F01D 1/00

Napájací uzol parného generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283901

Dátum: 22.03.2004

Autor: Matal Oldřich

MPK: F01D 1/00, G21D 5/04

Značky: parného, napájací, generátora

Zhrnutie / Anotácia:

Napájací uzol parného generátora je tvorený uzavretou komorou (1) s napojenými vstupnými potrubiami vody (2), vstavanými nátrubkami (4) s vloženými tvarovanými rúrkami (5) vybavenými na obvode kanálmi (6) a prechádzajúcimi uzavretou komorou (1) a ústiacimi do vonkajšieho priestoru okolo uzavretej komory (1) v takom uskutočnení, že pomer prierezov kanálov (6) a vnútorného prierezu tvarovej rúrky (5) je v rozmedzí 0,7 až 1,8.

Fixačný a antivibračný uzol rozvodu napájacej vody parného generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283849

Dátum: 17.02.2004

Autor: Matal Oldřich

MPK: G21D 5/04, F01D 1/00

Značky: antivibračný, fixačný, generátora, napájacej, rozvodu, parného

Zhrnutie / Anotácia:

Fixačný a antivibračný uzol rozvodu napájacej vody parného generátora pozostáva z rebra (2) podperného systému, telesa (1) vedenia komory a tvarovaného vretena (3) a jeho podstata spočíva v tom, že tvarované vreteno (3) je jedným koncom situované do telesa (1) vedenia komory vertikálne, ale pritom tak, že je v styku s rebrom (2) podperného systému vybavené výstredným elementom (5) a druhým koncom je fixované na podperný systém (4).

Piestová turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1568

Dátum: 06.08.1997

Autor: Havrilla Ján

MPK: F01D 1/00

Značky: turbina, piestová

Text:

...nalisujeme ložiská z jednej a druhej strany valca, po ietíme Qekami, ktoré sú pripevnené skrutkami.Demontáž Fiesta sa robi uvoľnanim spojovacich skrutiek,i GV l-.ľ- -l aa turbiny.KonŠtrukćnE J dýzy Po va 1 ci.ripohonê parna iast nasadiť eswiäcevými radmi komôr piesta Ytorov rohatsový,rohatkovo-polguľový, o Š Hlavnou výhodou piestovej turb ny je jednoduchosť kon 1 I,výužitie potenciá u váhy kvapaliny, ktora je vyuovicu otáčky piesta turbíny....

Výbušný rotačný piestový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1567

Dátum: 06.08.1997

Autor: Havrilla Ján

MPK: F01D 1/00

Značky: výbušný, motor, rotačný, piestový

Text:

...komôr- od priemeru piesta v závislosti od tvanAkomory Zníženie množstva paliva sa da dosiahnuťšso spravnym pomerom vzduch ~ plyn vzduch ~ benzinspaľ komory od epalan pomo~ vo vyúsťovacom potrubí voľnobehu iba jednu spaľovaciu komorum utenenim privodných potrubí a rozvodovpries ru epaľcvacej komory- čo najmenšou hmotnosťou rotaćnàho piesta- Vo najväčším vgažitim tlaku spalín po obvode piesta- čo najdokonalejším mazaním medzi piestom a...