F04B 39/10

Zostavenie nasávacieho a vypúšťacieho ventilu malého hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 287713

Dátum: 20.06.2011

Autori: Possamai Fabrício Caldeira, Lilie Dietmar Erich Bernhard

MPK: F04B 39/10

Značky: vypúšťacieho, hermetického, kompresora, zostavenie, malého, nasávacieho, ventilu

Zhrnutie / Anotácia:

Zostavenie nasávacieho a vypúšťacieho ventila malého hermetického kompresora obsahujúceho kompresný valec (1), ktorý má na jednej koncovej časti umiestnený ventilový blok (10) a ktorý je zásobovaný nasávacím potrubím (5), umiestneným priľahlo k ventilovému bloku a v podstate kolmo na os valca. Ventilový blok (10) je vybavený vypúšťacím otvorom (11), umiestneným v strede vzhľadom na osové premietnutie (20) vnútorného obrysu kompresného valca...

Systém ovládania ventilu pre nasávací ventil plynového kompresora pre chladiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13482

Dátum: 26.11.2009

Autori: Vollrath Ingwald, Berwanger Egídio, Baars Edmar, Ferreira Da Cámara Humberto

MPK: F04B 39/08, F04B 53/10, F04B 39/10...

Značky: chladiace, nasávací, ovládania, zariadenie, kompresora, plynového, systém, ventil, ventilu

Text:

...kompresora chladiaceho zariadenia za účelom predídenia alebo uvoľnenia stlačenia a rozpínania plynu, aby sa bolo možné vyhnúť potrebe predimenzovávania jeho motora (kompresor môže byť navrhnutý tak, aby sa sústreďoval na oblasť krivky ER po treťom ohybe).0015 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť systém, ktorý je schopný predchádzať tomu, aby sa kompresor počas cyklu intenzívneho chladenia pretočil.0016 Ďalším cieľom vynálezu je tiež...

Kompresor chladiaceho média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10539

Dátum: 19.03.2009

Autori: Brabek Walter, Zippl Günther, Freiberger Alfred

MPK: F04B 53/00, F04B 39/10, F04B 53/10...

Značky: chladiaceho, media, kompresor

Text:

...pôsobia bodovo v telese valca, bude nepriaznivo ovplyvnenývalcový tvar vŕtania valca.0007 Okrem navrhnutia skrutkovaných spojov je z momentálneho stavu techniky ďalej známe usporiadanie s nalisovaním veka valca vrátane ventilovejdosky pomocou zverného prvku na teleso valca.0008 Preto je úlohou predkladaného vynálezu, zredukovať náklady na konštrukčné časti ana montáž pri výrobe určitej typovo zodpovedajúcej0009 Najmä sa má umožniť...

Tesniaca platnička a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5481

Dátum: 05.04.2005

Autor: Lehmann Franz

MPK: F04B 27/10, F04B 39/10

Značky: výroby, spôsob, tesniaca, platnička

Text:

...24 je zväčšený, čiastočný pohľad zobrázka 22 predstavujúci zakrúžkovaný detail XXlV.Obrázok 1 predstavuje časť tesniacej platničky 1 v prierezovom pohľade v rovine zahŕňajúcej os g otvoru § v platničke. Zväčšený detail tohto výkresu je uvedený na obrázku 2. Tesniaca platnička pozostáva z kovu, ktorý je vhodný na tvarovanie studenou plastickou deformáciou, napríklad nízkouhlíková ocel, meď alebo hliník. Táto kovová platnička...

Rozvod piestového hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254931

Dátum: 15.02.1988

Autor: Čapla Miroslav

MPK: F04B 39/10, F01L 5/02

Značky: hydrostatického, prevodníka, piestového, rozvod

Text:

...amplitúd harmonických zložiek budiacej síly v porovnaní s rozvodom s pomalším nárastom a poklesom tlaku.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad vyhotovenia rozvodu piestového hydrostatiokého prevodníka podľa vynálezu,kde je na obr. 1 rozvod so znázornenou puiohou piesta v. spodnej úvrati, na obr. 2 detail vyhotovenia ľadvinkovitej drážky, na obr. 3 pohlad smerom P na klznú plochu nepohyblivej kulisy a na obr. 4 pohľad smerom A na klznú...

Sací ventil pro hermetické chladicí kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 254140

Dátum: 15.01.1988

Autori: Rochhausen Dieter, Günther Eberhard

MPK: F04B 39/10

Značky: kompresory, chladicí, ventil, hermetické, sací

Text:

...onum Konuon öanox, pa 6 oTammHxHa narnő, nocronnnoro nonepeuuoro ceueuua.3 a cqew,pacnonomeHHn orpanuqnreneň xona Mexny ynpyroü Ha narnô H mecwxoň aa HSPHČ sonanu 9 coqerannu c amöopou ynpyroň Ha nsruő son, coornewcwnymmeñ sapnauwam HHFDYBKH, onpeennewcn noneneune Knanana na qacrowax COÓCTBGHHHX xoneöaanů. KpoMe TOPO, npennoxeunuů Bcacmnammnň Knanan oöecneuunaem nponop~ uuoHanbHoe~MaccoBoMy nowoxy ynpasneuue nonepeqnmu...

Kombinovaný samočinný destičkový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 253384

Dátum: 12.11.1987

Autori: Slavík Stanislav, Držmíšek Jaroslav

MPK: F04B 39/10, F16K 15/16

Značky: samočinný, destičkový, ventil, kombinovaný

Text:

...Obr. 2 znázorňuje tvar samopružící sacítěsnící desky a obr. 3 tvar výtlačně těsnící desky v půdorysnêmpohledu a současně její prostorovou orientaci vůči sací těsnící desce v kombinovaněm samočinnêm destičkovêm ventilu. Kombinovaný samočinný destičkový ventil sestává z tělesa 1. ventilu, ke kterému je hlavou šroubu g upnuta samopružící sací těsnící deska Ž, která dosedá na průtokovê kanály 5 sedla sacího ventilu, vytvořenê po obvodu...

Zařízení na ochranu čerpadel čerpacích stanic důlních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 248523

Dátum: 12.02.1987

Autori: Harlass František, Thelen Vladimír, Stark Josef, Šír Miroslav, Brůha Jiří, Pařízek Bedřich, Holas Mikuláš

MPK: E21F 16/00, F04B 39/10

Značky: stanic, čerpacích, důlních, zařízení, ochranu, čerpadel

Text:

...do výtlaku čerpadel důlních vod. Výtlak tohoto objemového kalového čerpadla může být vyveden do samostatného potrubí pro čerpáníąkalů z dolu na povrch.Zařízení podle vynálezu odstraňuje potřebu objemných předřadných usazovacích jímek a nebo značné omezuje jejich objem,přičemž řeší likvidaci usazených kalů v dole.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení na ochranu čerpadel čerpacích stanic důlních...

Prstencový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 237979

Dátum: 15.09.1986

Autori: Butrij Nikolaj Petrovič, Baraněnko Viktor Dmitrijevič, Chariv Bogdan Ivanovič

MPK: F04B 39/10, F16K 15/08

Značky: prstencový, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká prstencového ventilu, zejména ventilu, pístového kompresoru, přičemž tento ventil sestává ze sedla a z omezovače zdvihu, které jsou opatřeny kanály, přičemž kanál sedla jsou uspořádány přesazeně vůči kanálům omezovače zdvihu. Účelem řešení je snížit odpor v kanálech. Podstata prstencového ventilu, u kterého se dosáhne splnění tohoto účelu, spočívá v tom, že v kanálech (4) omezovače (2) zdvihu, uspořádaných mezi kanál (3) sedla...

Souproudový individuální kulatý ventil pro pístové kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 237214

Dátum: 15.06.1986

Autori: Totev Slavko Christov, Stojanov Ilija Cvetanov, Cvetanov Cvetan Nikolov

MPK: F04B 39/10

Značky: kompresory, individuální, ventil, pístové, kulatý, souproudový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká souproudového individuálního kulatého ventilu pro pístové kompresory. Úkolem vynálezu je odstranění nedostatků známé konstrukce a vytvoření souproudého individuálního kulatého ventilu s vylepšenou aerodynamickou charakteristikou a lepší konstrukce. Úkol byl řešen tímto způsobem: ve vnější přírubě lůžka byl vytvořen vnitřní prstencový kanálek, ve kterém je uložen pružinový zkosený prsten. V přírubě jsou uvažovány stahovací...