F01K 17/02

Zariadenie na výrobu elektrickej energie a tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3825

Dátum: 08.06.2004

Autor: Sokol Ján

MPK: F01K 17/02, F22B 33/14, F22B 33/12...

Značky: zariadenie, tepla, energie, výrobu, elektrickej

Text:

...je jeho nízka účinnosť, neumožňuje využít vysokú teplotu spalín unikajúcich do ovzdušia, pričom unikajúce spaliny obsahujú škodlivé plyny znečisťujúce ovzdušie.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie podľa tohto riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo spalínového kotla, v ktorom sa vyrába vysokotlaková para a nizkotlaková para. Vo výmenníku tepla sa nízkotlaková para použije na výrobu horúcej vody na vykurovanie bytov...

Způsob ohřevu základního kondenzátu a teplé vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 266482

Dátum: 12.01.1990

Autori: Simma Fedor, Virčenko Michail, Bušler Ilja, Stanislavskij Vladimir, Pereverzev Anatalij

MPK: F01K 17/02

Značky: ohřevu, základního, kondenzátu, teplé, způsob

Text:

...15 no cewesoň Bone H nonamr B Hero uns Harpéna uacTb Hnn Becb pacxon ocnoanoro Konencama, BBHTOPO nocne perenepawuanoro noorpeBaTeną.4. Taxnm me böpasom npu nonHoM owcywcrnmn TennoBoňHarpysKH BO Bce cewepme znonorpenarenn 7, 8, 9 npeKpamamT.honaqy CGTQBOĚ-BOHH H noaňr nuz Harpena. qaçrbnnxnecbpacxoocuonnçroKoHeHcaŕa,Bs 3 Toro ñocne pereňepaTnBHoronoorpesarena 3. 10 PMHA HBOBPETEHHH Cnocoö HarpeBa OCHOBHOPO Konnencawa H ceTeBoñ...