F02G 1/057

Chladiace zariadenie s tepelne dilatačným regenerátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260156

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kaliský Alexander

MPK: F02G 1/057

Značky: tepelně, zariadenie, chladiace, dilatačným, regenerátorom

Text:

...tepla.Na pripojenom výkrese na obr. 1 je znázornený priklad konštrukčneho prevedenia chladiaceho zariadenia, na obr. 2 je p-V diagram.Chladiace zariadenie podľa obr. 1 pozo üľłiieäąin.ąlstava z príkonovei časti 1 lubovolnej, napriklad elektrický lineárny motor), valca 2 s rebrovanou časťou 3 pre odvod tepla, piesta 4. Ďalej obsahuje prevodník a dráhy dilntácie z upínacicb pohyblivých segmentov 7, pevných segmentov 9, regeneračnej výplne B na...

Regenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 259352

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kaliský Alexander

MPK: F02G 1/057

Značky: regenerátor

Text:

...blokov podľa obr. 1, 2, 3, kde zvierka 1 je volne posuvná v puzdre 3 a sťahuje prekladanú fóliu 4 vyznačenú pamäťovým javom v mieste nalepených prúžkov DET A - obr. 1) pomocou spojovacich prvkov 2 skrutiek skrz tóliu 4. zvierka 5 uchytáva opačnú stranu tepelne dilatačnej fólie 4 a jepevne uchytená k puzdru 3, alebo k pohyblive zvierke sériovo pripojeného ďalšieho bloku.Funkcia regenerátora s tepelne dilatačnou výplňou, napr. niklotitánovou...