F02P 3/08

Elektronický zapaľovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 293

Dátum: 06.10.1993

Autor: Longauer Karol

MPK: F02P 3/08

Značky: elektronický, zapalovací, systém

Text:

...cez nizkonapäťovú diodu, sú medzi sebou prepojiteľná najmenej jednou spojovacou diodou a zároveň je na akumulačný kondenzátorpripojený jeden vývod primárneho vinutia zapaľovacej cievky adruhý vývod je pripojiteľný cez rozpojovateľný spínací prvok s druhým pólom vysokokapacitnáho akumulačnáho kondenzátora, pričom je rozpojovateľný spínací prvok spojený s riadiacim obvodom,určujúcim dobu horenia iskrý na zapaľovacej sviečke.Pre správnu Iunkciu...

Zapojení napěťového měniče, zvláště pro polovodičové zapalovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269809

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hynouš Zdeněk

MPK: F02P 3/08, F02P 9/00

Značky: zvláště, napěťového, zapalovací, zařízení, polovodičové, zapojení, měniče

Text:

...je připojen ke kladné svorce 33 a k záporné svorce 33 napěřového měníče dále přes ochranné a blokovací obvody napájení, tvořená sériovou diodou 3,.rychlou Zbnercvou diodu 39 a primárnim kondonzátorem 33, na kolektor výkonového spínacího tranzistoru 3. Emitor výkonového spínacího tranzistoru 3 je připojen na~začátok 33 primárního vínutí 33 transformátoru 33. Konec primárního vinutí 33 je uzemněn na zápornou evorku 33.Zdroj konsrantního...