F03B 13/00

Systém premeny energie vodných prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7008

Dátum: 07.01.2015

Autor: Kaliský Alexander

MPK: F03B 13/00

Značky: přeměny, systém, vodných, energie, prúdov

Text:

...alebo prúd vody do čerpadiel z opačnej strany (z výtoku).Zníženie potreby zotrvačných hmôt na hriadeli výstupného meniča energie (mechanizmu zmeny lineámeho vratného pohybu) umožňuje recipročný pohyb dvoch paralelne umiestnených systémov na dve nezávislé voľnobežky. Dve recipročne kmitajúce ťahadlá sú potom vedené šikmo po kladkách a vzájomne rozovreté každé na svoju stranu alebo je uplamený iný spôsob prenosu ťažnej sily (zboku cez...

Banská prečerpávacia elektráreň s generátorom s dvomi osadenými turbínovými strojmi, so samostatným čerpacím systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6844

Dátum: 05.08.2014

Autori: Bartoš Pavel, Kopec Petr, Haladová Petra

MPK: F03B 13/08, E21F 17/16, F03B 13/00...

Značky: elektráren, systémom, turbinovými, banská, čerpacím, strojmi, samostatným, osadenými, dvomi, generátorom, prečerpávacia

Text:

...prívodným potrubím Q,kde prestupuje filtračným systémom Q hrubých sedimentov, v ktorom sa zbaví hrubých usadenin a kalov typických pre špecifické banské prostredie, a ďalej prechádza filtračnou jednotkou gg slúžiacou na separáciu drobných častíc, ktoré by mohli poškodiť aktívne časti turbínového sústroja z. Ako pri filtračnej jednotke L 2,tak pri ñltračnom systéme Q hrubých sedimentov musí byť vykonávaná údržba podľa stanovených...

Zariadenie na výrobu elektrickej energie pomocou hydraulickej turbíny a násosky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6753

Dátum: 06.05.2014

Autor: Gajdoš Miroslav

MPK: F03B 13/00

Značky: energie, násosky, pomocou, turbiny, elektrickej, zariadenie, hydraulickej, výrobu

Text:

...hodnota je hodnota atmosférického tlaku v mieste násosky znížená o straty tlaku v celej sústave elektrárne. Atmosférický tlak sa s narastajúcou výškou nad morom znižuje pri výške do 1000 m n. m. za každých 10 m o cca l hPa. Ak je kritická hodnota prekročená, dôjde k pretrhnutiu vodného stĺpca z dôvodu, že atmosférický tlak nestačí na Vytlačenie vody cez vrchol násosky. Riešenie v tomto prípade vyžaduje dve hydraulické turbíny. Jednotlivé...

Zariadenie na výrobu elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6597

Dátum: 02.12.2013

Autor: Homrok Juraj

MPK: H02K 7/00, F02N 11/00, F03B 13/00...

Značky: zariadenie, energie, výrobu, elektrickej

Text:

...elementy, ochrarmé a tepelné chrániče, ovládače riadenia, spínače na pripájanie, odpájanie a riadenie mechanických a elektrických obvodov.Uvedená zostava je spravidla umiestnená v nehorľavom obale a môže byť doplnená počítačom na riadenie operácií.Takéto zariadenia na výrobu elektrickej energie je možné prepojením vedľa seba, za sebou alebo striedavo usporiadať do sústavy, pričom predchádzajúce zariadenie alebo vedľajšie zariadenie...

Zariadenie turbogenerátora na výrobu energie pri dopĺňaní zvodnenej vrstvy a spôsob s tým spojený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17880

Dátum: 27.07.2011

Autori: Perez Garcia Mario, Perez Garcia José Miguel, Perez Martinez José María

MPK: F03B 11/00, F03B 13/00, F03B 13/06...

Značky: výrobu, turbogenerátora, energie, vrstvy, zariadenie, dopĺňaní, zvodnenej, spojený, spôsob

Text:

...vrstvy.0009 Zistilo sa, že existuje niekoľko nedostatkov týkajúcich sa najmä použitia zariadeni turbogenerátorov tohto typu na umelé dopĺňanie zvodnenej vrstvy, keďže hlavným cieľom uvedených dokumentov sú zariadenia s malými rozmermi, ktoré nezabrañujú vzniku pretlaku pri takom špeciñckom použití,akým je dopĺňanie zvodnenej vrstvy, ako aj to, že tieto zariadenia nemajú systém ovládania, ktorý by umožňoval používateľovi ovládať toto...

Hydraulický pohon pre zvýšenie výkonu vodnej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13355

Dátum: 24.09.2009

Autor: Lošťák Jan

MPK: F03B 13/00

Značky: vodnej, pohon, elektrárne, výkonu, hydraulický, zvýšenie

Text:

...ventilu Q, Q, 40. Priestor nádrže g nad piestom § je úplne uzavretý a zaplnený atmosférickým vzduchom. Voda z nádrže 1 je odpúšťaná pomocou potrubí Li, g a 19 k turbínam do vodnej elektrárne 43. Odpúšťanie vody z nádrže 1spôsobí, že vztlaková sila ju dvíha smerom hore. Rozdiel hladín nádrže 1 a priehradného jazera Q zostává rovnaký, je totiž daný hmotnosťou konštrukcie nádrže 1. Nádrž 1 je pevne spojená s piestom § umiesteným v...

Rotačné teleso najmä na pohon generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5146

Dátum: 05.03.2009

Autor: Rafaj Robert

MPK: F03B 3/00, F03B 13/00

Značky: rotačné, pohon, najmä, těleso, generátora

Text:

...enej s rotačným úchytom 4, na ktorú je z jednej strany napojená veľká plocha 32 a z druhej strany malá plocha 33, na prenos pohonnej sily F. Detaily úchytov 4 a dorazov 5 sú znázomené na obr. 3 a a obr. 3 b. Každý úchyt 4 pozostáva z osky 41 spojenej so strednou časťou 31 lopatky 3. Táto oska 41 je osadená vo vedení 42 vytvorenom v tele 2. Každý doraz 5 pozostáva z kolíku 51 upevneného kolmo na oske 41 úchytu 4 lopatky 3. Tento kolik 51 je...

Spôsob a zariadenie na tlakové energetické premeny tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285598

Dátum: 23.03.2007

Autori: Kováčik Štefan, Zeman Ludovít, Zeman Ivan, Zeman Fridrich

MPK: F03B 13/00, F02C 1/00, F02C 6/00...

Značky: tlakově, spôsob, energetické, zariadenie, tekutin, přeměny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tlakových energetických premien tekutín najmä na mechanickú prácu sa uskutočňuje na tlakovom reverzibilnom energetickom prevodníku alebo na termohydraulickom energetickom prevodníku. V jednom smere ako hnací systém s vysokou energetickou účinnosťou sa mení zdroj energie - tlaková zložka zemného plynu ešte pred využitím jeho chemickej zložky na tlakovú energiu kvapaliny v najmenej jednom alebo v najmenej dvoch prepojených...

Plávajúci pásový pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4218

Dátum: 04.08.2005

Autor: Mikuláš Anton

MPK: F03B 13/00, F03B 7/00

Značky: pásový, plávajúci, pohon

Text:

...zariadenia, zabezpečujú stálu polohu zariadenia proti hladine vodného toku a tým umožňujú činnosť zariadenia bez ohľadu na kolisanie hladiny vodného toku. Zároveň zmenou ich polohy z homej na dolnú úroveň zabezpečia nadvihnutie zariadenia nad vodnú hladinu, čím sa zariadenie zastaví a je možné vykonávať na ňom servisné práce. Pre spoľahlivý chod zariadenia počas prevádzky sú pred zariadením na jeho nosnej konštrukcii namontované zberače...

Generátor pre vodnú elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6739

Dátum: 27.09.2002

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03B 13/00

Značky: generátor, vodnú, elektráren

Text:

...vynálezu aobrázok 2 priebeh tlaku vo vode pri prúdení cez generátor.0015 Obrázok l ukazuje generátor usporiadaný V prietokovom kanáli 10. Smer prúdenia Vody je pritom na obrázku zľava doprava. Generátor je nesený podperami 40, ktoré sú na obrázku súčasťou prietokového kanála 10. Prirodzene, tieto podpery 40 môžu byť v existujúcomprietokovom kanáli 10 rovnako dodatočne zabudované spoločne s generátorom.0016 Pritom je prietokový kanál 10...

Kogeneračné energetické zariadenie s motorom s rotujúcimi spaľovacími komorami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2728

Dátum: 11.12.2000

Autor: Tomčík Ferdinand

MPK: F02B 73/00, F02B 61/06, F02B 65/00...

Značky: energetické, zariadenie, kogeneračné, komorami, motorom, rotujúcimi, spalovacími

Text:

...energetického zariadenia svhodným motorom, ktorý by bol jednoduchej konštrukcie snízkou spotrebou paliva a tichýmchodom. Výsledkom tohto úsilia je ďalej popisované technické riešenie vo forme úžitkového vzoru.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje kogeneračné energetické zariadenie podľa riešenia, a ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zmotora srotujúcimi spaľovacími komorami, ktorého výstup je cez prevodovku...

Jednotný energetický blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279395

Dátum: 10.09.1997

Autori: Zeman Fridrich, Minařík Jaroslav, Zeman Ivan, Zeman Ludovít

MPK: F03B 17/00, F03B 13/00, F03G 6/06...

Značky: energeticky, jednotný

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotný energetický blok umožňuje vzájomnú premenu energie tlakového plynu, energie tlakovej kvapaliny, mechanickej a elektrickej energie. Jednotný energetický blok pozostáva z hydraulického okruhu (H), generátora pneumatického a hydraulického tlaku (2) a pneumatického okruhu (P). Hydraulický okruh je zložený z prívodného a odvodného potrubia, točivého hydraulického stroja (3), elektrického generátora (4) a beztlakovej kvapalinovej nádrže...

Zařízení pro odsávání aerosolů z beztlakových prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263654

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kučera Jiří, Fiedler Jan

MPK: F03B 13/00

Značky: beztlakových, odsávání, aerosolů, zařízení, prostoru

Text:

...a to jednak přímým stykem s kapalinovou mlhou v odpadním prostoru hydraulické turbíny a jednak kapalinovou mlhou dopravovanou otvory v hřídeli pomocí čerpaoího účinku rotujícího hřídele, płičemž tato tlaková kapalina je odebírána z tlakového systému, z jehož beztiakového prostoru ventilátor odsává.Výhodou ventilltoru podle vynálezu ja, že jako pohonné kapaliny se použije tlakové kapaliny hydraulického systému, z něhoz ventilátor odsáva...

Zapojení chladicí mikrověže

Načítavanie...

Číslo patentu: 256307

Dátum: 15.04.1988

Autor: Valíček Jan

MPK: F03B 13/00

Značky: zapojení, mikrověže, chladicí

Text:

...k výrobě elektrické energie pomocí mikrozdroje elektrické energie, to je čerpadla v turbinovém provozu nebo turbínky ve spojení s asynchronním generátorem na krátko. Využítín spádu vody od chladicích mikrověží se získá zpět zhruba 25 až 30 elektrické energie potřebné pro čerpání vody z jímky oteplené vody na chladící mikrověž. Rozhodujíci je však ta skutečnost, že v daném případě je uměle vytvořený spád vody zcela zdarma, bez jakýchkoli...

Způsob provozování přečerpávací vodní elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248172

Dátum: 12.02.1987

Autori: Holota Miroslav, Pollert Jaroslav

MPK: F03B 13/00

Značky: přečerpávací, elektrárny, provozování, vodní, způsob

Text:

...hrubému, přitom kHČ 371, ĺ(TZŠ značí účinnost při turbínovém provozu, účinnost při čerpadlovém provozu.Z rovnice 1 je zřejmě, že při turbínovém provozu lze použitím média o větší měrné hmotnosti 9 V porovnání se surovou vodou přímo úměrně zvětšit výkon soustrojí. Obdobně je v danem případě možné zvětšit výkon i použitím média vykazujícího menší hydraulické ztráty, neboč sezvětší hodnota užitného spádu a tím i spádového koeficientu KHT.Z...