F02D 19/00

Spôsob spaľovania ľahko odpariteľných kvapalných palív v dvojpalivovom motore

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6213

Dátum: 06.08.2012

Autor: Korec Vladimír

MPK: F02B 7/00, F02D 19/00

Značky: odpařitelných, spaľovania, ľahko, spôsob, motore, kvapalných, palív, dvojpalivovom

Text:

...aj pri zážihových motoroch, ako je rozprašovanie v nasávacom trakte, kontinuálne centrálne vstrekovanie, vstrekovanie pred nasávací ventil a podobne, Nasávaná zmes ľahko odpariteľného kvapalného paliva so vzduchom je V spaľovacom priestore vznetového motora Zapálené vstreknutím motorovej nafty alebo iného kvapalného paliva, ktoré spĺňa požiadavky na prevádzku vznetového motora. Energia na prevádzku motora je takto dodávaná dvomi kvapalnými...

Spôsob spaľovania v spaľovacích motoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 278825

Dátum: 04.03.1998

Autori: Olsson Gunnar, Olsson John, Olsson Bertil, Lindström Arne

MPK: F02D 19/00, F02M 25/10

Značky: motoroch, spalovacích, spaľovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spaľovania v spaľovacích motoroch pre zníženie obsahu škodlivín vo výfukových plynoch, pri ktorom je do spaľovacieho priestoru (13) privádzaná kvapalná zmes obsahujúca peroxid alebo peroxo zlúčeninu, podľa vynálezu spočíva v tom, že sa kvapalná zmes pre lepšie dohorievanie paliva tak vo výfukovom potrubí (16), ako aj v prípadnom katalytickom zariadení vstrekuje do spaľovacieho priestoru (13) tak, že pri prechode motora z výfukového...

Zariadenie na zlepšenie účinnosti spaľovania v spaľovacích motoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 280355

Dátum: 15.01.1992

Autor: Markou Miltiathis

MPK: F02D 19/00, F02B 51/02, F02B 47/04...

Značky: spaľovania, zariadenie, zlepšenie, motoroch, účinnosti, spalovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na zlepšenie účinnosti spaľovania v spaľovacích motoroch so zavádzaním zmesi alebo kompozície vzácnych zemín, obsahujúcich hlavne cér, v malých množstvách do spaľovacej komory spaľovacieho motora prostredníctvom nasávaného vzduchu, ktorý prechádza zásobníkom (4) s náplňou (5) vzácnych zemín, pričom náplň (5) prepúšťa vzduch a je vytvorená v podobe vlákien a/alebo prášku.

Spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269973

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hierzenberger Kurt

MPK: F02M 25/02, F02B 47/02, F02D 19/00...

Značky: motor, spalovací

Text:

...prokázaly, že i disperze paliva s vodou v poměru l 20 mohla být v motoru bezpečně spálena a nebyla dostatečně expandována pro kondenzací. U predloženéhovynálezu sa využívá táto tepelné energie pro odparovíní vody dlspergované s pelívem, prićemž pára vykonává hlavní podíl expensní práce a tím, obdobné jako u perního stroje, zajlštuje pohyb pístu, prípadne lopatky turbíny.Ptedložsný vynález umožňuje bez potízí e bez podstatných nákladů...