F02M 37/00

Systém na chladenie paliva pre spaľovacie motory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5299

Dátum: 09.11.2006

Autor: Winkelmann Karlheinrich

MPK: F02M 43/00, F02M 37/00, F17C 7/00...

Značky: chladenie, spaľovacie, systém, motory, paliva

Text:

...vysokotlakových palivových čerpadlách, pretože prietok paliva je zásluhouspotreby spalovacieho motora sám o sebe príliš malý na to, aby bol vo všetkýchprevádzkových stavoch spalovacieho motora zabezpečený dostatočný chladiaci0009 To isté platí aj pre riešenie. ktoré je navrhnuté v dokumente DE 10 2004 060 450.9.0010 V dokumente DE 103 20 558.6 je preto pre existujúce konfigurácie prívodných systémov na palivo ako riešenie problému...

Koncová vysokotlaková rúrka prívodu paliva ku vstrekovaču vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2023

Dátum: 02.12.1998

Autor: Oderský Michal

MPK: F02M 37/00

Značky: vznětových, rúrka, vstrekovaču, vysokotlaková, paliva, motorov, koncová, přívodů

Text:

...v tom, že je vytvorená ako dvojplášťová, pričom dosadacia plochaprvého tesnia ceho sedla na jednom konci je tvorená mäkším materiálom vnútomého plášťa a dosadacia plochadruhého tesniaceho sedla na druhomukonci jetvorená tvrdším materiálom vonkajšieho hrubo stenného plášť a.Použitím takejto koncovej vysokotlakovej rúrky sa docielia dva totožne typy tesniacich spojov, kedy mäkšie sedlo dosadá do tvrdšieho sedla, ktoré sa takmer zhodne...

Uzatvárací ventil paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 244332

Dátum: 15.11.1987

Autori: Turoa Milan, Tesao Josef

MPK: F23K 5/00, F02M 37/00

Značky: uzatvárací, ventil, paliva

Text:

...napr. pri požiari. Umožnene je tiež jeho napojenie na blokovaciu automatiku lokomotivy.jNa pmąjenom výkrese je 9 j 5 ríkladné vyhotovenie uzàtyáír ciaho ventilu paliva. Na obr. je řtezventil m v uzatvorenej polohe.H Uząt áILaC yentil paliva pozostáva z telesa venti u 1, ktoré je dvojdielne. V hornej čas ti telesa 1 je uložený spätný ventil 2 s kužeľkou 2.1 a pružinou 2.2. V ose telesa ventilu 1 je ďalej uložená ovládaná tyčka 3 majúca...

Zapojenie obvodov na meranie využitia paliva a pracovného času spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 234327

Dátum: 01.03.1987

Autori: Knoll Jozef, Vachal Ladislav

MPK: F02M 37/00

Značky: zapojenie, motora, obvodov, spaľovacieho, meranie, času, pracovného, využitia, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obvodov na meranie využitia paliva a pracovného času spaľovacieho motora. (Obr.) Využitie vynálezu sa týka poľnohospodárskych, zemných, stavebných a cestných strojov. Vynález rieši sledovanie ekonomicko-exploatačných ukazovateľov strojov vybavených spaľovacími motormi. Podstata vynálezu je v tom, že je rozlišovaná spotreba paliva a čas prevádzky v závislosti na technologickom pohybe stroja. Tieto informácie umožňujú získať prehľad...

Palivové zařízení pro spalovací motory pracující se stlačeným vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247603

Dátum: 15.01.1987

Autori: Braungarten Gunter, Nitsche Reinhard, Nolting Friedrich, Berg Hans, Ullrich Klaus

MPK: F02M 37/00

Značky: vzduchem, stlačeným, zařízení, spalovací, pracující, motory, palivové

Text:

...otevření magnetického ventilu ve směru ke žhavicím svíčkám a tak se umožnilo vytvoření počátečního zažehnutí, přivádí se při ovládání dopravního čerpadla paliva jak ve fázi protáčení motoru spouätěčem, tak 1 V počáteční fázi chodu motoru vzrůstající množství paliva jak ve fázi protáčení motoru spouštěčem, tak 1 v počátační fázi chodu motoru vzrůstající množství paliva potřebné pro vytvoření stabilního plamene pod tlakem.Skrticí klapky,...

Zapojenie obvodov na meranie energetickej a časovej účinnosti spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 234989

Dátum: 15.01.1987

Autor: Vachal Ladislav

MPK: F02M 37/00

Značky: spaľovacieho, časovej, zapojenie, energetickej, motora, obvodov, účinnosti, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Využitie vynálezu sa týká poľnohospodárskych, zemných a cestných strojov. Vynález rieši sledovanie ekonomicko-exploatačnych ukazovateľov strojov vybavených spaľovacími motormi. Podstata vynálezu je v tom, že je rozlišovaná spotreba paliva a čas prevádzky v závislosti na zaťažení spaľovacieho motora. Tieto informácie umožňujú získať prehľad o technickom stave spaľovacieho motora, o využití času stroja a obsluhy a o využití inštalovaného výkonu...