Ensinger Helmut

Xantínové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279525

Dátum: 02.12.1998

Autori: Ensinger Helmut, Schingnitz Günter, Küfner-mühl Ulrike, Lehr Erich, Walther Gerhard, Kuhn Franz-josef, Weber Karl-heinz, Stransky Werner

MPK: A61K 31/52, C07D 473/06

Značky: obsahom, výroby, deriváty, farmaceutický, xantínové, spôsob, použitie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú xantínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise, spôsob ich výroby a ich použitie ako liečiv. Farmaceutické prostriedky s obsahom týchto látok je možné použiť na liečbu ochorení vyvolaných prebytkom adenozínu, najmä degeneratívnych ochorení mozgu.

Benzomorfány, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280776

Dátum: 08.01.1997

Autori: Streller Ilse, Carter Adrian, Merz Herbert, Müller Enzio, Ensinger Helmut, Kuhn Franz-josef, Stransky Werner, Grauert Matthias

MPK: A61K 31/435, C07D 221/26

Značky: farmaceutické, prostriedky, obsahom, použitie, spôsob, výroby, benzomorfány

Zhrnutie / Anotácia:

Benzomorfány všeobecného vzorca (I), v ktorých R1 je C1-8alkyl, C3-6alkenyl, C3-6alkinyl, C6-10aryl
R2 je H, C1-8alkyl, C3-6alkenyl, C3-6alkinyl, C6-10aryl, C7-14aralkyl
R3 je H, C1-6alkyl
R4 je C1-8alkyl
R5 je C1-8alkyl
R6 je C1-8alkyl, C6-10aryl a R7 a R8 nezávisle od seba znamenajú napr. H, C1-8alkyl, halogén, -OH, -CN, -NH2 a iné
X je atóm kyslíka alebo síry.

Bicyklické 1-azacykloalkány, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279168

Dátum: 13.05.1992

Autori: Stransky Werner, Küfner-mühl Ulrike, Müller Enzio, Weber Karl-heinz, Ensinger Helmut, Kuhn Franz-josef, Walther Gerhard

MPK: C07D 453/02, A61K 31/435

Značky: bicyklické, použitie, obsahom, 1-azacykloalkány, prostriedky, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Bicyklické 1-azacykloalkánové deriváty všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé symboly sú uvedené v nárokoch, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie. Zlúčeniny podľa vynálezu je možné použiť na liečenie ochorení, pri ktorých dochádza k zníženiu funkcie cholinergného systému, napríklad v prípade Alzheimerovej choroby a senilnej demencie, kvartérne soli týchto látok je možné použiť aj na miestne podanie, napríklad v prípade...

Způsob výroby nových substituovaných pyrrolidinonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261883

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hinzen Dieter, Lehr Erich, Walther Gerhard, Ensinger Helmut, Schneider Claus, Weber Karl-heinz, Tröger Wolfgang, Kuhn Franz-josef

MPK: C07D 207/26

Značky: substituovaných, způsob, pyrrolidinonů, výroby, nových

Text:

...účinlky na spontánní kognitivní výkony, jako jsou experimentálně omezené učební a pamäťové schopnosti. Při pokusech s omezením krátkodobé paměti, popřípadě s inhibicí přechodů obsahu krátkodobé paměti do dlouhodobé paměti podaním antagonistů muskarin-cholinergních receptorů skopolamin v intraperitoneálně aplikované dávce 0,6 mg/kg viz rovněž Psychopharmacology 78, 104 až 111 1982 jsou tyto sloučeniny schopny působit proti této...

Způsob výroby 1,2,4-triazolokarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255897

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ensinger Helmut, Frölke Wilhelm, Kuhn Franz, Harreus Albert, Lehr Erich, Tröger Wolfgang, Hinzen Dieter, Weber Karl-heinz, Walther Gerhard

MPK: C07D 249/12

Značky: způsob, 1,2,4-triazolokarbamátů, výroby

Text:

...Následující bromacl bromem nebo N-bromsukcinimidem se ziská bromderivát(3), který pak lze hydrolyzovat na 5-hydroxy-l,2,4-triazol obecného vzorce II.Při farmakologických zkouškách nn pokusných zvířatech vykazuji nové sloučeniny podle vynálezu následující účinky- reversihilni inhibice centrální acetylcholinesterasy,- zlepšení kortikálni reakce bdělosti a probuzení v centrálním nervovém systému,- výrazné prodlouženi spánkové fáze REM při...

Způsob výroby 1,2,4-triazolokarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255877

Dátum: 15.03.1988

Autori: Harreus Albert, Weber Karl-heinz, Lehr Erich, Walther Gerhard, Kuhn Franz, Hinzen Dieter, Tröger Wolfgang, Frölke Wilhelm, Ensinger Helmut

MPK: C07D 249/12

Značky: způsob, 1,2,4-triazolokarbamátů, výroby

Text:

...do tlapek proątředniccvím drátěného dna klece, útěkem na izolovanou plošinku. Za určité časové údobí se 80 § zvířat naučí, že jsou na této plošince chráněny před účinky elektrického proudu.Podá-li se těmto zvíŕatům intravenosně skopolamin V dávce 0,6 mg/kg, je možno u B 0 krys pozorovat retrográdníefekt na krátkodobou pamět, tzn., že zvířata zapomenou, že jsou na izolované plošince V bezpéší.Látka schopná působiňproti cerebrální...

Způsob výroby 12-aminopyridazino (4′,5′: 3,4)-pyrrolo(2,1-a)isochinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254990

Dátum: 15.02.1988

Autori: Reichl Richard, Ensinger Helmut, Roos Otto, Schnorrenberg Gerd, Lösel Walter

MPK: C07D 471/14

Značky: 4',5, 12-aminopyridazino, výroby, způsob, 3,4)-pyrrolo(2,1-a)isochinolinů

Text:

...skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku nebo benzylovou skupinu,nechá reagovat se sloučeninou obecného vzorce IIIR 1 a R 2 mají shora uvedený význam.Shora uvedená reakce se účelne provádí tak, že se výchozí latka obecného vzorce II rozpustí ve výševroucím inertním rozpouštědle, například v dimethylformaimidu,dimethylacetamidtí, chlorbenzenu, hexamethylfosfortriamidu apod., a pak se až do ukončení reakce zahřívà k varu pod zpětným chladičem s...