čerpadlo, peristaltické

Text:

...prietočný kanál na elastomerovej doske, ktorá je zviazaná alebo mechanicky pripojená na pevný podklad. Vačeky hlavy čerpadla sú namontované radiálne z osi rotácie motora čerpadla a stláčajúelastomérové prietočné kanály oproti pevnemu podkladu. Komerčnévyhotovenie vynálezu opísané V tomo vynáleze je riešené ako INFINITIC)Vision System od Alcon Laboratories, Inc., Fort Worth, Texas. Tento chirurgicky ovládací panel používa Fluid...

Chirurgická kazeta so štruktúrou na trhanie bubliniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8335

Dátum: 22.01.2007

Autor: Domash David

MPK: F04B 43/12, F04B 43/08, A61M 1/00...

Značky: kazeta, chirurgická, trhanie, bubliniek, strukturou

Text:

...v súčasnosti dostupný systém pre očnú chirurgiu, ACCURUS® systém od Alcon Laboratories, Inc.,obsahujúci Venturiho čerpadlo a peristaltické čerpadlo, ktoré operuje V sériách. Venturiho čerpadlo nasavamateriál zo strany chirurgického výkonu do malej zbernej komory. Peristaltické čerpadlo odčerpáva z malej zbernej komory do veľkého zberného vaku. Peristaltické čerpadlo neprivádza aspiračný podtlak na stranu chirurgického výkonu. Takto, systém...

Chirurgická kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4856

Dátum: 09.01.2007

Autori: Williams David, Salari Kamran, Hopkins Mark

MPK: F04B 43/12, A61M 1/00

Značky: chirurgická, kazeta

Text:

...prierezom po celej svojej dĺžke, ktorý sa blíži k ploche priečneho prierezu prietokových kanálov nalisovaných v pevnom podklade a prietokovému kanálu nalisovanemu V elastomernej fólii, takže celá kvapalinová dráha má relatívne konštantnú plochu priećneho0009 Jedným cieľom predloženého vynálezu je poskytnutie kazety, ktorá používa nalisované elastomérne prietokové kanály. 0010 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnutie kazety na...

Valčekové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4470

Dátum: 12.05.2005

Autori: Apel Jörn, Biesel Wolfgang, Reiter Reinhold, Breitkopf Berthold, Wamsiedler Ralf, Schneider Jochen, Nürnberger Thomas, Caronna Marco, Busse Christian, Neubauer Herbert, Spengler Gerhard, Lauer Martin, Hügel Elmar, Jonas Jörg, Baumann Manfred

MPK: F04B 43/12

Značky: valčekové, čerpadlo

Text:

...resp. v plášti,tvoriacom valčekové čerpadlo. Senzor potvrdzuje funkčne vyhovujúce nasadenie adaptéra do zodpovedajúceho miesta.0010 Zvlášť výhodne sa adaptér skladá z mäkkej plastickej hmoty, výhodne mäkkého PVC.0011 Výhody uloženia hadice podľa vynálezu vyplývajú najmä vtedy, pokiaľ je pripojovací diel usporiadaný, pri horizontálnom vyrovnaní osi rotora, na boku na lôžku čerpadla. Týmtousporiadaním môže byť, v súčinnosti so zodpovedajúcim...

Spôsob zhromažďovania požadovanej zložky krvi a vykonávanie fotoforézneho ošetrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18434

Dátum: 02.09.2004

Autor: Briggs Dennis

MPK: A61M 1/36, A61M 1/00, A61K 41/00...

Značky: ošetrenia, zložky, vykonávanie, fotoforézneho, požadovanej, spôsob, zhromažďovania

Text:

...obvykle vyžadovali dávkové spracovanie, a preto trvalo niekoľko hodín ošetriť pacienta alebo získať dostatočnú zásobu separovaných častí krvi. Ďalej bola výroba uvedených systémov veľmi zložitá. Je neustálym cieľom skracovať čas, ktorý zaberie dokončenie jedného ošetrenia fotoforézou. Ďalším cieľom je znížiťmnožstvo krvi, ktorú je treba odobrať pacientovi a spracovať vprocesoch s uzatvorenou slučkou na jedno ošetrenie fotoforézou. Ešte...

Peristaltické čerpadlo palcového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 160

Dátum: 11.08.1993

Autori: Merta Libor, Podhorský Lubomír

MPK: F04B 43/12

Značky: palcového, čerpadlo, peristaltické

Text:

...v horším případě vysunutí hadićky mimo opernou desku. Dále V tom, že uložení vedení opěrné desky při zatećení roztoku mezi styčne plochy, ktere po sobě vzájemné kloužou dochází k zadření těchto ploch a následně k zadrení opěrne desky což má zanásledek znémožnění čerpání kapaliny.Uvedené nedostatky do xnačne míry odstraňuje peristalticke čerpadlo palcového typu, jehož podstata spočíva v tom, že na hnacím vřetenu je uspořadan snímač otaček a...

Náhon pro vřetena peristaltických palcových čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262829

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hradil Jaroslav, Pospíšil Petr

MPK: F04B 43/12

Značky: palcových, vřetena, náhon, peristaltických, čerpadel

Text:

...asi 15. Přitom nevzniká potřeba výroby ozubených kol, ve spojovecím unašeči nevzníkají rediální síly,ktoré by bylo nutno uložením zachytit a je vyloučena i hlučnost převodového systému. Zvlášť výhodné je toto řešení při použití eynchronníoh, nebo krokových elektromotorků, jejichž otáčky bývají max. 300 ot./min. e kdy požadované otáčky pracovního vřete» na bývají do 100 ot./min. Pro potřeby laboratorní a lékařské praxe bývąjí čerpadla...

Peristaltické čerpadlo palcového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262824

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hradil Jaroslav, Pospíšil Petr

MPK: F04B 43/12

Značky: palcového, čerpadlo, peristaltické

Text:

...transportní haě dičku, musí být styčná šířka lamely větší než rozměr zmáčknuté hadičkm a to hlavně z manipulačních důvodů při vkládání. Pokudse má vyloučít možné vyosení badičky z ideální pracovní osy,hřvâ hadička upevněna-v napnutém stavu nebo je funkční sled pracovních lamel narueen Vložeuou nepohyblivou vodící vidličkou.v Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popisu příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který...

Peristaltické hadičkové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242918

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ondovein Kamil

MPK: F04B 43/12

Značky: peristaltické, čerpadlo, hadičkové

Text:

...Pak průsečík kružníc, kterým vačka L 0, nabíhá na kladky, lze OZYIQČLÍ jako průsečík náběhový 31, druhý pak jako průsečík výběhový 191.Má-li pak při rovnoměrném rozmístěni tlsčmŕch ramen í, á, 1 vzníkat .v hadičce posuv tekutiny, musí pz-ůsečíky 31, 3 § omezovet délku oblouku radiálního úseku i v rozsahu 120 --200 úhlových stupňů.Příklad večky s dobře vyhovujícimi rozměry podává přímo obr. 2. Zde je poloměr rp kruhu prohlubňového úseku...