F03B 3/00

Generátor mechanickej energie získavanej z pomaly plynúcich médií – II.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5848

Dátum: 04.10.2011

Autori: Balara Alexander, Balara Milan

MPK: F03B 3/00, F03B 7/00

Značky: plynúcich, energie, získavanej, médií, mechanickej, generátor, pomalý

Text:

...a zabezpečuje jeho stabilitu pri prevádzke. Funkčnost zariadenia a jeho maximálnu účinnosť zabezpečuje prevod medzi hnacím a hnaným ozubeným kolesom, ktorý musí pôsobiť tak, aby pri jednej otáčke výstupného hriadeľa došlo ku pootočeniu každej otočnej plochy iba o polovicu otáčky. Celkovú účinnosť zariadenia možno zlepšovať aj vhodným tvarovanírn otočných plôch. Počet použitých otočných plôch je ľubovoľný, najobvyklej šie je použitie...

Generátor mechanickej energie získavanej z pomaly plynúcich médií – I.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5797

Dátum: 04.08.2011

Autori: Balara Milan, Balara Alexander

MPK: F03B 3/00, F03B 7/00

Značky: pomalý, plynúcich, mechanickej, generátor, energie, médií, získavanej

Text:

...však je možno minimalizovať na zanedbateľnú úroveň voľbou vhodných ložísk. Funkčnosť zariadenia a jeho maximálnu účinnosť zabezpečuje prevod medzi hnacím a hnaným kolesom, ktorý musi pôsobiť tak, aby pri jednej otáčke výstupného hriadeľa došlo ku pootočeniu otočnej plochy o 180 °. Vonkajší rám spolu s podstavcom tvorí nosnú konštrukciu celého zariadenia a zabezpečuje jeho stabilitu pri prevádzke. Počet použitých otočných plôch je ľubovoľný,...

Prietoková turbína s otočnými lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5510

Dátum: 07.09.2010

Autor: Varga Peter

MPK: F03B 3/00, F03B 7/00

Značky: turbina, otočnými, lopatkami, prietoková

Text:

...5 m.Podľa štúdií o možnostiach hospodámeho a ekologického využitia vodného kinetického potenciálu doteraz prevažujúcimi vodnými zariadeniami (vodné nádrže spojené s výstavbou priehradných múrov) sa nepredpokladá ich masový nárast výstavby, v porovnaní s ostatnými technikami výroby elektrickej energie.Snahou zdokonaliť turbínu pre pomaly prúdiace toky, s parametrami pomaly rotujúcej prietokovej turbíny, s možnosťou umiestnenia pod hladinou...

Malá turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5236

Dátum: 07.09.2009

Autori: Matija Rudolf, Vojtko Imrich, Marek Tomáš

MPK: F03B 3/00

Značky: malá, turbina

Text:

...založené na aplikácií rôznych tvarov lopatiek obežného kolesa turbíny, ktorému odovzdáva kvapalína svoju energiu, pričom tvar je taký, aby prúd vody obtekal lopatky bez strát. Čo na druhú stranu spôsobuje, že aj malá nečistota na lopatkách znižuje účirmost turbíny, zároveň sa zvyšuje jej vibrácia, ktorá môže spôsobiť dotyk lopatky a statora turbíny, možnost havárie.Úprava tvaru lopatiek a konštrukcie turbíny podľa technického riešenia...

Malá lopatková turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5235

Dátum: 07.09.2009

Autori: Zajac Jozef, Vojtko Imrich, Novák-marcinčin Jozef

MPK: F03B 3/00

Značky: malá, lopatková, turbina

Text:

...- využívajúce kinetickú energiu kvapalinyDoterajšie konštrukcie malých kvapalinových turbín sú založené na aplikácií rôznych tvarov lopatiek obežného kolesa turbíny, ktorému odovzdáva kvapalina svoju energiu, pričom tvar je taký, aby prúd vody obtekal lopatky bez strát. Čo na druhú stranu spôsobuje, že aj malá nečistota na lopatkách znižuje účinnosť turbíny, zároveň sa zvyšuje jej vibrácia, ktorá môže spôsobiť dotyk lopatky a statora...

Turbína a generátor v jednom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5234

Dátum: 07.09.2009

Autori: Vojtko Imrich, Vojtko Radovan

MPK: F03B 3/00

Značky: generátor, jednom, turbina

Text:

...na aplikácií rôznych tvarov lopatiek obežného kolesa turbíny, ktorému odovzdáva kvapalina svoju energiu, pričom tvar je taký, aby prúd vody obtekal lopatky bez strát. Čo na druhú stranu spôsobuje, že aj malá nečistota na lopatkách znižuje účinnosť turbíny, zároveň sa zvyšuje jej vibrácia, ktorá môže spôsobiť dotyk lopatky a statora turbíny, možnosť havárie.Uprava tvaru lopatiek a konštrukcie turbíny podľa technického riešenia umožňuje...

Rotačné teleso najmä na pohon generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5146

Dátum: 05.03.2009

Autor: Rafaj Robert

MPK: F03B 13/00, F03B 3/00

Značky: generátora, pohon, rotačné, těleso, najmä

Text:

...enej s rotačným úchytom 4, na ktorú je z jednej strany napojená veľká plocha 32 a z druhej strany malá plocha 33, na prenos pohonnej sily F. Detaily úchytov 4 a dorazov 5 sú znázomené na obr. 3 a a obr. 3 b. Každý úchyt 4 pozostáva z osky 41 spojenej so strednou časťou 31 lopatky 3. Táto oska 41 je osadená vo vedení 42 vytvorenom v tele 2. Každý doraz 5 pozostáva z kolíku 51 upevneného kolmo na oske 41 úchytu 4 lopatky 3. Tento kolik 51 je...

Medzerníkový kruh

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4986

Dátum: 05.02.2008

Autor: Sedláček Vlastimil

MPK: F03B 3/00

Značky: medzerníkový

Text:

...nebola presná, množstvo prietoku média bolo nestabilné, bola tu veľká prácnost pri montáži, výroba vyžadovala špeciálne stroje pre výrobu jednotlivých častí a v neposlednom rade boli vysoké náklady, ktoré zapríčinili, že cena zariadenia bola značne vysoká.Uvedené nedostatky odstraňuje medzemikový kruh, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z rozpoleného medzikružia, ktoré je po celom obvode opatrene...

Uzávěr vtoku Bánkiho turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250480

Dátum: 15.04.1987

Autori: Záruba Jan, Kolář Rudolf, Jirsák Václav, Holata Miroslav

MPK: F03B 3/00

Značky: turbiny, uzáver, vtoku, bánkiho

Text:

...mezi návodní stěnou šachtového vtoku G a segmentovým nástavcem 24 hradicího zařízení vstupuje do kola 1 turbiny, uložené na hrídeli 2 a odtéká -kolenem savky vytvořeným stěnou 4 do odtokového kanálu 5. Práh šachtového vtoku 6 je opatren zavzidušiíovacím kanálem 3. Volný konec česlí 1 D, upevněných v prahu B, je podepren pryžovou vložkou 11. Približně na stejné výškové úrovni je preliv 12, pres který, po dosažení žádané hladiny vody v...