F02N 11/08

Zapojení elektrického spouštěče zejména pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260548

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hnilica Miloslav

MPK: F02N 11/08

Značky: zapojení, spalovací, elektrického, zejména, spouštěče, motory

Text:

...je použita polovodičová dioda nebo více diod zapojenýchv sérii jako závěrný člen mezi pomocným vinutím a hlavním obvodem.konkrétní příklady zapojení elektrického spouštěče podle vynélezu jsou schematicky znázorněny na připojených obrázcích, kde na obr. 1 je schéma zapojení s výsuvnou kotvou a na obr. 2 je schéma zapojení s vysouvacím elektromagnetem.Na obr. 1 je znazorněna část hlavního obvodu s hlavním vinutím 3, které je připojeno k druhému...

Zapojení pro automatické startování spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268131

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rufer Zdeněk, Koláčný Petr, Beneš Zdeněk

MPK: F02N 11/08

Značky: startování, automatické, motorů, spalovacích, zapojení

Text:

...tom, že je možno používat šžné vyráoené spalovací motory bez zvláštních úprav. Zapojení uměžňuje start, pri nastartzvání motoru ukončení startování a v případě neúspěšného startování jeh přerušení bez zásahu obsluhy.Na připojeném výkresu je schématicky znázorněno řsšení podle vynálezu.Zapojení je tvořeno snímačem l otáček, tvarovačem signálu 3, komparátorem Q, omezovacímPrincíp zapojení pro automatické startování soalouacích motorů je zsložen...

Spouštěcí souprava spalovacího motoru sdružená se zdrojem elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261780

Dátum: 10.02.1989

Autor: Křivánek Lubomír

MPK: F02N 11/08

Značky: spalovacího, proudu, motorů, spouštěcí, sdružená, zdrojem, elektrického, souprava

Text:

...řízení komutace, zatímco druhý integrovaný obvodtvoří elektroniku řízení tyristorů. Vysoce přesné číslicové řízení nabíjecího proudu má pfíznivý Vliv na zvýšení životnosti akumulátoru. Elektronika výkonové části je zjednodušena na nejmenší míru a další zjednodušení lze dosáhnout již jen sdružením výkonových členůdo jediného bloku nebo alespoň do dvojíc pro řízení jednotlivých fází.Sdružením spouštěcí soupravy a zdrojové soupravy se dosahuje...

Zapojení spouštěcí soupravy spalovacích motorů se stejnosměrným bezkomutátorovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261631

Dátum: 10.02.1989

Autor: Křivánek Lubomír

MPK: F02N 11/08

Značky: zapojení, stejnosměrným, motorem, motorů, spouštěcí, bezkomutátorovým, spalovacích, soupravy

Text:

...spouštěče a lze tedy využít každý volný prostor v .automobilukomutát-oí ani žádný jiný třecí nebo spínacínabíjení, který by vyžadoval výměnu nebo údržbu životnost. zařízení je prakticky. llmítovä,na jen Žlvvóílnqąĺíĺçižísgk. Nąiñćněvýznaíriné, zjednodušení příslušàľlství spalovacíhb m-otoru spočíva) v, toilnj žěÍzątĺrjoj elek. tri-akého proudu .a spouštěčtvoří jeden konipaktní celok. sąššąní stejnosmgrného rngt-oru s elektronic on...

Zapojení ke spouštění spalovacího motoru pomocí nejméně dvou startérů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259004

Dátum: 16.09.1988

Autori: Martin Herbert, Sieber Bernd

MPK: F02N 11/08

Značky: pomocí, motorů, spalovacího, nejméně, startéru, zapojení, spouštění

Text:

...npu nonHoM 3 auenne nan mecrepneň Qnauqecxu nauenxmrcn H nepexonnr B cocmonnne snexrpnuecxoň npononumocru.Hpu nycxe nocpecwsou 3 aMMKaHHH nuxnmqawens cepuecúaa cxeMa H 3 Brnrnnammeů OÓMOTKH H nycxonoro snexwposnrawena npncoenuxercn K HCTOHHHKY aanpntenun. 3 HeKTp 0 MaľHHT axcuanhuo nepeMemaeT,mecrepHm. H 3 ~ 3 a oôanoqnoro conpowuaneaus Brnrnaammeü oöMoTKn nycxonoü anexwponnrarenh paannaaew yueubmennuů Bpamammuň MoMeHT, Tax WTO ayönu...

Zařízení k vypínání a spouštění automobilových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246614

Dátum: 16.11.1987

Autori: Škrobák Josef, Marcian Václav, Hurt Vratislav

MPK: F02N 11/08

Značky: spouštění, vypínání, automobilových, zařízení, motorů

Text:

...zapalovací soustavy 1 mezikonce přerušenáho kabelu přívodu proudu, vedeného od spínací skříňky g k zapalovací soustavě 1 a startovací spínač g je paralelné zapojen k vývodu proudu ze spínací skříňky g, který je pod napätím při zapnutém klíčku zapalování a na vývod proudu ze spínací skříňkyg ke startéru g, přičemž spínač spalování g je uspořádán jako ručně ovládaný dvoupolohový spínač bez samočinného návratu a startovací spínač g je...

Spínač pro elektrické spouštěče spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250058

Dátum: 15.04.1987

Autori: Úlehla Jiří, Rakovič Zdeněk

MPK: F02N 11/08

Značky: motorů, spínač, elektrické, spalovacích, spouštěče

Text:

...značnou magnetomotorickou sílu, která způsobí rychle pritažení kontaktového můstku 11 k prvnímu kontaktu 3 a druhému kontaktu 4, čímž se uzavře hlavní proudový okruh mezi spouštěcí baterií 1 U a spouštěčem 1. spouštěč 1 je od této chvíle v činnosti. současně s prepojením prvního kontaktu 3 a druhého kontaktu 4 prostřednlctvím kontaktového můstku 11 zahradí se dioda 5, poněvadž její katoda je od okamžiku sepnutí pripojene ke kladnému pólu...

Elektrické zapojení pro spouštění motoru s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 245030

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kováe Anton

MPK: F02N 11/08

Značky: motorů, spouštění, spaľovaním, elektrické, zapojení, vnitřním

Text:

...9 Toro oóa paöoqmx Bumnmqawena BCHOMOTaTeHBHOPO Konwanwopa samuamwcs M coenmnnm ynepmmsammym oóMoTKy anexwpomarnnma M anexwpnqecnn uocneonaTenLHo Haxonsmmeca Bmsrmsammym oómowxy anexwpomarnmma M nycxoaoñ 3 HeKTpOĽBHTaTeHb c HCTOHHMKOM Hanpamenma.-4 Bo 3 HMKammeenpM 9 ToM ounoBoe neñcmsme 9 HeKTp 0 MaFHMTa BĽBMPEGT Manym mecTepHm B syóqawuñ oóon. OnHoBpeMeHHo npm 9 ToM BCHOMOrawenbnuů EOHTaKTOp M 3 AeKTpoMarHnT HaTHMBamT no onHoñ...

Zařízení ke spouštění zážehového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231718

Dátum: 15.07.1986

Autori: Doubravský František, Doubravský Jiří

MPK: F02N 11/08

Značky: zážehového, zařízení, motorů, spouštění

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší problém usnadněného spouštění motoru za chladu i při poklesu napětí startovací baterie. U bateriového zapalovacího zařízení, u kterého je použito indukční zapalovací cívky s primárním vinutím pro nižší provozní napětí elektrické sítě automobilu a pro kterou je za chodu motoru toto napětí snižováno na její provozní hodnotu předřadným odporem, je vstupní svorka samotného primárního vinutí cívky spojena prostřednictvím polovodičové diody se...

Zapojení spínače pro elektrické spouštěče spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229382

Dátum: 01.04.1986

Autor: Úlehla Jiří

MPK: F02N 11/08

Značky: spouštěče, elektrické, zapojení, motorů, spínače, spalovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení spínače pro elektrické spouštěče spalovacích motorů, které umožňuje dvoustupňové ovládání spínání spouštěče za použití jednoho ovládacího vinutí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v sérii s ovládacím vinutím elektromagnetu spínače je napojen řízený polovodičový ventil překlenutý paralelně zapojeným prvním odporem, přičemž řídicí elektroda polovodičového ventilu je připojena přes druhý odpor ke vstupu budicího vinutí...