Erhardt Klaus

Pyrazolové deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284553

Dátum: 23.05.2005

Autori: Leibold Edgar, Barth Thomas, Rieber Norbert, Dressel Jürgen, Gold Randall Evan, Rittinger Stefan, Horchler Von Locquengh Klaus, Erhardt Klaus

MPK: C05F 3/00, C05G 3/08, C05G 3/00...

Značky: pyrazolové, použitie, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie vybraných derivátov pyrazolu ako inhibítora nitrifikácie v anorganických hnojivách a tiež ako stabilizátorov kvapalnej hnojovice alebo kvapalných formulácií hnojív, ako aj samotné zodpovedajúco upravené anorganické hnojivá a pyrazolové deriváty, ktoré sa môžu použiť ako inhibítory nitrifikácie v anorganických hnojivách a tiež ako stabilizátory kvapalnej hnojovice alebo kvapalných formulácií hnojív.

Použitie polyesterovej disperzie na obaľovanie granúl hnojiva, granuly hnojiva, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284098

Dátum: 11.08.2004

Autori: Yamamoto Motonori, Nguyen Kim Son, Warzelhan Volker, Horchler Von Locquenghien Klaus, Erhardt Klaus

MPK: C05G 3/00

Značky: disperzie, obaľovanie, spôsob, přípravy, granuly, polyesterovej, granúl, hnojiva, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie opisuje použitie polyesterovej disperzie obsahujúcej vodu a biologicky odbúrateľný kopolyester, ktorý obsahuje štruktúrne jednotky odvodené od alifatických aj aromatických karboxylových kyselín alebo ich derivátov, a obaľovaných granúl hnojiva pripravených pomocou tejto polyesterovej disperzie a postupu na ich prípravu. Predložené riešenie ďalej opisuje spôsob hnojenia, pri ktorom sa používajú obaľované granuly hnojiva.

Použitie polykyselín obsahujúcich inhibítor nitrifikácie na úpravu anorganických hnojív, upravené anorganické hnojivo a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283942

Dátum: 03.05.2004

Autori: Horchler Von Locquengh Klaus, Rieber Norbert, Leibold Edgar, Barth Thomas, Dressel Jürgen, Rittinger Stefan, Gold Randall Evan, Erhardt Klaus

MPK: C05G 3/08, C05G 3/00

Značky: polykyselin, úpravu, upravené, spôsob, nitrifikácie, hnojivo, obsahujúcich, anorganických, anorganické, použitie, inhibitor, přípravy, hnojiv

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie anorganických alebo organických polykyselín na úpravu anorganických hnojív, predovšetkým použitie polykyselín vo forme zmesí s najmenej jedným inhibítorom nitrifikácie na úpravu anorganických hnojív. Ďalej je opísané anorganické hnojivo v práškovej forme vo forme granúl s obsahom inhibítora nitrifikácie a spôsob jeho prípravy.