F02B 47/02

Štvortaktné piestové spaľovacie motory a ich kombinácie využívajúce energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7026

Dátum: 03.02.2015

Autori: Mikulovská Lucia, Lábaj Ján, Dobrucký Branislav, Špánik Pavol, Mikulovský Jaroslav

MPK: F02B 47/02, F02G 5/00

Značky: motory, piestové, plynov, kombinácie, energiu, výfukových, paliva, štvortaktné, spaľovacie, využívajúce

Text:

...objem vo valci l a stlačená pružina v expanznej komore 19 vystrelí piest do homého úvratu a vytlačí expanduj úcu zmes výfukových plynov, tlakovej tekutiny z expanznej komory 10 cez otvorený výfukový ventil Z do valca, kde tlakom na piest g realizuje druhý pracovný cyklus.Tretia technológia pracovných cyklov využíva v dvoch krajných valcoch j energiu paliva tak ako súčasné štvortaktne motory, v jednom pri trojvalci alebo dvoch pri...

Dvojtaktné piestové spaľovacie motory a ich kombinácie využívajúce energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7025

Dátum: 03.02.2015

Autori: Mikulovský Jaroslav, Mikulovská Lucia, Dobrucký Branislav, Špánik Pavol, Lábaj Ján

MPK: F02B 47/02, F02G 5/02

Značky: využívajúce, spaľovacie, kombinácie, piestové, energiu, motory, plynov, výfukových, dvojtaktné, paliva

Text:

...plynov na on-line spriahnuté riadenie, priebežné sledovanie a vyhodnocovanie okamžitého stavu procesu, údajov potrebných na riadenie dvoch druhov pracovných procesov, ktoré využívajú dva druhy energií realizovaných tromi technológiami pracovných cyklov.I-llavné časti riadiacej jednotky 3 Q komplexného riadiaceho systému dvojtaktného motora sú riadiaca jednotka a vstrekovača Q paliva do valca l,riadiaca jednotka Q časovania otvárania a...

Štvortaktné piestové spaľovacie motory využívajúce energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6056

Dátum: 02.03.2012

Autori: Mikulovský Jaroslav, Dobrucký Branislav, Mikulovský Štefan

MPK: F02G 5/02, F02B 47/02

Značky: výfukových, piestové, štvortaktné, spaľovacie, plynov, motory, využívajúce, energiu, paliva

Text:

...procesu, údajov potrebných na riadenie a efektívnu realizáciu novej koncepcie dvoch druhov pracovných procesov s využívaním dvoch druhov energií.Centrálna riadiaca jednotka elektronického riadiaceho systému motora má na svoje vstupy pripojené výstupy snímačov na získanie informácií- o teplote a tlaku oleja, paliva, Vody, dodávaných akčnými členmi riadenia (spoločný rozvod - common rail),- o množstve paliva, dodávaného do vstrekovača paliva,-...

Dvojtaktné piestové spaľovacie motory využívajúce energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6055

Dátum: 02.03.2012

Autori: Dobrucký Branislav, Mikulovský Štefan, Mikulovský Jaroslav

MPK: F02G 5/02, F02B 47/02

Značky: paliva, výfukových, plynov, piestové, spaľovacie, motory, využívajúce, dvojtaktné, energiu

Text:

...riadiaceho systému piestového spaľovacieho motora- priebežne spracováva získané informácie zo snímačov motora a zo spolupracujúcich agregátov motora, s ktorými realizuje riadenie pohonu,- rozhoduje, na základe vyhodnotenia požiadaviek zadaných v programe alebo požiadaviek vyjadrených stlačením plynového pedálu dopravného prostriedku, v pokračovaní procesu,- generuje aktuálne príkazy pre podružné riadiace jednotky systému riadiace...

Spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269973

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hierzenberger Kurt

MPK: F02B 47/02, F02D 19/00, F02M 25/02...

Značky: spalovací, motor

Text:

...prokázaly, že i disperze paliva s vodou v poměru l 20 mohla být v motoru bezpečně spálena a nebyla dostatečně expandována pro kondenzací. U predloženéhovynálezu sa využívá táto tepelné energie pro odparovíní vody dlspergované s pelívem, prićemž pára vykonává hlavní podíl expensní práce a tím, obdobné jako u perního stroje, zajlštuje pohyb pístu, prípadne lopatky turbíny.Ptedložsný vynález umožňuje bez potízí e bez podstatných nákladů...

Způsob zvýšení tepelné účinnosti pístového spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269826

Dátum: 14.05.1990

Autor: Heřman Zdeněk

MPK: F02B 41/00, F01K 21/02, F02B 47/02...

Značky: způsob, pístového, motorů, zvýšení, spalovacího, účinnosti, tepelně

Text:

...se otevírá až na konci peto doby a oecí ventil na konci časté doby. U motoru a přidaným oběhem, jehož zákla~ dem je dvoudobý cyklus. se výfukový a vyplechovecí kanál otevírá až na konci čtvrté doby. Dno píotu e stěny epalovecího prostoru Jsou tepelná izolovány.Způsob využití odpadního tepla přideným peroplynovým oběhem podle vynálezu je ná» eledující. Po precovním zdvihu zůetanou veškeré vyexpandovená epaliny e tím i veškerá v expanzi...