Exner Bedřich

Způsob přípravy vápenatých a/nebo barnatých solí alkylbenzensulfonových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267720

Dátum: 12.02.1990

Autori: Němeček Bedřich, Exner Bedřich, Nikl Stanislav

MPK: C07C 143/28

Značky: barnatých, způsob, alkylbenzensulfonových, vápenatých, solí, kyselin, přípravy

Text:

...podle vynálezu proto přispívá i k omezení, případně úplnému odstranění pevných kalů v produktu. Pro většinu aplikací je nejvýhodnější použít jako dispergátor samotný recyklující výrobek. V některých systěmech je však přímo požadována další povrchové aktivní látka,kterou je pak výhodné přímo přidávat k neutralizační směsi.V sulfonační baňce vybavené míchadlem a teploměrem bylo v 485 dílech hmot. xylenu a38 dílů hmot. bezvodého hydroxidu...

Způsob přípravy alkylbenzensulfonanů s kovy ze skupiny žíravých zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267719

Dátum: 12.02.1990

Autori: Němeček Bedřich, Nikl Stanislav, Exner Bedřich

MPK: C07C 143/28

Značky: žíravých, zemin, přípravy, způsob, skupiny, alkylbenzensulfonanů

Text:

...smočení pevných částic neutralizující báze. Roztoky solí žíravých zemin pripravené podle vynálezu mají v jodové stupnici o 1 až 2 jednotky světlejší barvu v porovnání s produkty připravenýmí za kyselé katalýzy.Príklad 1 V sulfonační baňce vybavené míchadlem a teploměrem bylo v80 díly hmot. vodného roztoku hydroxidu sodného a110 dílech hmot. uhličítanu barnatého. x disperzi postupně přidáno 410 dílů hmot. technické dodecylbenzensulfonové...

Emulgátorový prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263642

Dátum: 11.04.1989

Autori: Exner Bedřich, Růžička Karel, Pípal Jiří, Přikryl Josef

MPK: B01F 17/22

Značky: prostředek, emulgátorový

Text:

...monoetanolamidu kyseliny olejové s 8 jednotkami E 0. Poté se přidá za micháni 3 hmot. díly dodecylbenzensulfokyseliny. Dále se přidá 0,2 hmot. dílu tríetanolaminu jako pufrační přísada. Uvolněným neutralizačnim teplem se směs samovolně ohřeje na teplotu cca 60 až 70 °C a při této teplotě se dokonale zhomogenizuje. Vzniklý emulgátorový systém lze použit k přípravě přenašeče pro barvení polyesterových materiálů disperznimi barvivy.Smísenim...

Způsob separace organických látek z vodných roztoků zejména z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 261143

Dátum: 12.01.1989

Autori: Nikl Stanislav, Exner Bedřich, Němeček Bedřich

MPK: C02F 1/04

Značky: organických, látek, způsob, roztoku, separace, zejména, odpadních, vodných

Text:

...vrstvy. Odsazená organické vrstva se od-dělí .a oddestiluje se 1 000 hmot. dilů vody. Ke koancentrovanému ľOlZ toku a suspenzi .chloridu sodného se jpřidá 1000 rhmot. dílů odpadní vody, ze kterého se oddělí 13,5 ~dillů hmot. organické vrstvy a celý .proces se cyklicky vopakuje.2 000 hmot. dilů destil-ačních vod z výroby funan-keto-aldowlového kondenzátu s obsahem 40 dilü hmot. směsi funalu, formaldehydu a acetonu se snríchá s 500 dílly...

Komplexní tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice se zvýšenou reaktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254519

Dátum: 15.01.1988

Autori: Exner Bedřich, Wiesner Ivo, Exnerová Karla, Wiesnerová Ludmila

MPK: C08G 59/54, C08G 59/56

Značky: reaktivitou, pryskyřice, zvýšenou, epoxidové, komplexní, tvrdidlo

Text:

...při teplotách pod 0 OC, čehož lze jinak podle známého stavu techniky dosáhnout pouze použitím nepříjemně páchnoucích polymerkaptanů nebo polythiolů.Používané polymerní mastné kyseliny obsahují nejvýše 5 monomerních a nejvýše 25 3 trimerních mastných kyselín. Připravují se známymi způsoby z talového oleje nebo mastných kyselin söjového či řepkového oleje. Z polyaminú se používají zejména dietylentriamin, dipropylentriamin, trietylentetramin,...