Erhardt Klaus

Pyrazolové deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284553

Dátum: 23.05.2005

Autori: Rittinger Stefan, Horchler Von Locquengh Klaus, Dressel Jürgen, Barth Thomas, Erhardt Klaus, Gold Randall Evan, Rieber Norbert, Leibold Edgar

MPK: C05G 3/00, C05G 3/08, C05F 3/00...

Značky: pyrazolové, použitie, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie vybraných derivátov pyrazolu ako inhibítora nitrifikácie v anorganických hnojivách a tiež ako stabilizátorov kvapalnej hnojovice alebo kvapalných formulácií hnojív, ako aj samotné zodpovedajúco upravené anorganické hnojivá a pyrazolové deriváty, ktoré sa môžu použiť ako inhibítory nitrifikácie v anorganických hnojivách a tiež ako stabilizátory kvapalnej hnojovice alebo kvapalných formulácií hnojív.

Použitie polyesterovej disperzie na obaľovanie granúl hnojiva, granuly hnojiva, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284098

Dátum: 11.08.2004

Autori: Warzelhan Volker, Yamamoto Motonori, Erhardt Klaus, Horchler Von Locquenghien Klaus, Nguyen Kim Son

MPK: C05G 3/00

Značky: granúl, disperzie, granuly, polyesterovej, hnojiva, použitie, obaľovanie, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie opisuje použitie polyesterovej disperzie obsahujúcej vodu a biologicky odbúrateľný kopolyester, ktorý obsahuje štruktúrne jednotky odvodené od alifatických aj aromatických karboxylových kyselín alebo ich derivátov, a obaľovaných granúl hnojiva pripravených pomocou tejto polyesterovej disperzie a postupu na ich prípravu. Predložené riešenie ďalej opisuje spôsob hnojenia, pri ktorom sa používajú obaľované granuly hnojiva.

Použitie polykyselín obsahujúcich inhibítor nitrifikácie na úpravu anorganických hnojív, upravené anorganické hnojivo a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283942

Dátum: 03.05.2004

Autori: Barth Thomas, Gold Randall Evan, Dressel Jürgen, Rittinger Stefan, Leibold Edgar, Horchler Von Locquengh Klaus, Erhardt Klaus, Rieber Norbert

MPK: C05G 3/08, C05G 3/00

Značky: spôsob, použitie, úpravu, hnojiv, anorganické, nitrifikácie, hnojivo, anorganických, upravené, přípravy, polykyselin, obsahujúcich, inhibitor

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie anorganických alebo organických polykyselín na úpravu anorganických hnojív, predovšetkým použitie polykyselín vo forme zmesí s najmenej jedným inhibítorom nitrifikácie na úpravu anorganických hnojív. Ďalej je opísané anorganické hnojivo v práškovej forme vo forme granúl s obsahom inhibítora nitrifikácie a spôsob jeho prípravy.