F01K 23/06

Kogeneračné zariadenie na výrobu elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6106

Dátum: 03.04.2012

Autori: Gyurik Adolf Rodriquez, Sekula Marián

MPK: F01K 23/10, F01K 27/00, F01K 23/06...

Značky: energie, kogeneračné, zariadenie, výrobu, elektrickej

Text:

...aby vyprodukované teplo bolo využité len čiastočne, kdečasť tepla sa využije na výrobu elektrickej energie a zvyšok na ohrev, prípadne na chladenie tak, ako je to konvenčne využívané v súčasnosti, podľa individuálnych potrieb prevádzkovateľa.Výhody technického riešenia kogeneračného zariadenia na výrobu elektrickej energie sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky tohto technického riešenia spočívajú najmä v tom, že...

Systém spracovania spalín a rekuperácie tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15571

Dátum: 15.09.2010

Autori: O'boyle Kevin, Birmingham James

MPK: C21B 9/14, F01K 23/06, C21C 5/38...

Značky: spalin, rekuperácie, spracovania, systém, tepla

Text:

...A 2 vystupuje z predhrievača 50 cez výstup 52 vzduchu.0010 Odkazujúc naspäť na obrázok IA, predhrievač 50 vzduchu zohrieva vzduch privádzaný ventilátorom 60 núteného ťahu. Odplyn (FGl) vychádzajúci zo spaľovacej komory pece 26 vstupuje do predhrievača vzduchu cez vstup 53. Teplo sa rekuperuje z odplynu (FGl) a prenáša sa do vstupného vzduchu (A 1). Zohriaty vzduch (A 2) sa privádza dospaľovacej komory pece 26, aby sa zvýšila tepelná účinnosť...

Spôsob a zariadenie na prípravu práškového uhlia používaného pri výrobe syntetického plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20612

Dátum: 02.04.2008

Autori: Martin William, Sommer Todd

MPK: F02C 3/28, B02C 21/00, F01K 23/06...

Značky: spôsob, výrobe, plynů, syntetického, zariadenie, práškového, přípravu, uhlia, používaného

Text:

...pre zdroj 10 IGCC. Plynová turbína je pripojená na elektrický generátor (nie je zobrazený), ktorý vyrába časť elektriny produkovanej zdrojom 10 IGCC. Horúci turbínový výfukový plyn 18 sa vypúšťa z plynovej turbíny 16 dôsledku spaľovania syntetického plynu 12 a vzduchu 14. Horúci turbinový výfukový plyn 18 sa potom dopraví do redukčného zariadenia NOx ako je zariadenie 20 selektívnej katalytickej redukcie (SCR - selective catalytic reduction)...

Spôsob znižovania obsahu N2O v spalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 279954

Dátum: 11.06.1999

Autori: Schaub Georg, Beisswenger Hans, Bandel Gebhard, Reimert Rainer

MPK: F23C 9/06, F01K 23/06, F23C 11/02...

Značky: spôsob, znižovania, spalinách, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob znižovania obsahu N2O v spalinách sa uskutočňuje tak, že zrnité uhlie a vzduch sa zavádzajú do dolnej časti spaľovacieho priestoru a uhlie sa spaľuje v spaľovacom priestore vo fluidnom stave, z hornej časti spaľovacieho priestoru sa odvádzajú spaliny obsahujúce kyslík a pevné látky do odlučovania, spaliny sa z odlučovania odvádzajú a privádzajú do chladenia a pevné látky sa vedú z odlučovania späť do spaľovacieho priestoru. Do spalín...

Spôsob kombinovanej výroby elektrickej a mechanickej energie a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279757

Dátum: 12.08.1992

Autori: Hendriks Rudolf, Ankersmit Hendrik Jan, Blomen Leo Jozef Maria Johannes

MPK: F01K 23/06, F02C 3/20, F02C 6/00...

Značky: kombinovanej, vykonávanie, zariadenie, spôsob, mechanickej, energie, elektrickej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe podľa vynálezu sa aspoň časť množstva plynu obsahujúceho vodík a vyrobeného endotermickou reakciou najprv vedie pri súčasnej výrobe elektrickej energie ako anódový plyn sústavou palivových článkov (FC) a odťahový anódový plyn sústavy palivových článkov (FC), ktorý obsahuje zvyškový podiel vodíka, sa používa na výrobu spalín so zvýšeným tlakom. Zariadenie je vybavené sústavou štrnástich potrubí (14) a štrnástich potrubných úsekov...

Způsob regulace spalovacího motoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263507

Dátum: 11.04.1989

Autori: Macek Jan, Meltzer Miroslav

MPK: F01P 9/00, F01K 23/06, F02D 35/02...

Značky: zařízení, regulace, motorů, způsobu, spalovacího, tohoto, způsob, provádění

Text:

...výměníků tepla chlazení vody a olejePro soustavu motor ~ výměník tepla platí rovniceQ Qpal 19 Ťĺuťąvp Wuixuť kde značíQ - tepelný výkon dodávaný soustavou- tepelný výkon přiváděný palivemnie - efektivní účinnost motoru íKC - podíl tepla odváděného chlazením motoruqłvp - účinnost výměníku tepla výfukových plynů dle 5 účinnost výměníků tepla chlazení vody a olejevynález si klade za úkol podstatné zmenšit výše uvedené nedostatky a vytvořit...