Engel Stefan

4-(3-Heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286364

Dátum: 18.07.2008

Autori: Von Deyn Wolfgang, Westphalen Karl-otto, Otten Martina, Rheinheimer Joachim, Hill Regina Luise, Walter Helmut, Witschel Matthias, Misslitz Ulf, Baumann Ernst, Engel Stefan, Mayer Guido, Wagner Oliver

MPK: A01N 43/72, A01N 43/02, A01N 43/48...

Značky: spôsob, kompozície, použitie, obsahom, herbicídov, přípravy, 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly vzorca (I), kde jednotlivé substituenty majú významy uvedené v nárokoch, a ich poľnohospodársky užitočné soli
spôsob prípravy 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazolov
kompozície s ich obsahom a použitie týchto derivátov alebo kompozícií s ich obsahom na kontrolu nežiaducich rastlín.

3-heterocyklyl-substituované benzoylderiváty, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286069

Dátum: 06.02.2008

Autori: Gebhardt Joachim, Misslitz Ulf, Otten Martina, Baumann Ernst, Götz Norbert, Walter Helmut, Westphalen Karl-otto, Hill Regina Luise, Mayer Guido, Witschel Matthias, Engel Stefan, Kardorff Uwe, Von Deyn Wolfgang, Rheinheimer Joachim, Rack Michael

MPK: C07D 261/00, A01P 13/00, A01N 43/72...

Značky: benzoylderiváty, kompozície, obsahom, přípravy, spôsob, 3-heterocyklyl-substituované, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú herbicídne účinné benzoylové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená nitroskupinu, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkoxy, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl R2 znamená nitroskupinu, halogén, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkyltio, C1-C6-alkylsulfinyl, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl Y znamená CR13R14 R13 a R14 znamenajú atóm vodíka, C1-C4-alkyl, C1-C4-halogénalkyl,...

Derivát pyrazolylbenzoylu, spôsob jeho prípravy a herbicídny prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 285225

Dátum: 14.08.2006

Autori: Plath Peter, Westphalen Karl-otto, Rang Harald, Walter Helmut, Misslitz Ulf, Engel Stefan, Hill Regina Luise, Harreus Albrecht, Otten Martina, Kardorff Uwe, Vossen Marcus, Von Deyn Wolfgang, König Hartmann

MPK: C07D 409/00, A01N 43/48, A01P 13/00...

Značky: ktorý, pyrazolylbenzoylu, přípravy, prostriedok, herbicídny, obsahuje, derivát, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát pyrazolylbenzoylu všeobecného vzorca (I), kde význam symbolov je uvedený v opise, jeho poľnohospodársky vhodné soli, spôsob prípravy tohto derivátu a herbicídny prostriedok s jeho obsahom.

Spôsob výroby substituovaných bifenylov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4058

Dátum: 02.03.2006

Autori: Engel Stefan, Oberding Tanja

MPK: C07C 205/00, C07C 201/00

Značky: výroby, substituovaných, bifenylov, spôsob

Text:

...vzniká kyselinafenylborónová, ako je popísané v EP-A O 888 261.Táto redukcia množstva použitého trialkylboritanu má viaceré prekvapujúce výhody sohľadom na výrobu nitrobifenylov (l). Zvyšuje sa výťažok priestor/čas. Znižujú sa náklady na výrobu v dôsledku redukcie draheho trimetylboritanu. Kyseliny difenylborinové (lll) sú rozpustné v tetrahydrofuráne na rozdiel od kyselín fenylborónových použitých v EP-A 0 888 261, čo vedie k zlepšeniu...

Substituované 4-benzoylpyrazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 284921

Dátum: 18.01.2006

Autori: Rack Michael, Walter Helmut, Baumann Ernst, Misslitz Ulf, Götz Norbert, Witschel Matthias, Hill Regina Luise, Von Deyn Wolfgang, Kardorff Uwe, Mayer Guido, Reinheimer Joachim, Westphalen Karl-otto, Engel Stefan, Otten Martina

MPK: A01P 13/00, C07D 231/00

Značky: substituované, 4-benzoylpyrazoly

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú svoje špecifické významy uvedené v opise, a ich poľnohospodársky užitočné soli
postup na prípravu zlúčenín vzorca (I)
kompozície s ich obsahom a použitie týchto zlúčenín alebo kompozícií ako herbicídu.

Spôsob výroby semikarbazónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4826

Dátum: 16.03.2005

Autori: Engel Stefan, Zierke Thomas, Otto Peter

MPK: C07C 281/00

Značky: semikarbazónov, výroby, spôsob

Text:

...všeobecného vzorca lll(lll), v ktorom R 3 má vyššie uvedený význam.Predmetom predloženého vynálezu je preto spôsob výroby semikarbazónových zlúčenín všeobecného vzorca I zahŕňajúci reakciu hydrazónovej zlúčeniny všeobecného vzorca lI so substituovaným anilínomHydrazónové zlúčeniny všeobecného vzorca II je možné vyrobiť analogicky so spôsobom známym zo stavu techniky z benzylfenylketónov vzorca IV(N), v ktorom R 1, R 2 majú vyššie uvedené...

Spôsob výroby 3-trifluórmetylfenyl-4-kyanobenzylketónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7090

Dátum: 25.04.2003

Autori: Ott Christian, Engel Stefan, Keil Michael, Rack Michael

MPK: C07C 255/00, C07C 253/00

Značky: 3-trifluórmetylfenyl-4-kyanobenzylketónu, výroby, spôsob

Text:

...kyselín ako sú N,N-dimetylformamid alebo MN-dimetylacetamid, N-metyllaktámy ako je N-metylpyrolidón,dialkoxyalkány ako je 1,2-dimeto×yetán, dietylénglykoldialkylétery ako je dietylglykoldimetyléter, dietylglykoldietyléter, sulfoxidy ako je dimetylsulfoxid,sulfolán alebo tetraalkylmočoviny ako je tetrametylmočovina. Vo výhodnom uskutočnení sa použije minimálne jedno aproticky polárne rozpúšťadlo ako jediné reakčné médium ( 99 obj....

Pyrazol-4-ylhetaroylderiváty ako herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283200

Dátum: 17.02.2003

Autori: Kardorff Uwe, Hill Regina Luise, Otten Martina, Westphalen Karl-otto, Von Deyn Wolfgang, Vossen Marcus, Götz Norbert, Plath Peter, Walter Helmut, Engel Stefan, Misslitz Ulf

MPK: A01N 43/56, C07D 409/06, C07D 411/06...

Značky: herbicidy, pyrazol-4-ylhetaroylderiváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúci význam: L, M je vodík, C1-C6alkyl, C2-C6alkenyl, C2-C6-alkinyl, C1-C4alkoxy, pričom tieto skupiny môžu byť prípadne substituované jedným až piatimi atómami halogénu alebo C1-C4alkoxylmi halogén, kyanoskupina, nitroskupina X je kyslík alebo síra, ktoré môžu byť substituované jedným alebo dvoma atómami kyslíka n je 0, 1 alebo 2 Q, R1, R2, R3, R4 majú význam...

2-Benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282886

Dátum: 02.12.2002

Autori: Mayer Guido, Walter Helmut, Witschel Matthias, Misslitz Ulf, Von Deyn Wolfgang, Baumann Ernst, Engel Stefan, Rack Michael, Westphalen Karl-otto, Hill Regina Luise, Kardorff Uwe, Rheinheimer Joachim, Otten Martina

MPK: A01N 33/26, C07C 251/60, A01N 33/24...

Značky: spôsob, použitie, 2-benzoylcyklohexán-1,3-dióny, přípravy, kompozície, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2 znamenajú atóm vodíka, nitroskupinu, halogén, kyanoskupinu, tiokyanátovú skupinu, alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, alkenyl, alkinyl, -OR5, -OCOR6, -OSO2R6, -SH, -S(O)nR7, -SO2OR5, -SO2NR5R8, -NR8SO2R6 alebo -NR8COR6 R3 predstavuje atóm vodíka, alkyl, halogénalkyl, alkenyl alebo alkinyl R4 znamená atóm vodíka, nesubstituovaný alebo substituovaný alkyl, cykloalkyl, alkenyl,...

Hetaryolderiváty, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, herbicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282671

Dátum: 10.10.2002

Autori: Otten Martina, Kardorff Uwe, Von Deyn Wolfgang, Engel Stefan, Vossen Marcus, Walter Helmut, Westphalen Karl-otto, Misslitz Ulf, Hill Regina Luise, Plath Peter

MPK: C07D 327/06, C07D 339/08, A01N 43/32...

Značky: spôsob, medziprodukty, herbicídne, obsahom, použitie, hetaryolderiváty, přípravy, přípravu, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané hetaroylderiváty všeobecného vzorca (I). Ďalej je opisovaný spôsob prípravy hetaroylderivátov, prostriedky, ktoré ich obsahujú, ako aj použitie týchto derivátov alebo takýchto prostriedkov na ničenie burín.