F04B 43/00

Čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17185

Dátum: 01.08.2011

Autori: Davies Philip Owain Lloyd, Schmid Gunther Erich, Spear Simon, Herrmann Thomas

MPK: F04B 35/04, F04B 43/00, F04B 39/14...

Značky: čerpadlo

Text:

...prostriedok na jehoĎalšie výhodné uskutočnenia vynálezu sú opísané vo vedľajších nárokoch.Upevňovacie zariadenie môže byť výhodne ovládané aspoň jedným ovládacím zariadením, ktoré je namontované ovládateľne, výhodne otočne, na čerpadlovej skrini, pričom toto aspoň jedno ovládacie zariadenie obsahuje aspoň jeden ovládací prostriedok na jeho ovládanie. Takéto uskutočnenie vynálezu umožňuje jednoduché ovládanie upevňovacieho zariadenia...

Membránová komora s vedením a indukčným snímaním pohybu pulzujúcich častí

Načítavanie...

Číslo patentu: 287646

Dátum: 06.04.2011

Autor: Waczlav Karol

MPK: F04B 43/00

Značky: indukčným, vedením, částí, membránová, pulzujúcich, snímaním, komora, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pozostáva z komory tlakového média (1), vstupno-výstupného kanála tlakového média (2), komory dopravovaného média (3), vstupno-výstupného kanála dopravovaného média (4), vodiacej a snímacej komory pulzujúcich častí (5), indukčného snímača lineárneho pohybu s pevnou sondou (24) zavedeného do terčovej rúrky (23), umiestnenej vo valcovom otvore (18) so zahĺbeným dnom (19). Na vodiacej ploche vodiacej a snímacej komory pulzujúcich častí (5)...

Senzorová membrána

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2990

Dátum: 22.04.2004

Autor: Weisbrodt Rainer

MPK: F04B 43/00

Značky: membrána, senzorová

Text:

...senzorových membrán ukazuje to, že korpus čerpacieho objemu musí pozostávať z vodivého materiálu, pripadne v čerpacom objeme musí byť umiestnená vodivá elektróda. To obmedzuje oblasťpoužitia čerpadla s takou membránou na kvapaliny, ktoré kovynenapadajú, pretože čerpací objem nemôže byť celkom vyloženýV spise EP O 732 501 B 1 je naproti tomu uvedená senzorová membrána, ktorá vo vnútri membrány obsahuje dve vodivé vrstvy, ktoré sú voči sebe...

Viacvrstvové napúšťacie čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4823

Dátum: 15.07.2003

Autor: Proust Nathalie

MPK: F02M 37/04, F04B 43/00

Značky: napúšťacie, čerpadlo, viacvrstvové

Text:

...pružnú vrstvu z materiálu elastomér a vnútornú vrstvu tvoriacu bariéru tekutine, ktorá sa nachádza vnútri čerpadla.0013 Vnútorná vrstva zabraňuje pohonnej látke prenikať do elastoméru vonkajšej vrstvy alebo s ním chemicky reagovať.0014 Táto vonkajšia vrstva môže byť teda vyhotovená z elastoméru bežného typu, ktorý keď podlieha len teplotným zmenám, je schopný uchovať V čase svoje pružne vlastnosti.0015 Takto získaný plášť je iste nákladnejší...

Samočinné čerpadlo na vodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2606

Dátum: 14.08.2000

Autor: Švitko Peter

MPK: F04B 43/00, F04B 17/00

Značky: čerpadlo, samočinně

Text:

...ložisku L 2. Skriňa je uzavretá vekom iz.Vodná kolesog(obr.1)je tvorené hlinikovým rámom 23. Lopatkově koleso 2 je otočne uložené pomocou ložísk g v ráme ga a priamo spojené s hriadeľom čerpadła 3 g. Skriňa čerpadla je pripevnena na rám vodného kolesa. Na spodnú časť rámu sú pripevnene podpery.Podľa obr.3. sa vodné koleso s čerpadlem pri väčších riekach môže upevniť aj na plávajúce pontóny §§. Takto sa vodné koleso môže optimálne nastaviť...