Exnerová Karla

Inhibitor koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 270633

Dátum: 12.07.1990

Autori: Němcová Jitka, Exnerová Karla, Ottová Vlasta, Cypra Viktor, Šafář Milan, Pulz Karel, Strnadová Věra, Grusmanová Vlasta

MPK: C23F 11/10

Značky: koroze, inhibitor

Text:

...provádí stanovením hmotnostních úbytku kontrolních ocelových vzorku, atanovením změn Jejich mechanických vlastností a analýzou obsahu Fe iontů ve vodném kondenzátu.Hlavní výhody inhibitoru podle vynálezu spočívaJí v tom. že zpomalugje průběh koroze ocelového zařízení nejen v kapalné s plynné íazi systému, ale i v~ oblasti rozhraní rází, nemá negativní vliv na dělení rází v separátorech a má částečný bio cidní účinek při dávkování do zásobníku....

Způsob přípravy tekutého reaktoplastického fenolformaldehydového pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 270097

Dátum: 13.06.1990

Autori: Nikl Stanislav, Němeček Bedřich, Exnerová Karla

MPK: C08G 8/10

Značky: tekutého, reaktoplastického, pojiva, přípravy, fenolformaldehydového, způsob

Text:

...zachovaní aplikačních vlastností finélního pojiva lze dosáhnout vedením alkalické kondenzace sa vyšších teplot při snížení množství přidávaného elkelického katalyzétoru. Při známých zavisloetech reakční rychlosti na teplotě je však tento postup poněkud riekantní a zvldšté ve větších objemeoh provozních reaktorů může véet k nekontrolovatelnému průběhu reakce. Ta je potom pochopitelně urychlována dalším nérůetem teploty díky emotermnímu...

Způsob přípravy tekutého fenolformaldehydového pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 270096

Dátum: 13.06.1990

Autori: Němeček Bedřich, Nikl Stanislav, Exnerová Karla

MPK: C08G 8/10

Značky: pojiva, způsob, fenolformaldehydového, přípravy, tekutého

Text:

...bylo zjiätäno, že uvedené nevýhody prípravy Ianoltormaldehydovýoh pryskyŕic, určených zejména pro ochranu stavebního díla lze podstatnü omszit vhodnou volbou teploty, množství katalyzdtoru a reakčni doby. Připostupu podle vynálezu ae alkalické kondenzace vede při teplote 50 až 100 °O za přídavku katalyzátoru ze skupiny hydroxid slkalického kovu a/nebo žíravé zeminy v množství 0,laž 0,6 molu vztaženo na 1 kg reakční směsi po dobu 2 až 15...

Směs pro povrchovou úpravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267572

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kožmín Bohumír, Huml Vladimír, Letko Pavel, Exnerová Karla

MPK: C09K 3/00

Značky: úpravu, směs, povrchovou

Text:

...zcela vysušených hnojiv. Použivánim směsi podle vynálezu se zlepšuji fyzikálni vlastnosti pr 0 ~ myslových hnojiv, zaručí se nelepivost materiálů, které se připravuji lisovánim, zlepší se průchodnost takto upravených materiálů dopravnimi a zpraoovatelskými zařizenimi. Docházi ke zlepšení procesu sušeni.Specifikace jednotlivých složek směsi podle vynálezu Olejovým bočnim hydrogenátem rozumime frakci uhlovodiků s deetilačnim rozmezim asi 300 až...

Avivážní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267456

Dátum: 12.02.1990

Autori: Heran Josef, Šrůta František, Exnerová Karla

MPK: D06M 13/40

Značky: avivážní, prostředek

Text:

...možnost vzniku otěrů na textilních strojíchpři zachování potřebné frikce, zvláště mezivlákenné. Synergický účinek při povrchové úpravě vláken je vždy podmíněn vhodným poměrem jednotlivých komponent, obsaženýchv avivážním prostředku. Přítomnost sodných solí amínopolykarboxylových kyselínv avivážních prostředcích umožňuje provádět kvantitativní analysu v roztoku a na povrchu vlákna, nebo vlákennáho útvaru, jeonoduchými metodami s malou časovou...

Separující komponenta pro lisování dřevovlákniny za horka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267269

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vácha Jaroslav, Exnerová Karla

MPK: C10M 101/00

Značky: lisování, horka, komponenta, dřevovlákniny, separující

Text:

...o poměrně malým p loidniho stupně disperzity.dní mlýny nebo ultražití vzniká aměs s vyodílem skutečně ko Výhodnější je připravít stabilní disperzi v Eanalinách,ktoré jsou svým charakterom podstatně bližší separátoru. Zde již pouhým rozmíoháním v běžném míchaném reaktoru za použitívhodných diopergátorů získáme disperzi, ve které koloidnístupeň převažujo. Vhodně Volené nosná kapalná fáze tak umožzké spotře ňujo dosahovať účinného...

Systém dispergátorů pro separátory dřevovláknitých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267268

Dátum: 12.02.1990

Autori: Exnerová Karla, Vácha Jaroslav

MPK: C10M 101/00

Značky: desek, systém, dispergátoru, drevovláknitých, separátory

Text:

...olej vnkunvém oddestilování těkavějších složek. Výchozíjsou pochopitelně podstatné levnějši,ktoré zůstávají v nerafinovaných menzr-Šxzy nrąąvšŤn 7, b f l švy p 1 mnvmviny pro výrobu olejů EYŠJ-ä sçxzzanąízíl Akné glŕľdüřifĺlly,wjprusuktoch tvoří další účinnou soparující složku.Zvýšený obsah tuhých účinných složek vede sice k žádoucín mu snížení spotřeby separátoru při aplikaci, ale připravit hou mogenní, stabilní emulzi je pak pochopitelně...

Aminoamidová pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266519

Dátum: 12.01.1990

Autori: Exnerová Karla, Jarolímek Přemysl, Wiesner Ivo, Kršňák František

MPK: C08G 59/54

Značky: aminoamidová, pryskyřice

Text:

...se aminoamidové pryskyřioe připravují polykondenzací příslušných karboxylových kyselín se směsi alifatických a heterooyklických polyaminů. Aminoamidové pryskyřice podle vynálezu se připravují polykondenzací karboxylových kyselín o střední molekulové hmotnosti 146 až 650, neho jejich C 1 až C 4 esterů, se směsí polyaminů sestávající z 20 až 90 hmot. alifatických polyaminü strukturyv molárním poměru polyamin COOH nebo CDOR 0,9 až 31, kde R...

Kompozice polyaminů, zejména pro tvrzení epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265958

Dátum: 14.11.1989

Autori: Řepka Jan, Rajdl Josef, Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl, Exnerová Karla, Kršňák František

MPK: C08G 59/50

Značky: pryskyřic, epoxidových, tvrzení, polyaminů, zejména, kompozice

Text:

...lineárnich polyaminů strukturyViskozita kompozic polyaminú je nejvýše 1 000 mPa.s/25 OC a tenze par je obvykle nižší jak 1 Pa. Jsou dobře snášenlivé a mísitelné se známymi typy epoxidů a ze směsi kompozic polyaminů s epoxidy se prakticky neuvolňuji pozorovatelné výpary ani při velkoplošných aplikacích. Význačnou výhodou jsou velmi dobré mechanické parametry, zejména houževnatost a rázuvzdornost,které obvykle převyšují známé kombinace...

Adukty, zejména pro tvrzení a modifikaci epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265381

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kršňák František, Jarolímek Přemysl, Exnerová Karla, Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/50

Značky: adukty, modifikací, tvrzení, zejména, epoxidových, pryskyřic

Text:

...etylenoxid,propylenoxid, cyklohexenoxid, epoxidované nenasycené terpenmC 10, glycidetery alifatických monoalkoholů nebo polyolů, aromatioké glycidetery a nízkomolekulární epoxidové pryskyřice na bázi dianu o střední molekulové hmotnosti 340 až 600.V odůvodněných případech je možno použít výhodně i směsi epoxidů, technické frakce nebo destilačni řezy. Vlastnosti aduktů podle vynálezu lze případně modifikovať přídavkem esterů kyseliny...

Hmoty na bázi epoxyakrylátových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 261916

Dátum: 10.02.1989

Autori: Macků Vladislav, Exnerová Karla, Kadleček František, Rajdl Josef, Lidařík Miloslav, Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/10

Značky: hmoty, pryskyřic, bázi, epoxyakrylátových

Text:

...samotnými polyąrminy. Vzhledem ke zvýšenému obsahu hydroxylových skupin v tvrdidle probíhá vytvrzovéní rychleji a poskytuje při pokojové teplotě vyšší konverzi epoxidových skupin. Při aplikacích jako licí podlahoviny poskytují tyto hmoty hladké povrchy bez povrchových vadPro formulaci těchto hmot podle vynálezu se.používají epoxidové pryskyřice dianového a/nebo novolakového typu 5 molekulovou hmotnosti 340 až 700.Jako tvrdidla pro tyto hmoty...

Tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260730

Dátum: 12.01.1989

Autori: Exnerová Karla, Macků Vladimír, Wiesner Ivo, Řepka Jan, Lidařík Miloslav

MPK: C08G 59/50, C08G 59/64

Značky: pryskyřice, tvrdidlo, epoxidové

Text:

...střední Inolelculové hmotnosti 100 až 310, -v m-olârním poměru 1 2,9 až 12. Z polyarminů -se nejvýhodněji používáa dvalší podobná polyezminy. Polyadiční reakce se obvykle uskutečňuje přídvavkem taveniny epoxidu k jpředloženému polyaminu tak, aby reakční teplota nepřestoupila 100 stupňů Celsia. Ze sloučenin k modifika-ci podle vynálezn se používá s výhodouTvrdidlem podle vynálezu se dosahuje nejen podstatné zvýšení rychlosti vytvrzovánĺ ve...

Nátěrová hmota se zvýšenou odolností vůči chemickým vlivům

Načítavanie...

Číslo patentu: 258255

Dátum: 16.08.1988

Autori: Řepka Jan, Exnerová Karla

MPK: C09D 5/08

Značky: odolností, nátěrová, zvýšenou, chemickým, hmota, vlivům, vůči

Text:

...s výhodou polymetylfenylsiloxanu o viskozitě 130 až 190 mPa.s pri zo °c, 3 25925512 až 70 dílů primârních alkoholu 5 lineárním nebo rozvětveným řetězcem s 3 až 8 atomy uhlíku v alkylu, 20 až 120 dílů etyl-, propyl-. isopropyl- nebo butylesteru kyseliny octové, 89 až 354 dílů nromtických uhlovodíků ze skupiny benzen, toluen, xylen, etyl- a isopropylbenzen.Při formulaci nátěrové hmoty podle vynálezu se uvedené fílmotvorné složky rozpouští v...

Způsob povrchové úpravy síranu amonného nebo chloridu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 257246

Dátum: 15.04.1988

Autori: Huml Vladimír, Letko Pavel, Exnerová Karla, Kožmín Bohumír

MPK: C01C 1/248, C01C 1/16

Značky: chloridů, způsob, síranu, amonného, povrchové, úpravy

Text:

...či chloridu amonného a jeho nalepování a to jak v sušárně, tak i na transportních cestách. Protože se povrchovou úpravou podle vynálezu dosahuje nejen vysokého hydrofobizačního ale i separačního účinku,lze v případech, kdy má síran či chlorid amonný pod 1 I hmot. vlhkosti, vyloučit účelové tepelné sušení. Odsušení pak probíhá velkou intenzitou samovolně při transportu do skladu na pasech a šnekových dopravnĺcích.Je samozřejmě, že případné...

Polyaminová tvrdidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256769

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šíp Martin, Lidařík Miloslav, Exnerová Karla

MPK: C08G 59/54, C08G 59/56

Značky: polyaminová, tvrdidla

Text:

...na bázi polymerízovaných mastných kyse 1 ínvŠnmň binaci B kondenzáty těchto polyalkylenpolyaminů a aldehydys fenoly v odpovídajícím poměru je fenolický zápach těchto tvrdidel a při horší kvalitě fenolůi tmavši zaberveni. 0.Výše uvedené nevýhody odstraňuje předložený vynález,jehož předmětem jsou polyamínová tvrdidla na bázi amino amidů polymerních mastných kyselín a polyaminů a obsahujici reakčni produkty aldehydů a amínů. Jsou vhodná pro...

Způsob přípravy tekuté vodné disperze parafinických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256017

Dátum: 15.04.1988

Autori: Exnerová Karla, Vácha Jaroslav

MPK: B01F 3/08

Značky: tekuté, disperze, uhlovodíku, způsob, přípravy, vodné, parafinických

Text:

...rozhodují o stupni vrstné ssooiace,a tím o soudržnosti a pevnosti filmu na fázovém rozhraní Jsou jimi látky snionsktivní,kationsktivní 1 látky nediseoiované.3 255 017 Mskromolekulárni koloidy Jsou typ omulgátorů, ktoré v techniake praxi plni funkci ochranných keloidů s. umožňují snížení spotřoby esooiątivnioh emulgátorů s pouitivnzím ekonomickým dopadom. Jejich přítomnost přiznivě ovlivní stabilitu disperüe. Tekutost dispome je kvalitativni...

Polyamidová tvrdidla na bázi aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255684

Dátum: 15.03.1988

Autori: Macků Vladislav, Rabas Václav, Lidařík Miloslav, Exnerová Karla, Dobáš Ivan, Rajdl Josef, Krejcar Emil

MPK: C08G 59/54

Značky: bázi, tvrdidla, polyamidová, aminoamidů

Text:

...bis(heŠametylen)triamin, dekametylendiamin, etanolamin aj.). Dále se používaji též primární cyklické diaminy tcyklohexadiamin, diamínometan,diaminodicyklohexyalkany, fenylendiaminy, xylylendiaminy, diaminodifenylalkanył.Polyaminy se přidávaji vždy v molárnim přebytku aminoskupin vzhledem ke karboxylovým skupinám kyselín. Acyklické polyaminy Ve srovnání s cyklickými polyaminy poskytují poly aminoamidy reaktivnější.Kyselinovou komponentu...

Polyamidová tvrdidla na bázi aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255191

Dátum: 15.02.1988

Autori: Exnerová Karla, Macků Vladislav, Lidařík Miloslav

MPK: C08G 59/54

Značky: aminoamidů, bázi, tvrdidla, polyamidová

Text:

...či aromatických s polymernimi mastnými kyselinami, případně s obsahem těchto kyselín monomernich, se 6 až 54 uhllkovýml atomy. Velmi často se používá dimerů vzniklých reakcí 9,l 1-methy 1 linoleátu a 9,12-methyllínoleátu s diethylentriaminem a dipropylentriaminem. Vedle polymerů mastných kyselín nebo olejů se k přípravě aminoamidůpouž 1 vají epoxidové mastné kyseliny nebo jejich estery, adukty těchto kyselín s cyklopentadienem nebo...

Polyamidová tvrdidla na bázi aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255189

Dátum: 15.02.1988

Autori: Lidařík Miloslav, Exnerová Karla, Macků Vladislav

MPK: C08G 59/54

Značky: polyamidová, tvrdidla, aminoamidů, bázi

Text:

...pevnosti ve smyku a odlupováni lepených dilů, jsou menší rozdíly pevnosti lepenýoh spojů při nanášeni na jednu nebo obě strany lepených spojů. Při aplikaoich na pôrovité materiály preniká nnnesená kompozioe hlouběji do pôrů materiálu, což je významná zejména tam, kde je nutné dokonalejěí proimpregnováni lepeného neho zalévaného dilu.Jako aminoamidy se používaji kondenzačni produkty aminů alifatických, cykloalifatických či aromatických s...

Komplexní tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice se zvýšenou reaktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254519

Dátum: 15.01.1988

Autori: Exnerová Karla, Wiesnerová Ludmila, Exner Bedřich, Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/54, C08G 59/56

Značky: epoxidové, pryskyřice, zvýšenou, reaktivitou, komplexní, tvrdidlo

Text:

...při teplotách pod 0 OC, čehož lze jinak podle známého stavu techniky dosáhnout pouze použitím nepříjemně páchnoucích polymerkaptanů nebo polythiolů.Používané polymerní mastné kyseliny obsahují nejvýše 5 monomerních a nejvýše 25 3 trimerních mastných kyselín. Připravují se známymi způsoby z talového oleje nebo mastných kyselin söjového či řepkového oleje. Z polyaminú se používají zejména dietylentriamin, dipropylentriamin, trietylentetramin,...

Zařízení pro regulaci zvláště přeplňování spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246620

Dátum: 16.11.1987

Autor: Exnerová Karla

MPK: F02D 23/00

Značky: motorů, zařízení, zvláště, spalovacího, regulaci, přeplňování

Text:

...přeplňování spalovacích motoru, u kterého by se dosáhlo zlepšení provozu plnicího kompresoru zvláště při najnižších otáčkách snížením energetická ztráty vzniklé při směšování přepouštěného vzduchu a vzduchu z atmosféry.Podstata zařízení pro regulaci přeplňování spalovacích motorü podle vynálezu spočívá v tom, že v přívodním potrubí plnicího kompresoru je uspořádán ejektor, do kterého üstí přepouštěcí potrubí. Ejektor je možno uspořádat...

Zařízení pro vnitřní chlazení fermentoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246175

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dobáš Ivan, Huml Jioí Csc, Exnerová Karla, Novosad Miroslav Kralupy Nad Vltavou, Eejgl Jioí, Švajgl Oldoich, Ambrož Vladimír

MPK: B01F 13/00

Značky: fermentoru, zařízení, vnitřní, chlazení

Text:

...Chladicí trubkové registry uspořádané podle vynálezu kladou totiž hydraulický odpor vzestupnému proudění zápary v prostoru kolem stěny fermentoru.a tím zrychlují proudění zápary v prostoru kolem stěny fermentoru. Přitom nedoohází k hyd raulickému zastínění opačných stěn chladicích trubkových registru vzhledem ke smeru toku zípąry Chladicí trubkové registry zasahují minimálně do pracovního prostoru iennentoru, čímž je vylouöen jejich...

Avivážní prostředek pro povrchovou úpravu polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 251801

Dátum: 13.08.1987

Autori: Exnerová Karla, Šrůta František

MPK: D06M 15/273

Značky: vláken, povrchovou, úpravu, polyesterových, avivážní, prostředek

Text:

...e 18 až 22 moly etylenglykolu. přičemž uhlíkový řetězec naoyconć nsbo nenasyconá mastné kyseliny jo tvořen vždy 6 až 20 stoly uhlíka.Výhodou použití avivážního prostriedku pro povrchovou úpravu polyosterçvých vleken podle vynálaou je snadné aplikovatelnost na vlákno z vodných roztoku, ktoré se pripraví i při pokojovýoh teplotách. Výhodou je l. nízká pěnivost avivdžniho systému v provomíchVzhledem k výborná rozpustnosti avivdłního proetředku...

Způsob přípravy polyaminových tvrdidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 250732

Dátum: 14.05.1987

Autori: Macků Vladislav, Dobáš Ivan, Lidařík Miloslav, Exnerová Karla

MPK: C08G 59/50

Značky: tvrdidel, způsob, polyaminových, přípravy

Text:

...podlahovin, plastbetonů.Z aminů pro přípravu těchto tvrdidel se především používají alífatické aminy, jako např. diethylentriamin, triethylentetramin, tetraethylenpentamin, dipropylentriamin, trimethylhexamethylendiamin, dále cykloalifatické aminy, zejména cyklohexylaminopropylamin, cyklohexylamin apod. Z nízkomolekulárnich epoxidových pryskyřic se používují pryskyřice dianového typu o molekulové hmotnosti 340 až 1000. Připràvují se především...

Tvdidlo pro epoxidové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 250537

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dener Richard, Kadleček František, Kroupa Jiří, Řepka Jan, Exnerová Karla

MPK: C08L 63/00

Značky: tvdidlo, pryskyřice, epoxidové

Text:

...látky, ale i technické směsi nebo polyaminické odpadní produkty.Reakce se provádí tak, že do predloženého polyaminu se naráz nebo postupně přidává epoxidová pryskyřice. Rychlost přídavku je dana exotermií reakce a dodržením maximální teploty 140 °C. Výšemolekulární typy epoxidů se mohou přidávat ve formě roztoků v inertním rozpouštědle. Po ukončení přídavku a dozuění exotermu se reakce dokončí jaři 80 až 120 C po dobu 30 až 120 min., produkt...

Způsob přípravy polyaminových tvrdidel se sníženou reaktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250522

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lidařík Miloslav, Exnerová Karla

MPK: C08G 59/50

Značky: tvrdidel, reaktivitou, sníženou, polyaminových, způsob, přípravy

Text:

...jsou pro přípravu tvrdidel vhodné zejména amirny alifatické, jako napr. diethylentriamin, trietłhylentetramin, tetraethylenpentamín, dipropylentriamin, trimethylhexamethylendiamin, hexamethylendiamin aj. nebo amlny cykloalltatické, např. cyklohexylaminopropylamin, cyklohexylamin.Z esterů oąp-nenasycených monokxarboxyových kyselín lze použít estery kyseliny akrylvove, methakrylové, krot-onové, skořioové, ako nlapř. methylakrylát,...

Způsob stabilizace tekuté koncentrované vodné disperze parafinických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250344

Dátum: 15.04.1987

Autori: Exnerová Karla, Vácha Jaroslav

MPK: B01F 3/08

Značky: způsob, stabilizace, uhlovodíku, vodné, koncentrované, disperze, tekuté, parafinických

Text:

...také narušu-jí stabilitu »disperzního systému.V zařízení s mechanickým míchadlem bez použití speciálních emulgačních strojů lze připravit tekutou disperzí paraíinických uhlovodíků pri teplotě přesahující minimálně o 20 C bod táhí tuhých podílů parafínických uhlovodíků, kdy emulgační voda je vnesena -do homogenní směsi uhlovodíků a emulgátoru. Takto vznikla disperzie nemusí však být stabilní a její viskozita vyhovující pro transportní a...