Exner Milan

Zapojení pro regulaci procesu u zařízení se dvěma či více vakuovými nádobami pro chemicko-tepelné zpracování, zejména pro iontvou nitridaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260491

Dátum: 15.12.1998

Autori: Routnerová Blanka, Rybář Oldřich, Michna Vladimír, Exner Milan, Routner Petr, Jakeš Jan

MPK: C23C 14/34

Značky: nádobami, zpracování, regulaci, iontvou, více, dvěma, nitridaci, zařízení, procesu, zapojení, chemicko-tepelné, vakuovými, zejména

Text:

...snímači propoje-ni 17. Přívod elektrického proudu na horní katodu 18 nelbo spodní katodu 19 je proveden přes přepínací skříňku 14, propojenou s regulačním panelom 4, napájeným přes tyrístorový uvsměrňovač 3 z transformátoru 2.Na obr. 1 není ,podrobně znázorněno vzajemné propojení elektríckými vodiči, protože by tím byl obraz 1 nepřehledný. Vakuový systém 5 je na vakuovou nádobu 1 naípojen po-trunbím, které je na vakuovou měrku 2 U...

Vakuová pec pro kalení v přetlaku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270629

Dátum: 12.07.1990

Autori: Rybář Oldřich, Jakeš Jan, Exner Milan, Kult Jaroslav, Kode Jiří, Frey Augustín

MPK: F27D 9/00, F27B 7/06

Značky: vakuová, kalení, přetlaku, plynů

Text:

...pecí dle vyna- lezu, na obr. 2 je příčný řez pracovním proatorempece v rovine A-A a na obr. 3je příčnýwřez ochlazovaeím prostorcm vakuově pece Auvrovinl- Bg-B.Vakuovtĺřnádoba pece na obr. 1. je tvořeno dvojitým pláätěm ., který je uzavřen zadnínvíkelnria předním víkem l Uvnitř vakuová nádoby je pracovntprostor i,který je tepelne ízolován izolací 5, část této izolaca§~ja pevne spojena s předním víkem l. Pracovní prostor L je uzavírán...

Magnetron pro depozici tenkých vrstev ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269498

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stanislav Jiří, Exner Milan, Frey Augustín, Kult Jaroslav, Matuška Josef

MPK: C23C 14/34

Značky: vakuu, magnetrón, tenkých, vrstev, depozicí

Text:

...posuvným dílem zadního víka magnetronu a vnitřním magnetickým polem roste podíl magnetického toku, protékajícího touto zadní deskou magnetronu a klesá tak intenzita magnetického pole na terči. se zvětšující se vzduchovou mezerou klesá podíl magnetického protékajícího toku parazítním polem a roste tak hodnota intenzity magnetického pole na terči.Magnetron podle vynálezu umožňuje pomocí změny polohy posuvného dílu zadní desky magnetronu měnit...

Uzávěr víka pro tlakové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269471

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lode Jiří, Exner Milan, Kult Jaroslav, Frey Augustín

MPK: F16J 13/00, B65D 90/54

Značky: uzáver, víka, tlakově, nádoby

Text:

...Vyšší ůčínek řešení podle vynálezu lze epetřovet v jednoduche koncepci, unožñující snížení výrobních nákladů, zjednodušení výrobní technologie, enednou montáž e demontáž uzevírecích eegnentů ne tlakovouPříkled provedení bejonetováho uzúvěru podle vynálezu je znázornčn ne výkreeu, kde Je ne obr. l čelní pohled na víko nádoby e bejonetovýn uzávěren n na obr. 2 je řez uze vírecíI elementem.Na obr. l je víko g, ktoré ne ne obvodu výetupky §, na...

Vakuové zařízení pro vytváření tenkých vrstev na kovových součástkách s použitím nízkonapěťového oblouku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266513

Dátum: 12.01.1990

Autori: Frey Augustín, Jakeš Jan, Rybář Oldřich, Vyskočil Jiří, Musil Jindřich, Bárdoš Ladislav, Exner Milan, Routnerová Blanka, Jareš František, Matouš Jaromír

MPK: C23C 14/56, C23C 14/00

Značky: zařízení, použitím, součástkách, oblouků, vrstev, tenkých, kovových, vytváření, nízkonapěťového, vákuové

Text:

...a snadnou obsluhu prvků vytvářejících nízkonapěčový oblouk. Další výhodou tohoto zařízení je snadné manipulace se vsázkou.Na připojenýoh výkresech je znázorněno vakuové zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je celkové uspořádání zařízení podle vynálezu a na obr. 2 je půdorys zařízení.Vakuové zařízení na obraze 1 je tvořeno vakuovou komorou 3, na jejímž obvodu jsou podle technologické potřeby rozmístěny výklopné odpařovače 3. Výklopné...

Zařízení pro rotační pohyb součástí ve vakuovém zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262934

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vyskočil Jiří, Musil Jindřich, Vilda Jiří, Frey Augustín, Matouš Jaromír, Rajský Antonín, Třeček Jiří, Rybář Oldřich, Exner Milan

MPK: F27D 3/12

Značky: součástí, rotační, pohyb, vákuovém, zařízení

Text:

...2 Toutorotační vakuotěsnou průchodkoug prochází nosná trubka~§ 7 která je zakončena na spodní části poháněcím ko 1 emi a systémem vakuotěsných kolektorů 17. Poháněoí kolo 1 je poháněno elektromotoram § prostřednictvím šnekové převodovky (neznázorněna). Na horní části nosné trubky 1 je upevněn odizolovaný nosič 1, který je spojen s kotoučm gg a dále s hlavicí lg. Vzájaná spojení šrouby není znázorněno. Jmenované celky jsou vzájemně...

Zapojení pro identifikaci tříd výpadků napájení podle doby výpadku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262553

Dátum: 14.03.1989

Autori: Červencl Milan, Pivoňka, Exner Milan, Burian Miloslav, Krejčí Jaroslav, Rybář Oldřich, Michna Vladimír, Kolář Karel, Frey Augustín

MPK: H03K 17/296

Značky: tříd, identifikaci, zapojení, podle, výpadku, napájení

Text:

...alternatívu zapojení časovacího obvodu.Příkladné provedení zapojení pro identifiksci tříd výpadku napájení podle doby výpadku je na obr. 1. zapojení je aestavano tak, že alespoň jeden z napájecích výstupu napájecí soustavy je spojen se vstupy indikátoru výpadku g napájení a výstup indikátoru 3 výpadku napájení je spojen se vstupem časovacího obvodu 1, jehož výstupy 5 až łàg jsou apojeny se vstupy äàł až äàš vstupní brány § počítače...

Zapojení pro zálohové napájení počítačového systému s rozpoznáním prvotního zapnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261552

Dátum: 10.02.1989

Autori: Burian Miroslav, Michna Vladimír, Krejčí Jaroslav, Červencl Milan, Kolář Karel, Rybář Oldřich, Exner Milan, Frey Augustín, Pivoňka Jan

MPK: H03K 17/18

Značky: systému, rozpoznáním, zapojení, zálohové, zapnutí, napájení, prvotního, počítačového

Text:

...napájaním.Výhodami zapojení dle vynálszu je rozlišení prvotního zapnutí od obnovení napájení po výpadku proudu a tím možnost rozlišení potřebné reakce počítače na tyto dvě situace. Další výhodou je minimgální energetická spotřeba ze záložních baterií, což zmenšuje nároky na kapacitu baterie a jejich údržbu.vązšší účinek řešení dle vynálezu spočíva v tom, že časovací obvod generuje impuls pouze při prvotním zapnutí a. počítač podle existence...

Magnetron pro depozici tenkých vrstev ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258548

Dátum: 16.08.1988

Autori: Rybář Oldřich, Fidranský Miroslav, Stanislav Jiří, Matuška Josef, Exner Milan, Frey Augustín, Daďourek Karel

MPK: C23C 14/34

Značky: vrstev, tenkých, magnetrón, vakuu, depozicí

Text:

...počtu maqnetůuložených vedle sebe mezi tělesem magnetronu a vnitřním pólovým nástavcem.Vysoká hodnota magnetické indukce snižuje pracovní napětí magnetronu a tím se zmenšuje nebezpečí elektrických prúrazů k anodě. současně však i stahuje plasmatické pole před magnetronem směrem k targetu a tím se zmenšuje teplotní pole před targetem. To umožňuje nanášet vrstvy na substráty e nižšími teplotami tání při zachování vysokých deposičních...

Zařízení pro automatické řízení činnosti systému pro tepelné zpracování materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258504

Dátum: 16.08.1988

Autori: Frey Augustín, Michna Vladimír, Červencl Milan, Exner Milan, Rybář Oldřich, Pivoňka Jan, Krejčí Jaroslav, Kolář Karel, Burian Miloslav

MPK: G05D 23/20

Značky: řízení, systému, zařízení, tepelně, zpracování, materiálů, automatické, činnosti

Text:

...a dvoupolohových signálu pro řízení ovládacích mechanísmů společně se zajištěním skutečného stavu jejich polohy.Nový účinek zařízení spočívá v tom, že zařízení umožňuje velkou variabilitu řízení,která je potřebná pro vývoj progresivních technologií, přičemž zadávaní nově tvořených technologických procesů je jednoduché a realizovatelné přímo na pracovišti technoloqem. Zařízení zároveň umožňuje spolehlivá a reprodukovatelné řízení již ověřených...

Vakuová popouštěcí pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 257554

Dátum: 16.05.1988

Autori: Jakeš Jan, Frey Augustín, Kult Jaroslav, Lode Jiří, Rybář Oldřich, Exner Milan

MPK: F27B 5/04, F27D 7/06, C21D 1/773...

Značky: vakuová, popouštěcí

Text:

...a zkrácení technologických časů při ochlazování a snížení nároku na zastavěnou plochu. Z hlediska technologického je výhodné to, že při ohřevu, ale hlavně při ochlazování, lze tuto fázi podle potřeby řídit.Na připojených výkresoch je na obr. 1 znázorněna vakuová pec podle vynálezu V schematickém řezu pecí, a na obr. 2 je příčný řez vakuovou popouštěcí pecí.Vakuová popouštěcí pec je zobrazena na obr. 1 a její konstrukcí tvoří zejména...

Vakuový uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 256659

Dátum: 15.04.1988

Autori: Frey Augustín, Exner Milan, Vilda Jiří, Rybář Oldřich

MPK: F27B 5/04, F27D 7/06

Značky: uzáver, vakuový

Text:

...kyvný nosič Ž. Kyvný nosič 5 je vybaven seřizovacím a napínacím šroubem łâ S levostranným a pravostranným stoupáním závitu,čímž lze vyrovnávat horizontální polohu hřídele 1 a zároveň provádět napínání řetězu Ag, i spojovacího elementu 5 pohybového mechanismu. Spojení řetězu lg s kyvným nosičem §, přes seřizovací a napínací šroub łä, umožňuje objímka ll. Dosud popsaně vybavení vakuového uzávěru umožňuje jeho zavěšení při zvedání (otevírání) a...

Zařízení pro vyvedení měřicích čidel stěnou pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 256239

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kult Jaroslav, Lode Jiří, Exner Milan, Frey Augustín

MPK: F27D 1/00

Značky: vyvedení, čidel, měřicích, zařízení, stěnou

Text:

...čidla a sníží se nároky na přesnost dodržení polohy průchozíoh otvorů v obalové kleci a ve vložené izolační vrstvě, současně se tím dosáhns zvýšení účinnosti tepelné izolace stěny pece, protože otvory v izolační vláknité vrstvě jsou vytvořeny v přesné míře, oproti řešením,kdy bylo nutno vůli vymezit zatemováním, nebo nepřístupná místa zůstávala bez zatemování.Na připojených výkresech je znázorněno zařízení pro vyvedení měřicích čidel stěnou...

Zařízení k obrácení polotovarů opatků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242098

Dátum: 01.02.1988

Autor: Exner Milan

MPK: A43D 8/48

Značky: zařízení, opatků, obracení, polotovarů

Text:

...1 uspořádaný pod výstupom z kosioí jednotky 1 je obepínán tranaportním pásem 2 vedeným k odvalovacímn bubnu 5 a přes válec opásání Q zpět k nepínaoímu váloi 1 uloženému v tělese 3 Nad odvalovacím bubnem 5 je v podělných drážkách 31 uložen válec § uohycený táhlem gg a ramenem A 2 na tělese 3,V místě spojení táhla gg a ramene 51 je uchycene tlačná pružina 54 opírající se o výstupky 52 skříně Ag Véleo § je jedním z vodicích válců hnaoího...

Magnetron pro depozici tenkých vrstev ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253547

Dátum: 12.11.1987

Autori: Stanislav Jiří, Rybář Oldřich, Frey Augustín, Exner Milan, Daďourek Karel

MPK: C23C 14/56

Značky: vrstev, depozicí, magnetrón, tenkých, vakuu

Text:

...být z feromagnetickěho materiálu. Na těleso magnetronu 1 je přiložen target 1 2 odprašovaného materiálu a pőlový nástavec 2. Target 1 a pőlový nástavec 2 jsou připevněny šrouby( neznázorněno) k tělesu magnetronu 1 přes těsnící kroužek 2. Tím je isolován chladící obvod magnetronu od vakuového pro- 3 253 547 storu. Chladicí kapeline se přivádí přivodem 1 a odvádi odvodem § . Celé zařízení je zekryto anodickým pláštěm §, který je isolovaně od...

Polyesterové pojivo a způsob jeho přípravy.

Načítavanie...

Číslo patentu: 245608

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lelko Jozef, Frey Augustín, Berežný Viktor, Fereneík Ján, Juroveák Oddej, Wichterle Kamil, Exner Milan, Havlín Vladimír, Herda Miroslav

MPK: C09D 3/64, C09B 67/22, C08G 63/12...

Značky: pojivo, polyesterové, přípravy, způsob

Text:

...vázaných zbytků polyalkoholů obecného vzorcea 70 až 82 hmot. esterově vázaných zbytků karboxylových kyselín obecného vzorce5 je acyklicky nebo cyklický zbytek polyalkohol, g je acyklický či aromatický zbytek monokarboxylové a dikarboxylové kyseliny.Příprava polyesterového pojiva obvykle rrobíhá v míchaném reaktoru opatřeném pláštěm pro ohřev a chlazení, azeotropnim nástavcem a popřípadě zařízením pro měření viskozity nebo vodivosti. S...

Způsob regenerace paládiových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241004

Dátum: 15.08.1987

Autori: Rybáo Oldoich, Exner Milan, Musil Jindoich, Frey Augustín

MPK: B01J 23/96

Značky: katalyzátoru, způsob, paládiových, regenerace

Text:

...až 90 C a karboxylová kyselina se odpaří až do ZDYÍKOVÉhO množství nejvýše htnotnostně 8 .ako monokarboxylové kyseliny s 2 až 5 atomy uhlíku se používá především kyseliny octové. jakožto druhé složky regenerační směsi se používá především kyseliny dusičné.Používá-li se jako druhé složky regenerační směsi kysličníků dusíku, je výhodné navíc přidávat ještě .kyslík nebo plyny ob sahující kyslík.U katalyzátorů se silnějším-úbytkeín aktivity,...

Způsob vytváření tenkých otěruvzdorných povlaků na kovových součástkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 251899

Dátum: 13.08.1987

Autori: Rybář Oldřich, Jakeš Jan, Daďourek Karel, Frey Augustín, Routnerová Blanka, Exner Milan, Stanislav Jiří

MPK: C23C 28/00

Značky: kovových, způsob, oteruvzdorných, vytváření, součástkách, tenkých, povlaků

Text:

...oapřx u TiN tvrdosti HV 2500 až 3000 a tliouštlky 1 až 10 m, takže užitoé vlastností povrchu jsou daleko lepší. Tenká Oltěľtlvzdlüľlľlá vrstva je pak zesplodu podpíráoa poměrně tlustou iontově nitriidiovanou vrstvou, tlouštky až 0,1 mm o. tvrdostiHV 800 až 1 500, takže neidlo-jde tak lehce k proboření tenké povrchové vrstvy TiN.sou msožné dvě alternatívy procesu. Podle prvé je ionbová nitridace poolveudena v jednom zařízení, v němž jsou...

Zařízení pro krájení pečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 243662

Dátum: 15.07.1987

Autori: Exner Milan, Miškovský Otto

MPK: B26D 3/18

Značky: pečiva, krájení, zařízení

Text:

...převodovóho ústrojí m, je upevněna apodní dvojice ozubených kotoučových nołů u, oddelená distanční vlołkou u.Spodní ozubené kotoučové nože A procházejí částí svého obvodu štěrbínemí Li kol, upravenými v boční stěnč 11, do dutiw vodící šachty 2, ze které vystupují itěrbinami Lg boku, probíhajícími v protilehlé boční stěně 12 vodící šachty g.Prostorem vodící šachty g, nad spodními ozubenými kotoučovými noži u, prochází neznázorněnými...

Zařízení na úpravu plynů pro vakuová zařízení na tepelné a chemicko tepelné zpracování kovových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251162

Dátum: 11.06.1987

Autori: Routnerová Blanka, Rybář Oldřich, Frey Augustín, Exner Milan, Kučerová Lili

MPK: C21D 1/76

Značky: kovových, zařízení, výrobků, chemicko, plynů, tepelně, úpravu, zpracování, vakuová

Text:

...tlak jednotlivých plynů na vstupu do vlastního zařízení na úpravu těchto plynů. Vlastní zařízení(středotlaká část) se skládá ze sekce l na úpravu vodíku(t.j. sušení a desoxidace), sekce g na úpravu dusíku, štěpiče čpavku i a sekce 3 na úpravu čpavku (již rozštěpeného čpavku). Z jednotlivých sekcí jsou plyny vedeny do nízkotlaké části t.j. zařízení lg pro regulaci průtoku plynu,kde se nastavuje přesné hodnota tlaku plynu - 5 kPa, přesný...

Vakuový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 237285

Dátum: 01.05.1987

Autori: Šafařík Oldřich, Exner Milan, Jakeš František, Rybář Oldřich, Frey Augustín, Šedková Hana, Jakeš Jan, Miškovský Otta

MPK: F16K 3/18

Značky: vakuový, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vykuový ventil, který je opatřen ventilovým sedlem, ventilovým talířem, vakuotěsnou průchodkou a stínícími plechy. Dále je opatřen pohybovým ústrojím, které sestává z elektromotoru, ozubeného hřebenu s pastorkem. Ventilový talíř je chráněn před sáláním stínícími plechy. Vakuový ventil je použitelný k vakuotěsnému utěsnění a oddělení komor na různých vakuových zařízeních - pecích na tepelné a chemicko tepelné zpracování kovových výrobků nebo pro...

Závěs dveří vakuotěsných a plynotěsných komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 250523

Dátum: 15.04.1987

Autori: Frey Augustín, Lode Jiří, Rybář Oldřich, Exner Milan

MPK: E05D 3/00

Značky: komor, plynotesných, závěs, vakuotěsných, dveří

Text:

...nosné udesce.Vyšší účinek řešení podle vynálezu lze spatřovat v jednoduché koncepci, umožňující snížení výroibních nákladů, snadnou montáž a snadnou manlpulací s dveřmi čí víky o velkých rozmeroch, protože se u 4Inožňuje SHIIDDČÍEÍIHŠ VYDOVIIÉlIIÍ dosedacích těsnících ploch.Nla příopjenýclí výkresoch je záves dveří podle vynálezu, kde obr. 1 značí poihled na záves dveří a kromoru ~ schematicky znázorněno, obr. 2 půvdorys, obr, 3 řez závěsem...

Zapojení regulátoru usměrňovače pro chemicko-tepelné zpracování v doutnavém výboji

Načítavanie...

Číslo patentu: 223723

Dátum: 15.04.1986

Autori: Rybář Oldřich, Exner Milan, Jonášová Blanka, Jakeš Jan, Smolík Antonín, Zdeněk Miroslav

Značky: regulátoru, doutnavém, zapojení, výboji, chemicko-tepelné, zpracování, usměrňovače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulátoru usměrňovače pro chemicko-tepelné zpracování v doutnavém výboji sestává z regulátoru proudu, tří komparátorů, tří diod a odporu a umožňuje stabilizovat výkon doutnavého výboje, čímž se docílí plynulého náběhu na předvolenou pracovní teplotu. Zapojení je vhodné pro využití ve zdrojích pro zařízení pro provádění iontové nitridace.

Způsob tvarování hlavy na dříku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227890

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pech Karel, Daďourek Karel, Exner Milan, Šnaur Václav, Vašek Miloš, Rybář Oldřich

Značky: dříku, způsob, tvarování, hlavy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tvarování hlavy na dříku u součástí z kalených nebo těžko zpracovatelných materiálů, při němž je zachováno tepelné zpracování součásti, vyznačený tím, že část dříku, která má být tvarována se místně ohřívá rychlostí nad 500 K/s na teplotu 450 až 500 °C a tvaruje se již během ohřevu a bezprostředně po jeho ukončení.

Zapojení pro automatický náběh napětí řízeného usměrňovače pro iontovou nitridaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 222802

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zdeněk Miroslav, Exner Milan, Rybář Oldřich, Jonášová Blanka, Jakeš Jan, Smolík Antonín

Značky: iontovou, automatický, náběh, řízeného, nitridaci, napětí, usměrňovače, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatický náběh napětí řízeného usměrňovače pro chemicko-tepelné zpracování v doutnavém výboji sestává z obvodu výběru maximální hodnoty napětí, impedančního převodníku, elektronického spínače, děliče napětí, dvou odporů a jednoho kondenzátoru. Umožňuje optimální průběžné přizpůsobování rychlosti zvyšování napětí doutnavého výboje ve fázi odjiskřování vsázky.

Zařízení pro chemicko-tepelné a tepelné zpracování součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226965

Dátum: 01.01.1986

Autori: Frey Augustín, Exner Milan, Jakeš Jan, Holata Vladimír, Rybář Oldřich, Michna Vladimír

Značky: tepelně, zpracování, zařízení, součástí, chemicko-tepelné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro chemicko-tepelné a tepelné zpracování součástí, skládající se z vakuově těsné topné komory a ochlazovací komory, které jsou od sebe vakuotěsně odděleny, přičemž v plášti topné komory jsou umístěny proudové průchodky odporového topení, dále je zařízení vybaveno vakuovacím zařízeníma manipulační plošinou, vyznačující se tím, že v topné komoře (l) je umístěno zařízení vytvářející doutnavý výboj, skládající se z průchodek (13.15), kde...

Zapojení zdroje proudu pro chemickotepelné zpracování v doutnavém výboji

Načítavanie...

Číslo patentu: 222472

Dátum: 01.10.1985

Autori: Jonášová Blanka, Šíma Josef, Jakeš Jan, Smolík Antonín, Exner Milan, Rybář Oldřich

Značky: zpracování, zapojení, zdroje, chemickotepelné, proudu, výboji, doutnavém

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zdroje proudu pro chemickotepelné zpracování kovových součástí v doutnavém výboji se skládá z přizpůsobovacího transformátoru, proudových čidel, převodníku proudu, řízeného usměrňovače, řídicích obvodů usměrňovače, detektoru poruch výboje, převodníku napětí, dvou tyristorů, tlumivky a odporu. Zapojení umožňuje zhasnutí oblouku pouze jedním tyristorem, omezuje proud oblouku omezovacím sériovým odporem a automaticky tento odpor vyřazuje...

Přístroj pro automatické svařování trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241006

Dátum: 15.08.1985

Autori: Frey Augustín, Exner Milan

MPK: B23K 31/06

Značky: prístroj, svařování, trubek, automatické

Text:

...odpojení se provádí ručně pomocí držadla tak, že se od jedné strany vodicího pásu odsunou dvě drážkovaná kola uložená na tyči. Protože pak čepy drážkovaných kol jsou uložený na třmenech tak, že drážková kola mohou zaujmout různou polohu a. přizpůsobit se různému zakřívení trubek rozdílných průměrü, je možno přístroj použít pro větší počet úkonů a automaticky jim svařovat různé typy trubek.Další výhodné provedení vynálezu se vy- - 7značuje tím,...

Pohybové ústrojí dopravníkového pásu pro pec s kontinuálním průchodem zpracovávaných kovových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224740

Dátum: 01.08.1985

Autori: Jakeš Jan, Mikšovský Otto, Exner Milan, Rybář Oldřich

Značky: kontinuálním, průchodem, dopravníkového, pohybové, pásu, kovových, součástí, ústrojí, zpracovávaných

Zhrnutie / Anotácia:

Pohybové ústrojí dopravníkového pásu pro pec s kontinuálním průchodem tepelně zpracovávaných kovových součástí, sestávající z roštu a klikového mechanismu, kde pohyb pohonu je odvozen pomocí ojnice a kliky od výstupu z převodovky opatřené elektromotorem, vyznačené tím, že rošt (6), uložen těsně pod dopravníkovým pásem (l) je pomocí čepů (12) a táhel (5) spojen s pákou (11) na bubnu (2), konající jen kývavý pohyb a je na hřídeli bubnu (2)...

Způsob přípravy 2-acyl-4-oxo-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isochinolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241009

Dátum: 13.06.1985

Autori: Jareš František, Rybáo Oldoich, Exner Milan

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, 2-acyl-4-oxo-hexahydro-4h-pyrazino[2,1-a]isochinolinových, derivátů, přípravy

Text:

...estery kyseliny dialkylsírové nebo alkylsulfonove, např. dimethylsulfájt,diethylsulfát nebo methylester kyseliny p-tolueilsulŕonove, nebo diazosloučeniny, jako diazoínethan. Aminosloučeniriy se mohou take alkylovat redukčné formaldehydem nebo acetaldehydezn za přítomnosti vodíku na katalyzátoru nebo za prítomnosti kyseliny mravenčí. ako rozpouštědlo se použije např. voda, vodný louhv sodný alkoholy, jako methanol, ethanol nebo n-butanol...