F01N 7/00

Výfukový systém spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1246

Dátum: 12.01.2004

Autori: Diez Rainer, Bühler Frank

MPK: F01N 7/10, F01N 3/28, F01N 7/00...

Značky: spaľovacieho, systém, výfukový, motora

Text:

...zvlášť výhodného ďalšieho uskutočnenia vynálezu sú aj sacie rúry a/alebo lambda sonda umiestnené a stvámené zrkadlovo symetricky. Po prvé je týmto možné ešte viac vyrovnať prúdenie výfukových plynov. Okrem tohto má táto konštrukcia tú výhodu, že je možné unifikovať konštrukčné časti výfukového systému. Obzvlášť je možné použitie rovnakých konštrukčných súčiastok pre rôzne potrubné vedenia výfukových plynov. Tak môžu byť napriklad...

Zariadenie na prichytenie tlmiča výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1789

Dátum: 08.04.1998

Autori: Štrbka Peter, Bednár Miloš, Cetl Marian, Kováčik Stanislav, Pavlásek Pavel, Kakus Slavomír, Záhoranský Jozef

MPK: F01N 7/00

Značky: výfuku, zariadenie, tlmiča, prichytenie

Text:

...lokomotivy. Týmto riešením sa podstatne znižujú vibrácie -a hluk tlmiča pri podstatnom zlepšení ochrany zdravia obsluhy dieselelektrickej lokomotivy.Prehľad obrázkov na yýkresochZariadenie na uchytenie tlmiča výfuku bude bližšie objasnené pomocou výkresov, kde obr.l zobrazuje axonometrický pohľad na celu zostavu a obr.2 zobrazuje detailné riešenieZariadenie na uchytenie tlmiča výfuku podľa technického riešenia zobrazené na obr.l...

Expanzný tlmič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1501

Dátum: 04.06.1997

Autori: Jánský Jiří, Vala Josef

MPK: F01N 7/00

Značky: tlmič, výfuku, expanzný

Text:

...profilu u výstupnej rúrky zaistí plynulejší prechod výfukových plynov do výstupnej rúrky, zníženie odporu výfukových plynov, a tým i zvýšeniePrehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, kde na obr. 1, na pravej strane výkresu, je znázornený reflexný tlmič v pozdĺžnom osovom reze podľa obr. 2, kde jereflexný tlmič znázornený v priečnom reze A ~ A podľa obr. l.Ako je znázornené na obr. 1, je teleso...

Reflexný tlmič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1500

Dátum: 04.06.1997

Autori: Vala Josef, Jánský Jiří

MPK: F01N 7/00

Značky: výfuku, tlmič, reflexný

Text:

...reflexný tlmič v priečnom reze A - A podľa obr. 2, kde je reflexný tlmič znázornenýAko je znázornenê na obr. 2, je teleso reflexněho tlmičavymedzuje vnútorný priestor tlmiča, ktorý je rozdelený dvomi prepážkami na prednú komoru 5, expanznú komoru 5 a zadnú komo 5 jeru 5. Medzi prednou komorou 5 a expanznou komorou usporiadaná prvá prepážka 55 a medzi zadnou komorou 5 a expanznou komorou 5 je usporiadaná druhá prepážka 55. Pomer objemov...

Tlmič hluku pary

Načítavanie...

Číslo patentu: 254927

Dátum: 15.02.1988

Autori: Weisenpacher Pavol, Haško Vladimír, Šimko Juraj

MPK: F01N 7/00

Značky: hluku, tlmič

Text:

...tlmičov nedá trvale zaručiť rovnaká účinnosť tlme~ nia hluku po niekolkoročnej prevádzke. Vplyvom zmeny stavu absorbčných Inateriálov sa účinnost tlmenia hluku znižuje.Podstata tímiča hluku pary tvoreným vstupnou rúrou, expandérom, lcuželovým prechodom a usmerňovacím plášťom podľa vynálezu spočíva V tom, že na vstupnú rúru tlmiče hluku sa pred expandér umiestni re~ tlexná komora. Vstupná rúra tlmiče hluku je reflexnou komorou rozdelená...

Tlmič hluku pary pre nábehové ventily parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254926

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šimko Juraj, Weisenpacher Pavol, Haško Vladimír

MPK: F01N 7/00

Značky: kotlov, nábehové, ventily, tlmič, parných, hluku

Text:

...pary sa za otvormi valcovej nádoby nachádzajú absorbčné kazety, vložené do prstencového priestoru medzi valcovou nádobou a usmerňovacím plášťom tlmiča. Absorpčné kazety majú tvar dosiek a sú vyplnené vláknitým alebo poréznym materiálom. Pre zníženie rýchlostl pary vo vnútorných priestoroch nádoby je možné rozdeliť expandér na dve časti.Výhodou takejto konštrukcie expanznoabsorpčného tlmlča je zvýšenie účinku tlmenia hluku v porovnaní...