Engliš Karel

Hydraulický rozvod pro zabezpečení úplného vyložení stabilizačních hydraulicky ovládaných opěr autojeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269405

Dátum: 11.04.1990

Autori: Anýž Jaromír, Engliš Karel

MPK: B66C 23/78

Značky: stabilizačních, zabezpečení, autojeřábu, ovládaných, úplného, vyložení, rozvod, opěr, hydraulický

Text:

...hydraulícky ovládaných opät autojerábu pred zopoćetíu jeho činností.Príklad zapojení hydraulického rozvodu podle vynálezu je znázorněn na pripojeném výkrese.Hydraulický rozvod pro zabezpečení úplného vyložení stabilízaćních hydraulícky ovládaných opěr autojerábu je tvoren prímou hydraulíckou vazbou mezi prímočarými hydraulickými motory 8 2, łg, łł výsuvu nebo vyklopení stabllízaćních opěr łg a svislýmí přímoćarý vmi hydromotory já na...

Podpěra výložníku mobilního jeřábu při jeho přepravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 268449

Dátum: 14.03.1990

Autori: Engliš Karel, Komm Karel

MPK: B60P 3/28, B60P 1/54

Značky: mobilního, jeřábu, podpera, přepravě, výložníku

Text:

...§, Z přitom odpovídají rozněrům jeřábove kladnice autojeřàbu, zvětšeným o potřebnou vůli, pro její volne uložení a uvolnění. řro zlepšení navâdění jeřâbové kladnice při jejím uklàdtni do dutiny profilů 5, Q, Z je velký duty profil Q na volných hranàch sve zàkladny opatřen navzajom spojenými naváděcími plochami JQ. Aby nedocházelo při přepravě jeřabu v nerovnem terénu k zaklesnutí háku 1 g za jednu 2 hran malého duteho profilu §, nebo při...

Zařízení pro optimální vyhodnocení zatížení otočného výložníkového jeřábu s indikací nastavení jeho opěrných elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267734

Dátum: 12.02.1990

Autori: Straka Jiří, Talacko Jiří, Hirt Lubomír, Engliš Karel

MPK: B66C 15/00

Značky: opěrných, optimální, elementů, zařízení, výložníkového, jeřábu, zatížení, otočného, nastavení, indikaci, vyhodnocení

Text:

...indikaoi a signsliznci jak nebezpečného zatížení, tak i indikuci a signslizeci přetížení otočného výložníkověho jeřábu, n to s dostntečnou bezpečností při maximálním využití ncsnai jeřáhu v jednotlivých smčrech nntočení otočného vršku.Příklsd provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde na obr. 1 je znázornčn nárys uspořádání snímače ůhlově odohylky rámu vůči horizontální rovinč,no obr. 2 půdorys uspořádání...

Uložení hydraulicky ovládané stabilizační opěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 267482

Dátum: 12.02.1990

Autori: Slavíček Josef, Engliš Karel, Komm Karel

MPK: B66C 23/62, B66C 23/78, B66C 23/80...

Značky: uložení, opěry, stabilizační, hydraulický, ovládané

Text:

...sin podílu velikosti poklesu vnčjšího konce stabílizační opěry při jejím vykývnuti z přepravní do pracovní polohy a délky stabilízační opěry.Řešením podle vynálezu se dosćhne zkrácení doby potřebné pro stabilizaci rámu otočného pracovního stroje bez jokéhokoliv omezení průjezdností mobilního podvozku terénem. na vnějších koncich stabilizačních opčr lze použít přímočarých opěrných hydromotorü s menšín zdv 1 hem čímž se sníží 1 množství a...

Výsuvná hydraulicky ovládaná stabilizační opěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 267481

Dátum: 12.02.1990

Autori: Slavíček Josef, Komm Karel, Engliš Karel

MPK: B66C 23/62, B66C 23/78, B66C 23/80...

Značky: stabilizační, opěra, ovládaná, hydraulický, výsuvná

Text:

...mobilniho podvozku terénem. Na vnějších koncich výsuvných etebilizačních opěr lze použít přímočerého opěrného hydromotoru e menším zdvihem, čímž se eníží í množství e velikost kmítů stabílizečního opérného systému při práci stroje.Příkled provedení výauvné hydraulický ovládané etebilizačni opěry je znázorněn na připojeném výkrese.Hydraulícky ovládané výsuvná opěra 3 je na evé apodní etrené u svého vnéjšího konce opetřens nébéhem 3 s na svém...

Zařízení pro měření délky teleskopického vícedílného synchronně rozsuvného výložníku jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267468

Dátum: 12.02.1990

Autori: Engliš Karel, Slavíček Josef

MPK: B66C 23/88, B66C 23/90

Značky: měření, synchronně, vícedílného, jeřábu, teleskopického, zařízení, délky, rozsuvného, výložníku

Text:

...zařízení pro trojdílný výložníl podle vynálozu je znázorněu na. připojenýclt výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněno uložení zařízení na toleskopiclcćm výložníku, kterým je vcdon příčný řez, na obr. 2 názorný pohled na teleskoplcký výloâíníl v zúkladní polozo, na obr. 3 názorný pohled na tolcskopický výložník a částečně vysunutýnxidíly a na obr. - núzorný pohled na zcela sysunutý toleskopíeký výložník.li ziüzladąxíuutl dílu l...

Jeřábový nosič palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 260843

Dátum: 12.01.1989

Autori: Engliš Karel, Žalud Ladislav

MPK: B66C 1/22

Značky: jeřábový, nosič, palet

Text:

...bezpečnost práce obsluhy při manipuleci s peletami.Příkled provedení jeřábového nosiče palet podle vynálezu je znázorněn na připojenýoh výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněn exonometrický pohled na nosič palet, na obr. 2 nárys noeiče.pa 1 et v pracovní poloze a na obr. 3 nárys složsného nosiče.Jeřábovy nosič pal-et sestává ze dvou nosných ramenJ.3, spojených na jednom konci se svislým rámom 8, ve tvaru obráoeněho píemene V. obě ramena ž,...

Zapojení pro snímání seismických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246821

Dátum: 01.03.1988

Autori: Kožina František, Engliš Karel

MPK: G01V 1/20

Značky: snímání, seismických, zapojení, signálu

Text:

...spojovací vedení hlubínných geofonů v pozorovacích vrtech situovaných na liniovém profilu jsou vedena přes sdružovací zařízení, na která jsou zapojené spojovací přípojky povrchových satelitních geofonů, rozmís 246 821těných v dlouhých délkových intervalech podél liniového profilu vedle ústi pozorovacích vrtů společně s povrchovými geofony zapojenými do seismické stanice stacionárniho geofonniho rozložení vybavené řídicim spouštěčem...

Jeřábový nosič palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 254755

Dátum: 15.02.1988

Autori: Žalud Ladislav, Engliš Karel

MPK: B66C 1/22

Značky: palet, nosič, jeřábový

Text:

...a jeho uspořádání v závčsné jednotce nosiče palet a na obr. 2 sxonometrický pohled na nosič palet.Jeřábový nosič palet sestává ze dvou rovnobeznyoh nosných ramen L 1, spojených ne jednom svém konci se svislým rámem Q, ve tvaru obréceného písmeno V. Na svislý rám g navezuje závěsná jednotke 5, Zävěs łp tpetřený úchytom pro jeřábový hák a tvořený dvouremennou pákou ve tvaru písmena L, je otočně uložen v místě styku obou ramen v závěsné...

Samovyklápěcí závěsné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236831

Dátum: 15.03.1987

Autori: Stiegler Pavel, Engliš Karel

MPK: B65G 65/23

Značky: závesné, zařízení, samovyklápěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Samovyklápěcí závěsné zařízení sestává z rámu, otočně spojeného se závěsem, tvořeným vertikální a horizontální částí, jež je připojena k jedné části hydraulického válce, jehož druhá část, spojená s jeho pístnicí, je opatřena okem pro zavěšení na jeřábový hák. Vertikální část závěsu je opatřena čepem pro otočné upevnění jednoho konce naklápěcího hydraulického válce, jehož druhý konec je upevněn otočně prostřednictvím vedlejšího čepu k rámu....

Zapojení hydraulického pohonu kontinuální linky s navíječem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247808

Dátum: 15.01.1987

Autori: Horáček Jiří, Talacko Jiří, Stejskal Václav, Engliš Karel, Attl Jan, Bergman Pavel

MPK: B65H 17/00

Značky: pohonů, linky, kontinuální, zapojení, hydraulického, navíječem

Text:

...na připojeném výkrese.Zapojení hydraulického pohonu pro zařízení provádějíoí operační pracovní úkony na kontinuálně zpracovávanám materiálu sestává z hydrogenerátoru i s takovým ventilem 23,kde na výstup hydrogenerátoru L je připojen prvý vstupní rozvaděč g a druhý vstupní rozvaděč g. Na prvý vstupní rozvaděč 3 je napojen proporcionální redukční ventil 5, k němuž je do série zapojen zkratovací rozvaděč 1, spojený se vstupem hydromotoru...

Zařízení na tváření pásku s vlnami v příčném řezu, pro výrobu flexibilního potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247807

Dátum: 15.01.1987

Autori: Engliš Karel, Stejskal Václav, Attl Jan, Horáček Jiří

MPK: B21D 13/04

Značky: výrobu, flexibilního, vlnami, řezu, zařízení, potrubí, příčném, tváření, pásků

Text:

...se vzdáleností od vstupního naváděcího kalibru lg se zmenšuje rozvor jejich obvodových obloukovitých nákružků ll, jsou upraveny dvě skupiny dvou za sebou jdoucích tvářecích kalibrů l, 5, Q, Z. U prvé skupiny tvářecích kalibrů 3, Ž je každý z válců se stejným prostorovým uložením opatřen třemi obvodovými obloukovitými nákružky lg, uspořádanými souměrně podle svého podélného středu, mezi nimiž jsou upraveny obvodové drážky lg, do nichž...

Zapojení pri indikaci změn tlaku u hydraulicky ovládaných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235726

Dátum: 01.12.1986

Autori: Vávra Jaroslav, Engliš Karel, Horáček Jiří, Hliněnský Ferdinand

MPK: G01L 23/08

Značky: tlaku, indikaci, hydraulický, zapojení, ovládaných, změn, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro indikaci změn tlaku u hydraulicky ovládaných zařízení, zejména stavebních strojů a zemních strojů, posuvných výztuží, atp. Podstata zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že výstup ze zesilovače je paralelně spojen s digitálním výstupním zařízením prostřednictvím analogově digitálního převodníku a s druhým vstupem do zobrazovacího výstupního zařízení s jehož prvním vstupem je spojen výstup z derivačního členu...

Vzpěrná spojovací a stavitelná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 230018

Dátum: 15.09.1986

Autor: Engliš Karel

MPK: E04G 7/10, E04B 1/58

Značky: jednotka, vzpěrná, stavitelná, spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vzpěrná spojovací a stavitelná jednotka, sestávající z dutého nosného tělesa a do něho zasunuté rozpínané trubky, na které je nasazen vzpěrný unášeč deskovitého tvaru, vyznačená tím, že duté nosné těleso (9) je na jednom svém konci opatřeno vnitřním závitem (2), do kterého zasahuje šroub (16), jehož hlava je opatřena opěrnou deskou (17), a na svém druhém konci opěrnou přírubou (10) s jednostranně otevřeným obvodovým pláštěm (5) s vodicí deskou...

Zařízení pro plynulé otáčení otočného prvku zařízení o 180°

Načítavanie...

Číslo patentu: 229785

Dátum: 01.05.1986

Autori: Engliš Karel, Anýž Jaromír, Vávra Jaroslav, Horáček Jiří

MPK: B22D 33/02

Značky: otáčení, zařízení, otočného, 180°, plynule, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro plynulé otáčení otočného prvku zařízení o 180°, zejména překlapěče licích forem, vyznačené tím, že sestává z alespoň jednoho hlavního přímočarého hydromotoru (l) pro otáčení otočného prvku (2) zařízení a z alespoň jednoho pomocného přímočarého hydromotoru (3) pro otáčení otočného prvku zařízení ve druhé třetině otočného rozsahu, v níž dochází ke změně smyslu vnějšího silového působení,přičemž každý s hydromotorů (l,3) je zapojen k...

Jeřábové zařízení pro ukládání břemen do prostorů vertikálně nepřístupných

Načítavanie...

Číslo patentu: 220511

Dátum: 15.11.1985

Autori: Žalud Ladislav, Engliš Karel

Značky: ukládání, jeřábové, zařízení, břemen, prostoru, nepřístupných, vertikálně

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušit a výrobně zlevnit jeřábová zařízení pro ukládání břemen do prostorů vertikálně nepřístupných. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením nového zařízení, které je tvořeno nosným prvkem s členem pro jeho zavěšení na jeřábový hák a dvěma úchyty, z nichž ke spojovacímu úchytu je připojen otočně jeden konec páky, jejíž druhý konec je otočně spojen vodicím úchytem s vertikálním ramenem horizontální výložné části, k němuž je...

Indikátor intenzivního brzdění motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215432

Dátum: 01.01.1985

Autor: Engliš Karel

Značky: brzdění, motorového, vozidla, indikátor, intenzivního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem je zajistit jasný, srozumitelný a nepřehlédnutelný signál pro řidiče následujícího vozidla o intenzivním brzdění vozidla před ním. Uvedeného účelu se dosáhne indikátorem, jenž sestává z podélného pružného prvku, který je na jednom svém konci otočně spojen s rámem indikátoru a na svém druhém konci otočně spojen s posuvným členem, uloženým ve vedení rámu a ve směru své podélné osy, kolmé na podélnou osu motorového vozidla a procházející...

Zařízení pro mechanické brzdění plošin zdvihacích zařízení, při zvýšení klesací rychlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 215787

Dátum: 01.10.1984

Autori: Vávra Jaroslav, Horáček Jiří, Engliš Karel, Anýž Jaromír

Značky: brzdění, plošín, rychlostí, mechanické, zařízení, zvýšení, zdvihacích, klesací

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zařízení pro mechanické brzdění plošin zdvihacích zařízení, které jsou opatřeny brzdou a hydraulickým obvodem, obsahujícím od nosného prvku zdvihacího zařízení přes kinematickou vazbu ovládané čerpadlo, na jehož výstup je připojen svým vstupem přepouštěcí ventil, uzavírací ventil a přesuvný rozvaděč, ovládaný hydraulickým válcem, jehož prostor nad pístem je spojen se vstupem tlakového média do přesuvného rozvaděče, přičemž jeho výstup...

Šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 214469

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hosperger Bohumil, Engliš Karel

Značky: šoupátko

Zhrnutie / Anotácia:

Šoupátko, zejména vodárenské, pro potrubí uložená v zemi, sestávající z tělesa šoupátka, ve kterém je kolmo na jeho podélnou osu uloženo nestoupající vřeteno, na jehož činné části je pomocí závitu upraven uzavírací klín, vyznačené tím, že k tělesu (l) šoupátka je v místě jeho horní příruby připevněno vnější duté,těleso (3), kterým v jeho ose prochází s nestoupajícím vřetenem (2) šoupátka spojené nástavné vřeteno (4), mezi jehož vnějším povrchem...