F02N 11/00

Zariadenie na výrobu elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6597

Dátum: 02.12.2013

Autor: Homrok Juraj

MPK: F03B 13/00, F02N 11/00, H02K 7/00...

Značky: elektrickej, zariadenie, energie, výrobu

Text:

...elementy, ochrarmé a tepelné chrániče, ovládače riadenia, spínače na pripájanie, odpájanie a riadenie mechanických a elektrických obvodov.Uvedená zostava je spravidla umiestnená v nehorľavom obale a môže byť doplnená počítačom na riadenie operácií.Takéto zariadenia na výrobu elektrickej energie je možné prepojením vedľa seba, za sebou alebo striedavo usporiadať do sústavy, pričom predchádzajúce zariadenie alebo vedľajšie zariadenie...

Poháňací agregát na motorové vozidlá so spaľovacím motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285701

Dátum: 28.05.2007

Autori: Koelle Gerhard, Ahner Peter, Glauning Juergen, Bolz Martin-peter

MPK: F02B 61/00, B60K 17/00, F02N 11/00...

Značky: motorom, motorové, agregát, poháňací, spalovacím, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Poháňací agregát (10) je určený na motorové vozidlá so spaľovacím motorom (12) a s prevodom pôsobiacim na poháňacie kolesá motorového vozidla, pričom prevodový vstupný hriadeľ (20) je spojiteľný s výstupným hriadeľom (14) spaľovacieho motora (12) a s elektrickým strojom (32), ktorý je prostredníctvom medziležiaceho prevodu (34) spojiteľný s prevodom a ktorý je prepínateľný ako spúšťač na spúšťanie spaľovacieho motora (12) a ako generátor na...

Elektrický spouštěč pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 230392

Dátum: 15.11.1986

Autor: Mrhálek Karel

MPK: F02N 11/00

Značky: elektricky, spouštěč, spalovací, motory

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický spouštěč pro spalovací motory, obsahující dvojramennou vysouvací páku pastorku otočnou kolem čepu uspořádaného v tělese břemenového víka spouštěče, vyznačený tím, že konce čepu (6) jsou otočně uloženy v obdélníkových příložkách (7), které jsou uspořádány uvnitř tělesa břemenového víka (1) a zajištěny opřením o mezistěnu (14), uspořádanou mezi tělesem břemenového víka (1) a tělesem statoru (15).

Zařízení proti přetížení elektrického spouštěče spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230820

Dátum: 15.06.1986

Autor: Musil Vítek

MPK: F02N 11/14, F02N 11/00

Značky: motorů, spalovacího, elektrického, proti, spouštěče, přetížení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Jde o vynález závislý na řešení podle autorského osvědčení č. 223364. Na rozdíl od tohoto základního vynálezu, je u tohoto závislého řešení časovací obvod tvořen komparátorem napětí s hysterezí, jehož řídicí vstup je paralelní odbočkou výstupu generátoru pro napájení regulátoru napětí. Podle potřeby dané rušivými parazitními impulsními napětími v elektrické instalaci vozidla, je jeho řídicí vstup vybaven filtrem s kombinací elektrického odporu...