F02M 35/02

Zariadenie na čistenie vzduchu a jeho zapojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3359

Dátum: 06.11.2002

Autor: Knut Jozef

MPK: F02M 35/02, F24F 13/28, F02M 35/14...

Značky: vzduchu, zapojenie, čistenie, zariadenie

Text:

...Q, na ktorý je z vonkajšejstrany upevnená dištančná mriežka Ľ)8. Takto je vytvorený dutý vnútorný priestor, naktorý je nasunutý filter mi, prevažne z textilu. Vnútomý priestor vyúsťuje rozširujúco výstupom li do čistého uzla z s otvormi m na šikmých bočných zvislých stenách. Presné umiestnenie čistiaceho modulu 19 zabezpečujú spodné opory 1 O 7 a zadný doraz m 9 s díštančnými prvkami, ktorý je upevnený rozoberateľne na stenu špinavćho modulu...

Filter vzduchu, najmä na nasávaný vzduch spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 281792

Dátum: 04.06.2001

Autori: Klotz Arthur, Volker Ernst

MPK: B01D 27/08, F02M 35/02

Značky: motora, filter, vzduchu, nasávaný, najmä, spaľovacieho, vzduch

Zhrnutie / Anotácia:

Filter vzduchu pozostáva z telesa (13), z filtračnej vložky (16) vzduchu, ktorá je upravená v telese (13), ako aj z veka (10), ktoré uzatvára teleso (13). Filtračná vložka (16) vzduchu má pravouhlý tvar a obvodové tesnenie (18). Toto tesnenie (18) je upnuté medzi telesom (13) a medzi vekom (10) a oddeľuje nevyčistený vzduch od priestoru vyčisteného vzduchu. Ďalej sú upravené uzatváracie elementy (19), prostredníctvom ktorých je vytvorené...

Čistič nasávaného vzduchu spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278687

Dátum: 11.07.1995

Autori: Ernst Volker, Herbert Hack, Günther Scholz

MPK: F02M 35/02, B01D 46/10

Značky: nasávaného, spalovacích, čistič, vzduchu, motorov

Zhrnutie / Anotácia:

Čistič (10) nasávaného vzduchu je opatrený plochou, vymeniteľnou, v prevádzke naprieč pretekanou filtračnou vložkou (20), ktorá má na obvode usporiadanú tesniacu lištu na čelné utesnenie na osadenie (15) skrine (11) čističa. Táto filtračná vložka (20) je užšou stranou zasunuteľná do skrine (11) čističa, pričom tesniace pritlačenie sa uskutočňuje prostredníctvom uzatváracej časti (50), ktorá má dva posuvné kliny (51, 53). Aby sa pritláčaním...

Sací vzduchový filter spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277990

Dátum: 06.07.1994

Autori: Leipelt Rudolf, Behrendt Bernhard, Benning Friedrich, Scheuermann Albert, Gelb Herbert, Teich Michael, Klotz Arthur, Ernst Volker

MPK: F02M 35/04, F02M 35/02

Značky: spalovacích, filter, vzduchový, motorov, sací

Zhrnutie / Anotácia:

Filter pozostáva z hrncového telesa (10), v ktorom je usporiadaná filtračná vložka (13). Teleso (10) je svojou čelnou stranou usporiadané na upevňovacom dieli (11). Na upevnenie telesa (10) je upevňovací diel (11) vybavený obopínacím krúžkom (32). Tento obopínací krúžok (32) zasahuje do vačky (30) usporiadanej na telese (10). Otočenie obopínacieho krúžku (32) spôsobí podobne ako bajonetový uzáver fixovanie telesa (10) na upevňovacom dieli (11)....

Monocyklon pro spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256924

Dátum: 15.04.1988

Autori: Presman Vladimir, Abramov Leonid, Gutmsan Anatolij, Šokurov Jurij

MPK: F02M 35/02

Značky: motor, spalovací, monocyklon

Text:

...3 c nanKaMH 4 c noHyrpeHHHMH 5. no auemuemy nepHMeTpy Qnanua 2 (Hľ.2, 3) BHHOHHEHO no Menbmeň Mepe ono yrnyönenue 6, oöpàsywuee se anacrnuue peőopnu 7 H 8.Cñopxa MOHOHHMHOHB ocymecrnnnercñ cnenvmmuw oöpa 3 oM CenapauHOHHym KaMepy-Kpmmxy 3 ycTaHaBnHBawT Ha xpenemnmñ Qnaueu 2 Kopnycuoů neramu 1. HpH HamaTHH Ha Kpumxy 3 neopMHpyeTcn peőopa 7, H Hanku 4, npoňnn yrny 6 neHHe 6 H peöopnm 7 H 8, aamennusamrcn.Pasöopxá MOHOHHMHOHS...

Monocyklon pro motor s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249794

Dátum: 15.04.1987

Autori: Abramov Leonid, Gutman Anatolij, Presman Vladimir, Šokurov Jurij

MPK: F02M 35/02

Značky: monocyklon, vnitřním, spaľovaním, motor

Text:

...Hoň aaonno c KOPHYCOM h. Coepuenue Kopnyca 4 c sosyxoo1 ®nKcupyercn sannoaumn samenxamn 7. V Monoumxnou paöoraew oőmqnmm oöpasom, xapaxwepnmu uns ycwpoňcwn c nuep HHOHHHMH HDHHHHHSMH npennapnwenbnoü ÓHHCTKH Bosyxa. HCHOHBSOBSHHE HSOČDETQHHH B MECCOBOM HDOHBBDHCTBE HYTEM OTHHBKH ĽGTBHEŘMOHOHHKHOHE H 9 HHQCTMECC OĎQCHEÉHBBGT snaunwenbumň BKOHOMHQECKHŘ SQĎEKT.pyöox 1 c unepuuonuu annapaToM öxe 1, H onopau mnauueu ceTKoň 6, Bunonuen...

Čistič vzduchu pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 249782

Dátum: 15.04.1987

Autori: Starobinskij Rudolf, Lazarev Jurij, Fesina Michail, Lysenko Jevgenij

MPK: F02M 35/02

Značky: spalovací, motory, vzduchu, čistič

Text:

...B npouonbxoň H nonepeuHoň nnocxocwn Kopnyca 1 BosyxooqncTuTenHcneyeT, uTo cpesm Bxonaoro H nuxonoro naTpy 6 KoB Heoöxouno pacnqnomnrb B ysnonux sonax, re 3 ByKoBoe aanenue P panna unu önnsxo Hynm, ro ecwb cpes Bxoaoro naTpy 6 Ka 3 onmeu OTCTOHTL or ocn Kopnyca Ha Bennqnuy r (0,58-0,68)R, rne R - panyc Kopnyca 1 Bo 3 nyxooqucTuTenn. Cpes BmxoHoro narpyőxa 5, pacnonomenamñ coocno Kopnycy B Topueaoä Kpumxe 4, nonmem OTCTOHTB oT nnocxocru,...

Vzduchový filtr motoru s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239346

Dátum: 15.11.1986

Autori: Moravany Nad Váhom, Rusko Jozef, Vavro Rudolf, Hlaváe Anton

MPK: F02M 35/02

Značky: vnitřním, motorů, filtr, spaľovaním, vzduchový

Text:

...nawpycrca 5. Oďseu nosnyumoro cvronda, aa KÄDÉeHHOľ 0 B BOBĽYXOOÉMCTETBAS, MOKHO paccmampnnams RHRpacnpeneuennym no (oósemy) Maccý, oónanaomym onpenenermumn ynpymmn, nnepnuonnmn u nnccnnatvuanmm xapaxwepncmucamn. Honnon Beam/means K ewoñ Macce ocymecmmemca Ka qepes Bunycrcnoe ozcao 3, marc u qepes nnycKHoe orcno 4, coemnennoe c Bosnyxosaóopnuw HaTDyÓKOM 5. Benencmme BusBannoro Roads/menus Boazxymnnñ oďsem, aanmmamnmñ Bo 3 mxo~ oqucwnmeuh,...