F02B 43/08

Zariadenie a spôsob získavania energie z biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18508

Dátum: 16.11.2012

Autor: Czwaluk Heinz Erich

MPK: C10L 3/08, C10B 53/02, C10J 3/00...

Značky: zariadenie, energie, získavania, spôsob, biomasy

Text:

...byť bezprostredne privádzaný na spaľovaniedo blokovej tepelnej elektrárne, ale môže byť voliteľné akumulovaný a dočasne uskladnený, je možné, aby bol metán dodávaný do blokovej tepelnej elektráme iba pri zvláštnej požiadavke. Altematívne je okrem toho umožnené, aby bol metán pri výhodných trhových cenách pre metán odpredaný. Odpredaj sa deje výhodne altematívne odoslaním a odpredajom akumulovanéhometánu alebo bezprostredne privádzaním...

Spôsob na odparovanie tekutých palív v spaľovacích zariadeniach a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20957

Dátum: 10.10.2003

Autori: Roby Richard, Klassen Michael, Schemel Christopher

MPK: F02G 3/00, F02B 43/08, F02C 1/00...

Značky: spalovacích, použitia, odparovanie, tekutých, zariadeniach, palív, spôsob

Text:

...ako dôsledok normálneho, predčasného alebo inéhoohrevu paliva, ktoré môže nastať pri privádzaní paliva dospaľovacieho zariadenia. Samovznietenie spôsobuje zníženú efektívnosť a poškodenie spaľovacieho zariadenia, skrátenie životnosti spaľovacieho zariadenia a/alebo nárast nežiaducich emisií.0006 Boli uskutočnené rôzne pokusy o obmedzenie samovznietenia tekutých palív s vyšším obsahom uhľovodíkov V takých zariadeniach chudobného, vopred...

Generátor na splyňovanie biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2170

Dátum: 07.05.1999

Autori: Horský Jiří, Holý Vladimír, Lukeš Milan, Albert Edvard

MPK: F23G 7/10, F02B 43/08

Značky: biomasy, generátor, splynovanie

Text:

...prírubou, sú skrutky spoločné pre prírubu 11, hornúprírubu ll a prírubu spodného plášťa 4.V hornej časti je plášť g opatrený odvodom gl plynu. Nad odvodom 2 plynu je plášť 2 stspojený so šachtou 1 dilatačným medzikružim lg. V hornej čá i, nad dilatačným medzikružim Q je plášť Q opatrený uzatvárateľnýmplniacim otvorom 1. V inom pripade je plášť Q predĺžený do násypky Q, ktorá je V hornej časti opatrená uzatvárateľným otvorom 1 a jej...