F04B 15/02

Ponorné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6876

Dátum: 04.09.2014

Autor: Smrček Alfons

MPK: F04B 15/02

Značky: čerpadlo, ponorné

Text:

...3 je vertikálny osový rez čerpadlom z obrázka l,obrázku 4 je celkový axonometrický pohľad na altematívne vyhotovenie ponorného čerpadla s prichytením elektromotora pomocou prírub,obrázku 5 je explodovaný pohľad na ponomé čerpadlo z obrázka 4, a obrázku 6 a až obrázku 6 g sú schematické priečne rezy čerpadiel s rôzne tvarovanými obtokovými plášťami.Výkresy znázorňujúce technické riešenie a následne opísané príklady konkrétneho...

Zariadenie a spôsob na pumpovanie prúditeľnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14618

Dátum: 01.07.2010

Autor: Knobel Alex

MPK: F04B 15/02

Značky: prúditeľnej, hmoty, zariadenie, pumpovanie, spôsob

Text:

...flexibilným spôsobom na veľké množstvo činností. Pretože môže byť týmito dvomi telesami pohybované nezávisle jedným na druhom, môže byť týmto zariadením docielené mnoho ďalších efektov. Sacieho efektu alebo výtokového efektu je možné docieliť napríklad aj prostredníctvom vtokového otvoru tak prostredníctvom výtokového otvoru,a následkom toho môže byť zamenený aj smer pumpovania alebo prepúšťanie. Podobne môže byť zmenený pumpovací objem...

Plunžrové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 266176

Dátum: 13.12.1989

Autori: Hrnčíř Pavel, Dvořák Vladimír

MPK: F04B 15/02

Značky: plunžrové, čerpadlo

Text:

...3 je řez pojiščovacímprvkom omezovače zdvlhu V rovlně B-B.Puzllo vynťnľuzu Iwslľnvĺn plunžrnvťł ťmnpztdlu rro ůt-rpfĺn vlnkuznĺtrłl mť-dlí a knňovltýchhmot s chkou sedimentací, pracující při otáčkách nižších než 120 minl, z pracovníhoválce l, opatřeného ucpávkovým tělesem 3 s ucpávkovým těsněním g, ve kterém se pohybuje přímočarým, vratným pohybem plunžr 1. Pracovni válec l je na straně pohonu uzavřen neznázorněnou mechanickou částí, zatímco...

Pístové čerpadlo pro potravinářství

Načítavanie...

Číslo patentu: 262860

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bagar Bronislav

MPK: F04B 15/02

Značky: potravinářství, čerpadlo, pístové

Text:

...válcemí Nové řešení vede k podstatnému snížení hmotnosti čerpadla, výrazně snižuje pracnost, čímž se podstatné snižuňĺ 1 Výrobní Éklady. Ve srovnání s čerpadly zhotovenými 2 nerezových plechu lisováním~ je čerpadlo podle vynálezu s tímto funkč i 3 Ľ .zsz sea ně rovnocenné, vykazuje však nižší pracnost, nevyžaduje složítých a nákladných jednoúčelových výrobních zařízeníJe proto vhodné pro výrobu i malého počtu vyráběných čerpadol.Příklad...

Dvouválcové čerpadlo na viskózní látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259866

Dátum: 15.11.1988

Autor: Schwing Friedrich

MPK: F04B 15/02

Značky: dvouválcové, viskozní, čerpadlo, látky

Text:

...účinek prstencové pružiny.Příklady provedení dvouválcového čerpadla po-dle vynálezu jsou zobrazeny na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje podélný řez částí dvouválcového čerpadla na husté látky, zejména bet-onov-ou směs, na obr. 2 je podélný řez stejnou částí čerpadla v jiné funkční fázi, na obr. 3 je podobný podélnýřez stejnou částí čerpadla ve třetí pracovní fázi, obr. 4 znázorňuje příčný řez prstencevou- jíružinou, která je použita v...

Rotačné čerpadlo pre čerpanie najmä betónovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 234885

Dátum: 15.01.1987

Autor: Matej Vladislav

MPK: F04B 15/02

Značky: betónovej, čerpadlo, najmä, zmesí, čerpanie, rotačné

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačné čerpadlo pre čerpanie najmi betónovej zmesi v stavebníctve je určené pre čerpanie rotačným spôsobom pri podstatne znížených prevádzkových nákladoch a pri zachovaní optimálnych vlastností rotačného čerpania. Podstatou riešenia je konštrukcia rotačného čerpadla s vytvoreným žľabom v telese čerpadla pre otáčivé kladky uložené na ramenách spojených s poháňacou hriadeľou súčasne nesúcou bubon uzatvárajúci žľab telesa čerpadla, pričom...

Dvouválcové čerpadlo na zahuštěné látky, zejména na beton

Načítavanie...

Číslo patentu: 231990

Dátum: 15.12.1986

Autor: Schwing Friedrich

MPK: F04B 15/02

Značky: betón, čerpadlo, zahuštěné, zejména, látky, dvouválcové

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata dvouválcového čerpadla na zahuštěné látky s řadicím orgánem, který je utěsněn řezným kroužkem na brýlovém víku a svou zadní stranou je opřen na pružném kroužku, spočívá podle vynálezu v tom, že řezný kroužek kruhovým výstupkem pružné kroužkové pružiny tuto z jedné delší strany průřezu zčásti axiálně překrývá. Přitom na řadicím orgánu uspořádané dosedací dílčí plochy překrývající dílčí plochu pružné kroužkové pružiny. Na řezném kroužku...

Dvouválcové čerpadlo pro husté látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229641

Dátum: 01.11.1984

Autori: Friedrich Wilh, Metzelder Wolfgang

MPK: F04B 15/02

Značky: čerpadlo, dvouválcové, husté, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Dvouválcové čerpadlo pro husté látky má osově rovnoběžné a s výhodou v rámu uspořádané dopravní válce, které střídavě nasávají hustou látku skrz společné těleso vstupního ventilu, jímž jsou spojeny s plnicí nádržkou nebo přívodním potrubím, a vytlačují ji vždy v následujícím taktu do tlakového vedení skrz připojené těleso výstupního ventilu. V každém tělese ventilu je každému dopravnímu válci přiřazen ventil s nuceným ovládáním a pohonné válce...