F01N 3/023

Spôsob kontroly emisií znečisťujúcich látok zo spaľovacieho motora, hnací mechanizmus a vozidlo vybavené týmto hnacím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19814

Dátum: 12.02.2010

Autori: Audouin Arnaud, Charial Christophe, Maesse Pierre Henri

MPK: F01N 13/02, F01N 3/08, F01N 3/023...

Značky: hnací, spaľovacieho, spôsob, kontroly, znečisťujúcich, motora, hnacím, emisií, mechanizmom, látok, týmto, mechanizmus, vozidlo, vybavené

Text:

...dvoma zariadeniami na následné spracovanie katalyzátorom SCR (S) atiltrom pevných častíc (F). Tento filter si navyše vyžaduje zavedenie oxidačného katalyzátora (C) za filter. Zhora nadol v smere prúdenia výfukových plynov tak možno vidieť štyri architektúry typu SCF, CSF,CFS a CSF.0009 V žiadosti o patent W 0 2007/132102 sa demonštrovali výhody architektúry typu CSF spojenej s modulačným kontrolným zariadením počas fáz regenerácie filtra...

Spôsob na spracovanie emisií a spôsob použitia SCR filtra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19633

Dátum: 30.07.2004

Autori: Przybylski Elizabeth Alina, Patchett Joseph Allan, Dettling Joseph Charles

MPK: B01D 53/94, B01J 35/04, B01J 29/76...

Značky: spôsob, emisií, filtra, použitia, spracovanie

Text:

...filtre, vinuté alebo balené vláknové filtre, peny s otvorenými bunkami, spekané kovové filtre, atď. Predsa však, keramickým stenovým prietokovým filtrom, opísaných nižšie, sadostane najviac pozornosti. Tieto filtre sú schopné odstrániť viac ako 90 materiálu vo forme častíc z výfukových plynov vznetového motora. Filter je fyzikálna štruktúra na odstraňovanie častíc 2 výfukových plynov, a nahromadené častice zvýšia spätný tlak z filtra na...

Plazmový filter sadzí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1489

Dátum: 01.07.2003

Autor: Hammer Thomas

MPK: B01D 53/92, F01N 3/023, B01D 46/50...

Značky: sadzí, filter, plazmový

Text:

...ležiacou vysokonapätovou elektródou a jednou na vonkajšej strane ležiacou uzemňovacou elektródou aktivovat valcový objem obsahujúci mnoho kanálov. Tým sa ale ani nemôže diferencovat medzi vstupnými a výstupnými kanálmi filtra sadzí, ani sanemôžu cielene vytvárat povrchové kĺzavé výboje. Okrem toho jev dôsledku veľkej preskokovej vzdialenosti medzi elektródami potrebná vysoká amplitúda napätia nad 20 kV, ktorá môžev motorových vozidlách...

Spôsob riadenia prostriedkov na spriechodnenie filtra určeného na oddelenie častíc z prúdu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 540

Dátum: 05.02.2003

Autori: Bardon Sébastien Rémi, Mustel William Pierre

MPK: F01N 9/00, F02D 41/02, F01N 3/023...

Značky: plynů, určeného, částic, filtra, spriechodnenie, prostriedkov, oddelenie, riadenia, spôsob, prúdu

Text:

...kedy sa sadze skutočne vznietia. Takáto zmena režimu môže silne degradovat účinnostCieľom vynálezu je poskytnúť spôsob spriechodnenia filtra umožňujúci obmedzenie tejto degradácie účinnosti regenerácieTento cieľ sa dosiahne spôsobom spriechodnenia filtra podľaV skutočnosti sa zistilo, že pri podmienkach chodu motora pri krútiacom momente motora nižšom ako vopred stanovená nízka prahová hodnota je vznietenie nahromadených sadzí vo filtračnom...