Ettler Petr

Způsob řízení biosyntézy fungicidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270664

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pilát Petr, Ettler Petr, Kučerová Dana, Kindlová Eva, Kozel Václav, Tříska Petr

MPK: C12N 1/26

Značky: způsob, biosyntézy, řízení, fungicidinu

Text:

...in situ, přímo ve iermentoru,při zachování skutočných podmínek míchání, zádrže plynu a ostatních parametrů, které ovlivňují tvar buněk, pevnost hyf a jejich fyziologický stav. Proto je nutno pro optimální ŕízeni celého procesu pomocí zjištování tokové charakteristiky odebírat ze vsádky reaktoru representativní vzorky a ihned je bez jakékoliv časové prodlevy analyzovat při kultivaćní teplote na rotačním viskosimetru. Podle zjištěná...

Způsob kultivace produkčního kmene Streptomyces aureofaciens pro výrobu chlortetracyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267807

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bučko Michal, Martinček Ľubomír, Bertan Milan, Mikláš Emil, Cích Vojtech, Ettler Petr

MPK: C12P 29/00

Značky: streptomyces, kmene, způsob, produkčního, aureofaciens, výrobu, kultivace, chlortetracyklinu

Text:

...jeho tvorby je vyčerpání anorganickěho fosforuz media. Ukázalo se, že v období ukončení exponenciálního růstu kultury v cca 30 h kultivace,kdy dochází ke konečnému konstituování komplexu enzymú sekundärního metabolismu a kdy též vrcholí specifickú aktivita lipáz a protedz je důležité zvýšit koncentraci dostupnéhn uhlíkatěho substrátu V médiu, resp. udržet její hladinu na stabilní koncentraci v krátkodoběmPostup dle vynâlezu řeší dále...

Kmen mikroorganismu Streptomyces aureofaciens CCM 3978

Načítavanie...

Číslo patentu: 259200

Dátum: 17.10.1988

Autori: Žigová Evelína, Picková Dagmar, Vyskočil Pavel, Chudáčková Gabriela, Pilát Petr, Mikláš Emil, Cích Vojtech, Bučko Michal, Martinček Ľubomír, Kvetková Mária, Bertan Milan, Ettler Petr

MPK: C12N 1/20

Značky: aureofaciens, mikroorganismu, streptomyces

Text:

...posúzovány podle odolnosti vůči infekci aktinofágem,rychlostí růstu a odolnosti mycelia vůči-mechanickému namáhání. Tímto způsobem byl získán.kmen podle vynálezu Streptomycea aua reofeciens COM 3973Kmen Streptomyces aureofacíene COM 3978 tvoří na ztuženém spo Arulačním médiu okrouhlé kolonie se zvrásněným středem, kterépigmentují tmavohnědě a tmavoäedě sporúlují. Růst kmene je naztužených i kapalných mediích rych 1 ejšínež růst výchozího...

Zařízení pro uložení prací jednotky bubnových praček

Načítavanie...

Číslo patentu: 243082

Dátum: 15.11.1987

Autori: Škubla Pavol, Ettler Petr, Kvetková Mária

MPK: D08F 37/20

Značky: jednotky, praček, prací, bubnových, uložení, zařízení

Text:

...pro uložení prací jednotky je jednoduché, bez jakěh-okoliv seřizování pružinových tlumičů.Na výkresech je schematicky znázorněn příklad provedení vynálezu, kde .značí obr. 1 nárysný pohled v řezu na celkově uspořádání pračky, obr. 2 bokorysný řez pračkuou a obr. 3 znázorňuje řez A-A z obr. 2 třecím tlumičem včetně jeho uchycení.Tlumení odstředivé síly pracích strojů s rotujícím vnitřním bubnem sestává ze dvou tlumičů 3 uložených na pryžových...

Bezkontaktní snímač úhlu natočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245385

Dátum: 15.09.1987

Autor: Ettler Petr

MPK: G12B 11/00, F02P 7/073, G02B 5/20...

Značky: natočení, úhlu, bezkontaktní, snímač

Text:

...hodnota je úmerná jeho intenzitě. Intenzita světla je goníometrickou funkcí úhlu mezi~rovinami polarizace obou polarizačních filtru, proto je V případě potřeby lineární charakteristiky vhodné použití snímače s linearizovanou charakteristikou dle obr. 2, který se v principu skládá ze dvou základních provedení a sice zdrojů l světla, pohyblivého polarizačního filtru 3, pevných polarizačních filtru 1, jejichž roviny polarizace jsou navzájem...

Způsob výroby tetracyklinových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 226837

Dátum: 01.09.1985

Autori: Hilbert Otakar, Ettler Petr

Značky: způsob, antibiotik, tetracyklinových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tetracyklinových antibiotik kultivací produkčních mikroorganismů Streptomyces rimosus a Streptomyces aureofaciens v tekuté živné půdě obsahující zdroje asimilovatelného uhlíku a dusíku a minerální živné soli, popřípadě prekursory, stimulátory a bio faktory, za aerobních podmínek, vyznačující se tím, že kultivace se provádí za jednorázové nebo opakované přísady vyškvařeného hovězího loje v množství 0,1 až 5 % objemových, vztaženo...

Způsob přípravy antibiotických a jiných biosyntetických preparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215779

Dátum: 01.10.1984

Autori: Krajíček Alois, Spáčil Jiří, Ettler Petr, Hilbert Otakar

Značky: přípravy, antibiotických, způsob, jiných, preparátu, biosyntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy antibiotických a jiných biosyntetických preparátů, zejména antibiotik, kultivací produkčních mikroorganismů v tekuté živé půdě obvyklého složení a za obvyklých podmínek, s přísadou tzv. námelového oleje jakožto proti pěnidla a/nebo částečného zdroje asimilovatelného uhlíku.