Engelthaler Zdeněk

Způsob čištění odpadních vod obsahujících organické polymery bentonitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259698

Dátum: 17.10.1988

Autori: Duchek Petr, Šebek Vladimír, Kačín Jan, Ottová Miloslava, Engelthaler Zdeněk, Hladeček Miloslav, Herdová Ludmila

MPK: C02F 1/28

Značky: čištění, organické, bentonitem, polyméry, obsahujících, odpadních, způsob

Text:

...se k odpadní vodě obsahující disperze organických polymerů přidá vodná euspenze bentonitu nechanicko-chemicky aktivovaného v železitál nebo železnątám cyklu v množství odpovídající 0,1 2 násobku hmotnostního obsahu organického polymerąlvztažono na sušinu ben» tonitové suspenze, voda se promíchá a s výhodou zahřejena~te~ plotu 20 g 50 °C, čímž dojde k destabilizaci celého systému, koggulnci a sorpci organických polymerüa dalších kontaminantů na...

Způsob čištění povrchových a odpadních vod obsahujících ropné látky bentonitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259640

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hladeček Miloslav, Herdová Ludmila, Engelthaler Zdeněk, Šebek Vladimír, Ottová Miloslava, Duchek Petr, Kačín Jan

MPK: C02F 1/28, C02F 1/40

Značky: ropné, povrchových, čištění, bentonitem, obsahujících, odpadních, způsob, látky

Text:

...vody. Po promíchaní systému se případně přida anionaktivní neíonogenní či kationaktivní organický flokulant v množství 0,05 - ,0,2 proc přidávaného množství bentonitu nebo přírodní flokulant typu škrobu, želatiny atd. v množství odpovídající 0,2 - 2 přidávaného množství bentonltu, přičemž dojde k sorpci ropných látek na povrch bentonltu a jeho flokulaci s následnou rychlou sedimentací vločkového mraku.U silně zaolejovaných vod obsahujících...

Způsob odstraňování ropných látek z povrchových a odpadních vod pomocí bentonitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252081

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ottová Miloslava, Kačín Jan, Duchek Petr, Engelthaler Zdeněk

MPK: C02F 1/26, C02F 1/40

Značky: ropných, bentonitu, odstraňování, odpadních, povrchových, látek, pomocí, způsob

Text:

...na hranici pod 20 mg ropných látek na 1 1 vody u silně zaolejovaných vod obsahujícíoh více než500 mg ropných látek na 1 1 odpadní vody za účasti tenzidů,a pod2 mg ropných látek na~ 1 1 odpadní.vody u slabě zaolejovanýoh vodobsahujících do 50 mg ropné látky na 1 1 odpadní vody. Aktivovanýýhliñitý bentonit vykazuje značně vyšší číříoí a.flokulační účinek oproti oddělená postupné aplikaci hydrolyzujících eolí a bentonitu. ľřklad z p V 1) 1 1...

Způsob aktivace bentonitu ve vodné suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 252080

Dátum: 13.08.1987

Autori: Duchek Petr, Kačín Jan, Ottová Miloslava, Engelthaler Zdeněk

MPK: C02F 1/28, B01J 20/30

Značky: způsob, bentonitu, aktivace, suspenzí, vodné

Text:

...mokrám mleti výšší. než při suchém. V ñaděípřípadů je dodávka bentonitavá suspsnze eko mnomičtějěí než aplikace sušeného mletého bentonitu z důvodu nižpäích energetických nároků s snsžši připrsvy materiálu e manipu lsce e ním.-L Přiklady , 1/ 100 g přirodniho bentonitu bylo společně s 950 m 1 vody a 5 g bezvodného uhličitanu sodného třeno v kulovém mlýně tak dlouho, až zbytek na sítě 63/um byl menší než 1 (3 hodiny). . Ziskaná viskőzni...

Způsob odstraňování organických polymerů dispergovaných ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251850

Dátum: 13.08.1987

Autori: Engelthaler Zdeněk, Kačín Jan, Duchek Petr, Ottová Miloslava

MPK: C02F 1/26

Značky: vodě, polymerů, způsob, odstraňování, dispergovaných, organických

Text:

...hodnotě 23 000 mg 02/1.1 l odpadní vody podle příkladl I byl emíchán e 50 ml vodná suepenme přírodního bentonitu ve věpenato-hořečnstím cyklu obsshujícím 200 g beatonitu v I Mtru a samíchání zahřát na teplotu 40 °C. Po aplikaci hentonítu nedočlo k vyčeření odpadní vody a byla u ní zjištěna chemická spotřeba kyslíka 6 750 mg 02/1.1 1 odpadní vody podle příklądu I byl níchćn a 50 m 1 vodné susponze hentonitu mechanicko-chemicky aktivovanćho...

Způsob vytváření složitých, objemných, velkorozměrových nebo velkoplošných nelisovatelných žárovzdorných těles z keramické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 238266

Dátum: 01.06.1987

Autori: Engelthaler Zdeněk, Šourek Radovan, Kačín Jan, Chramostová Stanislava

MPK: C04B 35/16

Značky: těles, žárovzdorných, objemných, hmoty, nelisovatelných, způsob, velkorozměrových, vytváření, velkoplošných, keramické, složitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém výroby nepálených, tvarově složitých, objemných, velkorozměrových nebo velkoplošných, nelisovatelných žáruvzdorných staviv litím chemicky vázané, tixotropně přechodně poloztekucené keramické hmoty tvořené pálením jemnozrným ostřivem s chemickou vazbou za použití hydrosolu Si02 a kyseliny trihydrogenfosforečné. Nepálený výrobek má vyšší užitné vlastnosti,než stanoví státní norma pro vypálené výrobky.

Způsob hydrofobizace porézních keramických materiálů pro hrubé čištění vod obsahujících polární a nepolární organické kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249677

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kačín Jan, Engelthaler Zdeněk, Bartuška Miroslav, Mikyška Stanislav, Bareš Miroslav

MPK: B01J 20/10

Značky: hydrofobizace, způsob, materiálů, keramických, čištění, porézních, nepolární, obsahujících, kapaliny, hrubé, polární, organické

Text:

...graf 1 - 4 v závislosti na množství hydrofobizačního činidla a teplotě expozice. Hydrofobnost (Hb) je vyjádřena jako podíl hydrofobizovaného materiálu, který se za standartni expozice nesmočil vodou. ii- 2 249 677 Graf č. 1 znázorňuje závislost hydrofobnosti křemeliny upravené různým přidavkem metylsilikonového oleje a těžkého topného oleje. Hydrofobizační činidla byla přidáno na formě 5 v aoetonu,po vysušení byla křemelina...

Způsob regenerace expandovaného perlitu nasyceného ropnými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249676

Dátum: 15.04.1987

Autori: Müller Josef, Engelthaler Zdeněk, Kačín Jan, Lošťák Alois

MPK: B01J 20/34, C02F 1/28

Značky: perlitu, expandovaného, ropnými, způsob, látkami, regenerace, nasyceného

Text:

...například ropné látky.« 249 575 Uvedené nedostatky s vyšší účinností řeší předmět vynálezu, který vychází ze skutečnosti, že ropná látka je expandovaným perlitem vázána převážně kapiiárními silami. Při nasycení sorbentu do» chází k rovnováze mezi gravitačními a kapilárními silami půeobícími na absorbovanou ropnou látku. Při působení větší síly, než je gravitační síla, například síly.odstředivé, dochází k rychlému uvolňoa vání a odlučování...

Styčné komponenty endoprotéz kloubů a kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238769

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smrž Jiří, Slavík Miroslav, Šebek Vladimír, Engelthaler Zdeněk, Balek Pavel, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 2/32

Značky: endoprotéz, kosti, kloubu, styčné, komponenty

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká styčných komponent endoprotéz kloubů a kostí z plastů, plněných anorganickými plnivy, použitelných ke zhotovení implantátů ke kostním a kloubním operacím v orthopedii a traumatologii. Styčné komponenty se vyznačují tím že jsou vytvořeny z plněných plastů, např. polyetylenu plněného kysličníkem hlinitým, přičemž na jejích povrchu v místě jejich spojení s kostí nebo jinou tkání jsou vytvořeny - např. leptáním - povrchově otevřené...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 232598

Dátum: 01.01.1987

Autori: Petrtýl Miroslav, Slavík Miroslav, Engelthaler Zdeněk, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 1/03

Značky: kyčelní, endoprotéza

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kyčelní endoprotézy, opatřené dříkem (l), na jehož vrcholu je vytvořena hlavice. Na dříku (1) je umístěn piokeramický plášť (2), který může být vytvořen soustavou biokeramických článků (4). Biokeramický plášť (2) může být tvořen podélnými články (5) obklopujícími dřík (1). Mezi biokeramickými články (4), uloženými na dříku (1), mohou být vytvořeny rozestupy (6), do kterých mohou být umístěny distanční vložky (7). Vynález je...

Způsob obnovování hydrofobních a adsorbčních schopností expandovaného perlitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234388

Dátum: 15.10.1986

Autori: Engelthaler Zdeněk, Stockert Miroslav, Langer Gejza, Kuna Lubomír, Švigar Ladislav, Lošťák Alois

MPK: B01J 20/34

Značky: expandovaného, způsob, schopnosti, perlitu, adsorbčních, hydrofobních, obnovování

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do odvětví keramiky a keramických surovin s použitím pro čištění vod, znečištěných ropnými produkty. Řeší se jím způsob opakovatelné regenerace hydrofobních a adsorpčních schopností expandovaného perlitu a podobných zrnitých lehčených substrátů, jako expandované břidlice, vermiculitu či křemeliny po vyčerpání jejich schopnosti adsorbovat ropné produkty. Tepelným procesem se nejprve odstraní ropný adsorbát, načež se, za využití...

Způsob vysokého zhutňování keramických, zejména jemnozrnných dinasových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 217058

Dátum: 01.07.1984

Autori: Frundl Zdeněk, Engelthaler Zdeněk, Beneš Václav, Macháček Čeněk

Značky: vysokého, keramických, zejména, dinasových, způsob, zhutňování, jemnozrnných

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokého zhutnění jemnozrnných keramických hmot se dociluje několikerým opakovaným působením hydraulického lisovacího tlaku, jehož výše i počet působení jsou závislé na požadovaném stupni zhutnění, vyjádřeném objemovou hmotností výlisku, dále na hmotnosti lisovaného výrobku a velikosti jeho lisované plochy. Závislost měrného lisovacího tlaku a počet opakovaných působení lisovacího tlaku objasňuje obr. čís. 2. Vynález se uplatní zejména při...