F01N 3/10

Spôsob znižovania obsahu uhľovodíkov a oxidov dusíka vo výfukových plynoch automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288281

Dátum: 27.05.2015

Autori: Panda Anton, Pandová Iveta, Jurko Jozef

MPK: B01D 53/94, F01N 3/10

Značky: znižovania, oxidov, plynoch, uhľovodíkov, spôsob, výfukových, dusíka, automobilov, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob znižovania obsahu uhľovodíkov a oxidov dusíka vo výfukových plynoch automobilov, kde výfukové plyny unikajúce zo spaľovacieho motora (1) sú v čase studeného štartu nasmerované na sorpčnú zónu (4), ktorou sú uhľovodíky aj oxidy dusíka nasorbované. Po zahriatí zariadenia na 300 °C sú výfukové plyny pomocou teplotného snímača (3) presmerované na sorpčno-katalytické zóny (5,6) a na trojcestný katalyzátor (7). Zároveň pri 300 °C sú...

Spôsob znižovania obsahu uhľovodíkov a oxidov dusíka vo výfukových plynoch automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6125

Dátum: 03.05.2012

Autori: Panda Anton, Pandová Iveta

MPK: B01D 53/94, F01N 3/10

Značky: výfukových, oxidov, automobilov, dusíka, obsahu, spôsob, uhľovodíkov, znižovania, plynoch

Text:

...nadobúda katalytické vlastnosti, preto sa dá použiť aj ako sorbent, aj ako katalyzátor na premenu uhľovodíkov a oxidov dusíka. Riešenie využíva chemicky aktivovaný prírodný zeolit so sorpčnými vlastnosťami, aj chemicky modifikovaný zeolit s katalytickými vlastnosťami. Podľa návrhu sú počas studeného štartu výfukové plyny prepúšťané najprv cez vrstvu chemicky upraveného zeolitu do monoiónovej formy, na ktorý sa škodliviny nasorbujú. Po...

Spôsob diagnostiky oxidačného katalyzátora meraním koncentrácie oxidov dusíka za prvkom selektívnej katalytickej redukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19130

Dátum: 17.02.2012

Autori: Le Tallec Thomas, Leonardon Mathilde, Chaillou Christophe, Maesse Pierre Henri, Derenne Magali

MPK: F01N 11/00, F01N 3/10, F01N 13/00...

Značky: selektívnej, oxidačného, katalytickej, katalyzátora, spôsob, koncentrácie, redukcie, dusíka, prvkom, meraním, diagnostiky, oxidov

Text:

...vedie k vytvoreniu komplikovanejšieho výfukového potrubia, čím sa zvyšujú náklady na jeho výrobu.0008 Prvý typ postupov sa zakladá na modelovaní funkčných parametrov výfukového potrubia za účelom diagnostiky zlyhávania výfukového potrubia. Preto dokument WO 2010/1 13269 A navrhuje predbežný výpočet množstva N 02 vo výfukovom potrubí, aby bolo možné zistit zlyhávanie potrubia. Keďže tentoprvý typ postupov nezisťuje skutočné hodnoty funkčných...

Spôsob čistenia výfukových plynov z naftového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14283

Dátum: 16.12.2009

Autori: Johansen Keld, Gekas Ioannis

MPK: F01N 3/10, F01N 3/025, B01D 53/94...

Značky: motora, plynov, čistenia, naftového, spôsob, výfukových

Text:

...reduktantu a katalytický naftový časticový filter sa aktívne regeneruje otvorením vstrekovania vstupu uhľovodíka najmenej jedného zariadenia na katalytickú oxidáciu a ľubovoľne uzatvorením vstupu pre vstrekovanie reduktantu. Filter sa pasívne regeneruje pomocou N 02 pri teplote do 500 °C a aktívne sa regeneruje pri0012 Reduktant je amoniak, vodný roztok amoniaku, močovina,vodný roztok močoviny, kyselina kyanurová. Iné potenciálne...

Elektrokatalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 285254

Dátum: 30.08.2006

Autor: Isteník Rastislav

MPK: F02M 27/00, F01N 3/10, F01N 3/18...

Značky: elektrokatalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrokatalyzátor, na ktorom v nosiči (1), napr. keramickom umiestnenom na teplom mieste (7), sú vytvorené kanály (2). Na stenách každého kanála (2) je nanesená elektricky vodivá vrstva (3), napr. z materiálu na báze kremíka. Na vrstve (3) je nanesená elektricky vodivá vrstva (4) z iného materiálu s katalytickými vlastnosťami, ako je materiál vrstvy (3), napr. z platiny. K vrstve (3) je jedným koncom pripojený elektrický vodič (5) z rovnakého...

Spôsob na spracovanie emisií a spôsob použitia SCR filtra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19633

Dátum: 30.07.2004

Autori: Dettling Joseph Charles, Patchett Joseph Allan, Przybylski Elizabeth Alina

MPK: B01D 53/94, B01J 35/04, B01J 29/76...

Značky: spracovanie, emisií, použitia, spôsob, filtra

Text:

...filtre, vinuté alebo balené vláknové filtre, peny s otvorenými bunkami, spekané kovové filtre, atď. Predsa však, keramickým stenovým prietokovým filtrom, opísaných nižšie, sadostane najviac pozornosti. Tieto filtre sú schopné odstrániť viac ako 90 materiálu vo forme častíc z výfukových plynov vznetového motora. Filter je fyzikálna štruktúra na odstraňovanie častíc 2 výfukových plynov, a nahromadené častice zvýšia spätný tlak z filtra na...

Katalyzátor výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 815

Dátum: 10.05.1995

Autor: Galík Mojmír

MPK: F01N 3/10

Značky: výfukových, plynov, katalyzátor

Text:

...tohoto katalyzátora podla technického riešenia je menej néröná a tým aj jeho cena je podstatne nižäiuÄPodstata technického riešenia łmtalyzátorsąspočíva v prietoku výfukových plynov caz vložku lmtalyzáztorąlcde su škodlivé látky z časti pohlcovuně a z časti sú obohacovanó o kyslík n po prechode do elektrického spalova ča,v ktorom Lrebieha Obluková horenie ,su tieto plyny spálenámatalyzátor zýfukovýclm...

Zařízení ke katalytickému čištění výfukových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270724

Dátum: 12.07.1990

Autor: Strejc Josef

MPK: F01N 3/10

Značky: plynů, výfukových, čištění, katalytickému, zařízení

Text:

...motorů, obsahující uvnitř pláště katalytická tělesa a tepelné zdroje. Podstata spočíva v tom, že uvnitř pláště jsou katalytická tělesa a tepelné zdroje vzájemné prostřídány.Vzájemným prostřídáním katalytických těles a tepelných zdrojů jsou při provozu zařízení katalytická tělesa trvale udržována sálavým teplem z tepelných zdrojů na provozní teplotě. Při přerušovaném provozu spalovacího motoru jsou odstrañovány škodlivé složky...

Vložka pro ocelový plášť kolena výfukového potrubí pro katalytické čištění výfukových plynů vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247056

Dátum: 15.08.1988

Autori: Cypkun Leonid Grigorjevie, Mirskich Georgij Alexaddovie, Stipanova Irina Pavlovna, Šichanov Vladimir Alexaddovie

MPK: F01N 3/10

Značky: plynů, čištění, vznětových, kolena, vložka, katalytické, plášť, potrubí, motorů, ocelový, výfukového, výfukových

Text:

...uspořádání sítov 1 ny sousedí uzavřený úsek čelních ploch se dvěma otevřenými úseky čelních ploch a obráceně.Zakrytí úseku čelních ploch se může provést take tak, že se vytvoří šablona, dosedající a/nebo upevnčná na čelní plochy, popří 6padě se vytvoří jako děrovaná nebo štěrbínová maska, obepínající zčásti plášť smotku, která slouží pro uzavření odpovídajících konců kanálů.Maska se může uspořádat tak, že u spirálovitě navinuté, výlučně...