F04B 39/12

Kompresor obsahujúci spojovaciu časť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20063

Dátum: 29.11.2012

Autori: Kara Serkan, Yesilaydin Ismail, Kaya Atilla

MPK: F04B 39/00, F04C 23/00, F04B 39/12...

Značky: část, kompresor, spojovaciu, obsahujúci

Text:

...nároku a jeho závislých nárokoch, obsahuje spojovaciu súčasť, ktorá vedie medzi otvorom, ktorým sa Chladiaca tekutina dostáva do krytu a prietokovou rúrkou umožňujúcou vstup do sacieho tlmiča a ktorá dodáva tekutinu prichádzajúcu z výparníka tak, aby prichádzala do sacieho tlmiča pred tým, než sa zmieša so vzduchom vnútri krytu. Spojovacia súčasť funguje ako premostenie medzi otvorom a prietokovou rúrkou. Jeden koniec spojovacej súčasti...

Montážne usporiadanie zavesenia pružín v chladiacom kompresore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15923

Dátum: 15.10.2010

Autori: Mendes Joao Manoel, Campos Ticiano Bitencourt, Maganhoto Sergio Luiz

MPK: F04B 39/00, F04B 39/12

Značky: montážne, zavesenia, pružin, usporiadanie, kompresore, chladiacom

Text:

...pružiny 10. Konštrukcie citované vyššie, podľa ktorých je každý koniec 11, 12 špirálovej pružiny 10 ukotvený okolo jedného čapu 30, čo môže byť vyrazený čap 32,alebo strojovo obrábaný čap 31, predstavujú nepríjemnosť v požadovaných čapoch 30, ktoré majú byť zakryté krytonl 40 pre poskytnutie pevného ukotvenia konca 11, 12 špirálovej pružiny 10 v každom z podporných prostriedkov MS. Konštrukcia jedného čapu 30 pre ukotvenie každého...

Hermoteický kompresor s mäkkým štartom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14506

Dátum: 27.08.2010

Autor: Akbas Omer

MPK: F04B 39/12, F04B 39/00, F04B 39/02...

Značky: mäkkým, štartom, hermoteický, kompresor

Text:

...olej (Y), za poskytnutia mazania pohyblivých prvkov, elektrický motor, ktorý má rotor (4) a stator, piest (5), poskytujúci privádzanie chladiacej tekutiny v natlakovanom stave do chladiaceho systému, blok (6) valca, umiestnený na hornej strane rotora (4), v ktorom pracuje piest (5), kľukový hriadeľ (7), ktorý nesie blok (6) valca,privádzajúci rotačný pohyb rotora (4) do piesta (5) zmenou lineárneho pohybu, a obsahujúci lubrikačný kanál...

Blok pre piestový chladiaci kompresor s vratným pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14865

Dátum: 26.08.2010

Autori: Vollrath Ingwald, Couto Paulo Rogério Carrara

MPK: F04B 39/00, F04B 39/02, F04B 35/04...

Značky: vratným, piestový, pohybom, kompresor, chladiaci

Text:

...časť 60 vymedzuje jediné a pevné konštrukčné spojeniemedzi príslušným nábojom piestu 10 a nábojom hriadeľa 30.0009 Počas stlačenia piestu je na kľukový hriadeľ 40 použitá kompresná reakčná sila F, oproti jeho excentrickej koncovej časti 45, V smere vodorovnej osi X, tlačiaca kľukový hriadeľ 40 smerom preč od náboja piestu 10. Uvedená reakčná sila F má tendenciu vyvolať pružnú uhlovú deformáciu excentrickej koncovej časti 45...

Hermetický chladiaci kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14255

Dátum: 05.04.2010

Autori: Moreira Emerson, Maciel Ricardo Alexandre, Fagotti Fabian, Weber Gustavo Cardoso, Pereira Milton Wetzel

MPK: F04B 39/12, F04B 39/06, F04B 39/00...

Značky: kompresor, chladiaci, hermetický

Text:

...má jeden koniec otvorený vzhľadom na vonkajšie prostrediehermetického obalu, ventilačnou platňou ktorá uzatvára vyššie spomínaný koniec kompresného cylindra, hlavy prichytenej na cylindrický blok nad uzatváracím plátom tak, aby prostredníctvom tejto hlavy bola definovaná vypúšťacia komora, cylindrického bloku ktorý má rúrkovitú projekciu ktorá je externá k hermeticky uzavretému obalu a periférne obklopuje ventil na aspoň jednej hlave,...

Kompresor chladiaceho okruhu s vnútorným systémom chladenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14350

Dátum: 15.07.2009

Autori: Ribas Junior Fernando Antonio, Magnabosco Mateus

MPK: F04B 39/12, F04B 39/02

Značky: vnútorným, chladiaceho, kompresor, okruhu, systémom, chladenia

Text:

...časť oleja, ktorý je vytláčaný prostriedkami na pohon piestu apriestor na zhromažďovanie oleja má geometrický tvar, ktorý umožňuje odtok oleja zhromaždeného v olejovej vani.Stručný popis obrázkov na výkresoch0017 Tento vynález bude teraz popísaný podrobnejšie na základe vzorového uskutočnenia znázomeného na obrázkoch na výkresoch, pričom na obrázkoch je zobrazenéObrázok l - je prierezovým pohľadom na kompresor chladiaceho okruhu podľa...

Prípravok na upevnenie telesa kompresora chladiaceho média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13813

Dátum: 27.02.2009

Autori: Schöllauf Peter, Pucher Markus, Spörk Markus, Stupnik Axel, Resch Reinhard

MPK: F04B 39/12, F04B 39/14, F25D 23/00...

Značky: kompresora, media, upevnenie, prípravok, chladiaceho, tělesa

Text:

...telesa kompresora. EP 402 577 A 1 ukazuje západkové spojenie medzi telesom kompresora a nosným prvkom, ktorý sa dá priskrutkovat s chladiacou nádobou.0011 Je preto úlohou predkladaného vynálezu umožniť zjednodušené aspoľahlivé upevnenie telesa kompresora chladiaceho média na dotyčnom0012 Najmä má byť umožnená montáž telesa kompresora chladiaceho média na nosnom prvku pri nízkych nákladoch na montáž, konštrukčné časti a nízkych časových...

Prípravok na upevnenie puzdrového telesa kompresora chladiaceho média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10540

Dátum: 27.02.2009

Autori: Spörk Markus, Stupnik Axel, Schöllauf Peter, Pucher Markus, Resch Reinhard

MPK: F04B 39/14, F04B 39/12, F25D 23/00...

Značky: prípravok, upevnenie, media, tělesa, kompresora, chladiaceho, puzdrového

Text:

...sú známe, napríklad zWO 2006/092387 A 1, na ktorom spočíva predvýznak nároku 1. Výroba Iepených spojov je však pri známych puzdrových telesách kompresorov chladiaceho média spojená s vysokými montážnymi nákladmi, práve tak ako demontáž.0010 DE 299 05 758 U 1 ukazuje pätnú dosku kompresora, ktorá je zafixovaná pomocou prídavných zvierajúcich prvkov 27, čím však ešte nie je zrealizované ñxačné polohovanie puzdrového telesa kompresora. EP...

Piestový kompresor na chladiace médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13058

Dátum: 18.12.2008

Autor: Freiberger Alfred

MPK: F04B 39/12

Značky: kompresor, médium, piestový, chladiace

Text:

...túto ventilovú dosku pritláčať na teleso valca tam, kde dochádza k najväčším zaťaženiam v dôsledku sily píesta.0005 Sú preto známe tiež piestové kompresory na chladiace médium,ktoré zabraňujú hore opísaným nevýhodám tým, že veko valca je zovreté na telese valca, takto je to napr. známe z AT 7.627 U 1. Súčasne so zovretim veka valca na teleso valca je tiež medzi tým uložená ventilová doska zovretá na teleso valca, aby sa táto ventilová doska...

Kompresor chladiaceho média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18701

Dátum: 18.09.2008

Autor: Kulmer Herwig

MPK: F04B 39/12

Značky: kompresor, media, chladiaceho

Text:

...používa spájkovanie, zoskrutkovanie alebo lepenie, boli tieto rúrky podľa patentu AT 007 698 U 1 vzájomne spojené technikou termoplastického spájania.0010 Pri spojení výtlačnej rúrky vyrobenej z plastu a prípojnej rúrky vyrobenej z kovu však nesmie dôjsť k zúženiu prierezu výtlačnej vetvy tvorenej výtlačnou a prípojnou rúrkou v smere prietoku chladiaceho média, aby nedošlo k obmedzeniu priebežného prietoku chladiaceho média vystupujúceho z...

Kompresor chladiaceho média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11930

Dátum: 08.06.2007

Autori: Jost Manfred, Brabek Walter

MPK: F04B 39/12

Značky: media, kompresor, chladiaceho

Text:

...dochádza k zhoršeniu účinnosti tohto kompresora chladiaceho média.0009 Okrem izolácie úsekov sacieho a výtlačného potrubia, vedených vo vnútornom priestore telesa kompresora, ktorá je známa zdoterajšieho stavu techniky, nadobúda tiež zvláštny význam izolácia práve tak v oblasti pripájacich otvorov, teda na každom mieste, na ktorom sa sacie resp. výtlačné potrubie a teleso kompresora bezprostredne dotýkajú.0010 Z US 6,361,293 je známe teleso...

Hermetický kompresor s vnútornou tepelnou izoláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8210

Dátum: 14.12.2006

Autori: Lilie Dietmar Erich Bernhard, Todescat Márcio Luiz, Link Rodrigo, Ribas Junior Fernando Antonio

MPK: F04B 39/12

Značky: hermetický, tepelnou, izoláciou, kompresor, vnútornou

Text:

...výstupnú rúrku, ktorávedie stlačený chladiaci plyn von z kompresorového puzdra dochladiaceho systému, ku ktorému je uvedený kompresor obvykle0008 Štúdie preukázali, že jedna z hlavných príčin zodpovedná za ohrievanie stlačovacieho valca je tok tepla, vytváraný plynom vo veku valca, ktorý zahrieva ventilovú dosku a vedením zahrievavŕšok bloku kompresora v oblasti kompresného priestoru valca0009 Obmedzenie tohto tepelného toku má kladný...

Kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11593

Dátum: 22.08.2006

Autori: Yaroglu Tolga, Gunaydin Metin, Kaya Atilla

MPK: F04B 39/12, F16M 7/00, F25D 23/00...

Značky: kompresor

Text:

...zvrchu na nožičku v ešte ďalšom uskutočnení podľa tohto vynálezu.0018 Prvky zobrazené na obrázkoch sú člslované nasledovneKompresor (1) podľa tohto vynálezu zahŕňa- skriňu (2), ktorá uzatvára komponenty ktoré zabezpečujú zvýšenie tlaku nasávanej tekutiny- dve protiľahIé nožičky (60, 600), ktoré zabezpečujú že skriňa (2) sa pripevní na povrch- montazne diery (71, 72, 701, 702) umiestnené na každej nožičke (60, 600), ktoré zabezpečujú že skriňa...

Kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6980

Dátum: 03.08.2006

Autori: Oguz Emre, Serabatir Davut Ayhan, Tarakci Erkan

MPK: F04B 39/00, F04B 39/12

Značky: kompresor

Text:

...komponentov kompresora (1) v radiálnom a axiálnom smere a zabezpečuje vyrovnávanie tlaku s vnútrom skrine (2) tým, že umožňuje prechod chladiacej kvapaliny do skrine (2).0039 Spojovací mechanizmus (8) zahŕňa tlmiacu vložku (10) z elastického materiálu, ktorá má konštrukciu tvaru kotúča s dierou v strede, ktorá umožňuje, aby sa dala pripevnit na vtokovú rúru(6) kompresora, umiestnený medzi sacou rúrou (7) a vtokovou rúrou (6) kompresora,...

Kompresor s nasávacím tlmičom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2527

Dátum: 25.03.2005

Autori: Oguz Emre, Kara Serkan, Janssen Martien, Kerpicci Husnu, Kaya Atilla, Kasapoglu Erhan

MPK: F04B 39/12, F04B 39/00

Značky: tlmičom, nasávacím, kompresor

Text:

...na hlavu valca a nasávaciu0014 Obrázok 6 zobrazuje pohľad zdola na hlavu valca0015 Obrázok 7 zobrazuje pohľad zhora na hlavu valca a hlavu tlmiča. 0016 Obrázok 8 zobrazuje perspektívny náhľad na hlavu valca0017 Obrázok 9 zobrazuje pohľad zdola na hlavu valca a hlavutlmiča v inom vyhotovení tohto vynálezu.0018 Obrázok 10 zobrazuje náhľad na hlavu valca a hlavu tlmiča V inom vyhotovení tohto vynálezu.0019 Obrázok 11 zobrazuje pohľad zhora...

Hermetický kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5325

Dátum: 21.03.2003

Autori: Yaroglu Tolga, Bi Er Sitki

MPK: F04B 39/12, F04B 39/02

Značky: hermetický, kompresor

Text:

...momente vykonávať jej funkciu, pretože nemôže byť tak vysoká, ako jenevyhnuté vzhľadom na nedostatok priestoru V puzdre.-0009 Cieľom vynálezu je vývoj kompresora s efektivitou, ktorázamedzuje zmiešanie chladenia a mazania, ktorý predstavuje0010 Kompresor, realizovaný na dosiahnutie cieľov tohto vynálezu, bol zobrazený na nákresoch, na ktorýchObrázok 1 zobrazuje náhľad na deflektorObrázok 2 zobrazuje pohľad zdola na horný krytObrázok- 3...

Zařízení pro upevnění čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270286

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mrázek Jaroslav, Večeřa Josef

MPK: F04B 39/12

Značky: čerpadla, zařízení, upevnění

Text:

...rovině v rozsahu plochy čtverce o straně nejméně 10 mm. Středicí čep 11 tvoří pevný otočný bod čerpadla 1. Na straně protilehlé pohonné hřídeli § je čerpadlo 1 připojeno ke spodní desce 2 základověho rámu 3 pomocí meohanismu vodicího pera 12, jehož vyčnívající část ve tvaru hranolu zapadá do podélné drážky lg, vytvořené v odpovídající přírubě lg čerpadla 1. Vodicí pero lg je uloženo ve vedení 11, které je pevně spojeno se spodní doskou 2...

Bezmazný pístový kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253598

Dátum: 12.11.1987

Autori: Strózyk Wladyslaw, Wieczorek Andrzej

MPK: F04B 39/12

Značky: bezmazný, kompresor, pístový

Text:

...hřídele,spojeno zhoršení alespoň jedné z jiných žádoucích podmínek.Úkolem vynálezu je zkonstruovat bezmazný pístový kompresor, který by zajištoval snadnou montáž a demontáž ústrojí klikového hřídele a výměnu opotrebovaných částí, měl menší rozměry a udržoval optimální podmínky pro chlazení válců a ústrojí klikového hŕídele.Podstata vynálezu u bezolejového pístového kompresoru, sestávajícího z klikové skříně,v níž je umístěno ústrojí klikového...

Rám radiálního hydromotoru nebo hydraulického čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245647

Dátum: 15.10.1987

Autori: Žampach Štipán, Novák Jan

MPK: F04B 39/12

Značky: hydromotoru, čerpadla, radiálního, hydraulického

Text:

...otvorem 3, uložena opěrná podložka E, na níž doléhá čelní víko 1.V rámu l je proveden základní válcový otvor 3, omezující klikovou skříň 3. Rámem 1To je rovněž uloženo ve válcovém rozšíření Q válcového otvoru 3 rámu l. Opěrná podložkaQ doléhá na první ložiska 3, které je vně uloženo v čelním víku 1, uvnitř pak na prvním uložném osazení 35 hřídele 3.Z druhé strany, než je uspořádána opěrná podložka Q, pak dolěhá na první ložisko 2 první axiální...

Těleso opěry pro hermeticky uzavřené chladivové kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 251699

Dátum: 16.07.1987

Autori: Heeg Werner, Hesse Manfred, Espig Kurt, Koehler Rolf, Trommer Siegfried

MPK: F04B 39/12

Značky: uzavřené, těleso, chladivové, hermetický, opěry, kompresory

Text:

...crannnaň sneKTponänrarenn H xopnycaun onopu. Hpenymecwso nsoöpereunx aaknmuaercaHue nsoőperenne noxcnnerca na ocuone nbnepa nmnonnenun.na 0 nr.1 npencwanneu xopnyc onopu cornacno uso 6 peweun,sHn cnepxy na padomň uammmp A . W ĺ L ĺna bar. 2 - xopnyc onopu cornacno nso 6 pereànm«nu-caepxy na ónopnue nanKopnyc t onopucocwon 1 H 3 ysnoa neMnůHDvhmeñKauepu 2, paüowero unnnMnpa 3 š onopumx-nan 4 n 5 Éu rnanuoro nonmmnmuxa...

Kryt válce hermetického chladicího kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249793

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stoeckel Henry, Hanert Johann, Günther Eberhard, Steudel Walter, Werner Johannes

MPK: F04B 39/12

Značky: hermetického, kompresoru, chladicího, válce

Text:

...coxpamaewcà TeMnepaTypHmň oömen Memy cmarmm ra 3 oM n ra 3 oM HHSKOPO annennx H ras Hnsxoro asnenma nocTynaeT K Bcacmaammemy Knanany oTHocHTenbHo xonoam.Hsoöperenne onucuaaewcn c nomombm npunepa BHHOHHEHHH H qepTemeü, Ha KOTODHXZ®nr. 1 H 306 paXaeT npennaraeMym KoHcTpyKunm KpmKH unnnapa, Bn csepxy Ha repmernqumü xononnnbnmň KOMHpeCCOp,ónr. 2 - Ban no cwpenxe Ha mur. 1.Fepuewnquuň xononnbnmň Konnpéccop no cymecrsy COCTOHT na Kopnyca 1 H...