F01D 25/30

Výstupní hrdlo lopatkového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263795

Dátum: 11.04.1989

Autori: Janko Luboš, Hanus Daniel, Rychetník Václav, Jerie Jan

MPK: F01D 25/30

Značky: stroje, hrdlo, výstupní, lopatkového

Text:

...a na obr. 2, 3, 4 je výstupní hrdlo s nerikruhovýn vstupním prułezen a dvmn výstupníni průrezy. v narysu. boxorysu te I-1 A püdorysu le I-II.Na obr. 1 je nakreslen vstupní otvor l mezikruhováho tvaru v rovlně kolné k ose neznlrorněneho lopatkoveho stroje. za tímto vrtupním otvoru l je vytvołen kanál výstupního hrdla g omoeený vnitřní rotační etěnou 1 s vnější rotační stěnou 5. Tvoŕící linie techto rotačních stěn 3, 1 končí v bodoch koncoveho...

Nízkotlaký válec parní turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258025

Dátum: 15.07.1988

Autori: Ryžkov Viktor, Žilinskij Valerian, Ett Vladimir, Lenjova Dina, Dějč Michail, Volfson Izrail, Jurjev Jurij, Zarjankin Arkadij, Pachomov Vladimir, Karabač Valentina

MPK: F01D 25/30

Značky: parní, turbiny, nízkotlaký, válec

Text:

...unnunp paöoraew cneymmum oüpasoM. Hpu nocrynnennm noToKa napa us nocnenueü pañoueň cryneuu 2 so nxonnoe ceqeuue ubmyeopa nponcxdnw nuesanuoe pacmnpeuue napa sa cuem roro, qro auemuee Konsno 5 nnüóysopa nm-J nouueno c Bxoumu uamerpou D, cocrasnnwmuu I,O 2-l,l 8 uapymuoro uauewpa d nocnenueü pàöoqeü cwynenn 2. nanbueümee pacmupeHHe nowoxa 3 nmàyappe uponcxonr őes cpuaos Ha nonepxuocwu snyrpeunero uóorexarens 4 önaronapn TOMYK qwo yron...

Zařízení ke zrovnoměrnění průtoku dvousložkové tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 230985

Dátum: 01.03.1987

Autori: Karpíšek Jiří, Lindner Jozef

MPK: G21D 1/00, F01D 25/30

Značky: zařízení, dvousložkové, průtoku, tekutiny, zrovnoměrnení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zrovnoměrnění průtoku po celé ploše vstupních sektorů napojovacího průřezu mezi vstupní komorou a tělesem separátorů mokre páry parních turbin u jaderných elektráren. Účelu vynálezu se dosáhne tím, že rozváděcí přepážka sestává z horní stěny, dvou vnitřních bočních stěn končících v napojovacím průřezu dvěma vnitřními odtokovými hranami a dvou vnitřních bočních stěn končících v napojovacím průřezu dvěma vnějšími odtokovými...

Výfukové hrdlo turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229855

Dátum: 15.01.1985

Autori: Garkuša Anatolij Viktorovič, Dobrynin Vladimir Jevgeněvič

MPK: F01D 25/30

Značky: hrdlo, výfukové, turbiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lopatkových strojů a lze jej využít v osových parních a plynových turbinách. Výfukové hrdlo turbiny obsahuje kruhový štítek, jehož průměr osy se plynule mění a který je instalován nad oběžným kolem posledního stupně. Pro zvýšeni ekonomičnosti a spolehlivosti je hrdlo opatřeno hnacím mechanismem, který je spojen se štítkem za účelem jeho přemístěni.