Erhardt Klaus

Pyrazolové deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284553

Dátum: 23.05.2005

Autori: Barth Thomas, Gold Randall Evan, Horchler Von Locquengh Klaus, Rittinger Stefan, Erhardt Klaus, Dressel Jürgen, Rieber Norbert, Leibold Edgar

MPK: C05F 3/00, C05G 3/08, C05G 3/00...

Značky: použitie, pyrazolové, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie vybraných derivátov pyrazolu ako inhibítora nitrifikácie v anorganických hnojivách a tiež ako stabilizátorov kvapalnej hnojovice alebo kvapalných formulácií hnojív, ako aj samotné zodpovedajúco upravené anorganické hnojivá a pyrazolové deriváty, ktoré sa môžu použiť ako inhibítory nitrifikácie v anorganických hnojivách a tiež ako stabilizátory kvapalnej hnojovice alebo kvapalných formulácií hnojív.

Použitie polyesterovej disperzie na obaľovanie granúl hnojiva, granuly hnojiva, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284098

Dátum: 11.08.2004

Autori: Nguyen Kim Son, Warzelhan Volker, Horchler Von Locquenghien Klaus, Yamamoto Motonori, Erhardt Klaus

MPK: C05G 3/00

Značky: granuly, přípravy, použitie, hnojiva, spôsob, granúl, disperzie, polyesterovej, obaľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie opisuje použitie polyesterovej disperzie obsahujúcej vodu a biologicky odbúrateľný kopolyester, ktorý obsahuje štruktúrne jednotky odvodené od alifatických aj aromatických karboxylových kyselín alebo ich derivátov, a obaľovaných granúl hnojiva pripravených pomocou tejto polyesterovej disperzie a postupu na ich prípravu. Predložené riešenie ďalej opisuje spôsob hnojenia, pri ktorom sa používajú obaľované granuly hnojiva.

Použitie polykyselín obsahujúcich inhibítor nitrifikácie na úpravu anorganických hnojív, upravené anorganické hnojivo a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283942

Dátum: 03.05.2004

Autori: Leibold Edgar, Erhardt Klaus, Dressel Jürgen, Gold Randall Evan, Barth Thomas, Rittinger Stefan, Horchler Von Locquengh Klaus, Rieber Norbert

MPK: C05G 3/00, C05G 3/08

Značky: přípravy, anorganické, hnojiv, úpravu, polykyselin, hnojivo, nitrifikácie, obsahujúcich, spôsob, upravené, anorganických, použitie, inhibitor

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie anorganických alebo organických polykyselín na úpravu anorganických hnojív, predovšetkým použitie polykyselín vo forme zmesí s najmenej jedným inhibítorom nitrifikácie na úpravu anorganických hnojív. Ďalej je opísané anorganické hnojivo v práškovej forme vo forme granúl s obsahom inhibítora nitrifikácie a spôsob jeho prípravy.