F03D 7/04

Spôsob využitia kinetickej energie veterného rýchlostného profilu prízemného prúdenia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5795

Dátum: 04.08.2011

Autor: Šamaj Pavol

MPK: F03D 9/00, F03D 7/04

Značky: využitia, prízemného, tohto, energie, zariadenie, profilů, spôsobu, kinetickej, prúdenia, veterného, rýchlostného, spôsob, vykonávanie

Text:

...vetemého prúdenia do výšky 35 metrov nad povrchom terénu, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že prízemné prúdenie sa zachytáva najmenej jedným listom hybridnej vetemej elektráme a prostredníctvom riadiacej elektronickej jednotky s najmenej jedným servomechanizmom a s vetrovými snímačmi a/alebo listovými snímačmi a/alebo kontrolnými snímačmi sa natáča tak, aby zachytával maximum kinetickej energie...

Stacionárne zariadenie na výrobu energie s brzdovým ústrojenstvom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13753

Dátum: 19.12.2009

Autori: Schnurr Bernd, Buchtala Boris, Berger Günter

MPK: F03D 7/04, F03D 7/02

Značky: brzdovým, energie, ústrojenstvom, výrobu, stacionárne, zariadenie

Text:

...ústrojenstva rotora. Pretože sa pre tento prípad určuje vytvárajúci sa vlastnýkmitočet krútiaceho momentu z momentu zotrvačnosti a pevnosti hnacieho ústrojenstva odrotora k brzdovému ústrojenstvu, je možné z toho určiť aj časový interval At, po ktoréhouplynutí môže byť brzdiace ústrojenstvo opäť prevádzkované s plnou záťažou.K tomu vyhodnocuje riadiaci prístroj signály aspoň jedného snímacieho prvku pre registráciu krútiaceho momentu...

Rotorový list rotora veterného energetického zariadenia s klapkami na zadnej hrane

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12743

Dátum: 15.07.2004

Autori: Balz Willi, Weiblen Frank Hermann

MPK: F03D 1/06, F03D 7/04

Značky: energetického, rotora, klapkami, zariadenia, hraně, veterného, zadnej, rotorový

Text:

...je od osi otáčania rotora vzdialená viac ako iná klapka, ktorá je usporiadaná viac smerom kosi otáčania. Obvodová rýchlosť je teda na klapke tým väčšia, čim viac táto leží vzdialená od osi otáčania. Pretože polohaviacerých klapiek môže byť nastavená nezávisle na sebe navzájom, je možné vykonať veľmi jemné aerodynamické zmeny proñlu rotorového listu.0013 Hĺbka klapky môže byt pri konštrukcii stanovená podľa hĺbky rotorového listu. Jednotlivé...

Odstredivý regulátor lopatiek veterného rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279385

Dátum: 09.04.1997

Autor: Mydla Štefan

MPK: F03D 7/04, F03D 7/02

Značky: veterného, odstredivý, rotora, regulátor, lopatiek

Zhrnutie / Anotácia:

Odstredivý regulátor lopatiek veterného rotora má lomenú páku (10), ktorá je v mieste zalomenia otočne uložená v kotúči (13) pevne spojenom s hriadeľom rotora (1). Jeden koniec lomenej páky (10) je pomocou nastaviteľného spojovacieho ťahadla (7) opatreného guľovými čapmi (6) a (8) spojený s držiakom (5), ktorý je upevnený na otočne uloženej lopatke (2) rotora. Medzi týmto koncom lomenej páky (10) a nábojom rotora (14) je tiež umiestnený tlmič...

Vrtulová hlava pro větrnou elektrárnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258391

Dátum: 16.08.1988

Autori: Staniček Zdenko, Strakoš Ladislav

MPK: F03D 7/04

Značky: elektrárnu, vrtulová, větrnou, hlava

Text:

...krytem gg, a to na ochranu proti působení povětrnostníoh vlivů. Ojnice lg a ostatní dílce mohou zůstat bez krytí, je ale možné opatřit celou vrtulovou hlavu dalším krytem, z něhož by vyčnívaly jen ojnice lg a regulační tyče ll. Tento další kryt je pak upevněn na plechové základné za unášečem 33.U provedení podle obr. 3 a A je pro spojení otâčivého tělesa Ě a vidlice 2 rychloupinkygł, na které je též uspořádána regulační tyč ll a která je...

Ochranná regulační zařízení větrné vrtule

Načítavanie...

Číslo patentu: 245596

Dátum: 15.09.1987

Autori: Slavata Bohumil, Daniel-szabó Juraj

MPK: F03D 7/04

Značky: regulační, zařízení, vrtule, ochranná, větrné

Text:

...v tom, že žebra jsou uspořádána do soustav, majících obalové plochy ve tvaru kruhú a jsou vzájemné spojena alespoň jedním vyztužovacím dílcem, přičemž spojnice náběžné hrany a odtokové hrany žebra svírá s osou symetrie plášte ostrý úhel s vrcholem přivraceným k vrtuli.Řešením ochranného regulačního zařízení podle vynálezu se dosáhne změny tlakových poměrů před mříží a za mříží v závislosti na proudění vzduchu. Při vysoké rychlosti větru...

Regulační a zabezpečovací zařízení větrných motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234147

Dátum: 01.10.1986

Autor: Václavík Karel

MPK: F03D 7/04

Značky: zabezpečovací, regulační, větrných, zařízení, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Regulační a zabezpečovací zařízení větrných motorů, tvořených větrným kolem upevněným na stožáru a spojeným se směrovým kormidlem, pomocným kormidlem, segmentem a řemenicí výstupu, vyznačující se tím, že sestává z tlumiče (3), funkčně zpřaženého s pomocným kormidlem (2) a směrovým kormidlem (1), na jehož nosném rameni je uložena první kladka (6) a druhá kladka (7), přičemž lanko (8) je pevně připojeno jedním koncem k segmentu (5) a vedeno přes...