Elis Tomáš

Způsob izolace síranu ergotaminia

Načítavanie...

Číslo patentu: 264881

Dátum: 12.09.1989

Autori: Lindovský Jaromír, Stuchlík Josef, Spáčil Jiří, Orlík Emil, Andrýsek Stanislav, Elis Tomáš, Roder Lubomír, Cvak Ladislav, Krajíček Alois

MPK: A61K 31/48

Značky: způsob, izolace, ergotaminia, síranu

Text:

...se V dalším stupni připravuje síran ergotaminia. Cílem operace je převést ergotaminín, který se vždy v surovém ergotaminu v menší či větší míře objevuje v důsledku epimerizace během izolačního procesu na ergotamin a odstranit nežádoucí minorítni alkaloidy a balastní látky do matečných louhů. V podstatě se používá postup podle Stolla(He 1 v. Chim. Acta 28, 1 283, /1945/), který byl někclikrát modifikován (tajný čs. patent č. 343 Acta...

Způsob izolace ergokristinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264880

Dátum: 12.09.1989

Autori: Lindovský Jaromír, Andrýsek Stanislav, Cvak Ladislav, Stuchlík Josef, Elis Tomáš, Bořecký Miroslav, Spáčil Jiří, Šindelář Zdeněk, Moninec Jiří, Kaštanovský Jindřich, Markovič Luboš

MPK: A61K 31/48

Značky: způsob, ergokristinu, izolace

Text:

...vysokého výtěžku přípravy výše uvedených solí z ether-ethanolového, případně ether-methanolového extraktu je1. vysoký obsah alkaloidů v surověm extraktu 2. minimální obsah ethanolu nebo methanolu v surovém extraktu.Oba tyto požadavky jsou V rozporu. Pro vysoký obsah alkaloidů v surovém extraktu je nutno extrakční činidlo pro vyluhování námele polarizovat přídavkem nižšího alifatického alkoholu čím vyšší obsah alkoholu, tím koncentrovanější...

Způsob izolace digoxinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233669

Dátum: 01.07.1986

Autori: Elis Tomáš, Procházka Vladimír, Cvak Ladislav, Trtík Bohumil, Andrýsek Stanislav, Cvaková Marcela, Štěrba Jiří

MPK: C07H 15/24

Značky: digoxinu, izolace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Digoxin je důležité léčivo. Získává se izolací, obvykle ze sušených listů náprstníku vlnatého. Extrakcí se získá surový extrakt obsahující souhrn primárních i sekundárních náprstníkových glykosidů a balastních látek. Vynález řeší jednoduchou a ekonomickou cestu izolace digoxinu ze surového extraktu, využívající zejména kapalinovou extrakci. Postup spočívá v dezacetylaci primárních glykosidů a současném odstranění části balastů v systému...

Způsob současné izolace digoxinu a lanatosidu C

Načítavanie...

Číslo patentu: 232280

Dátum: 15.06.1986

Autori: Cvak Ladislav, Andrýsek Stanislav, Elis Tomáš, Kejzlar Miroslav, Stuchlík Josef, Heyberger Aleš, Adamec Jiří, Procházka Jaroslav

MPK: B01D 11/04, C07H 15/24

Značky: digoxinu, lanatosidu, izolace, současné, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Digoxin a lanatosid C jsou důležitá léčiva získávaná izolací z drogy náprstníku vlnatého. Postup podle vynálezu ekonomizuje výrobu lanatosidu C tím, že umožňuje izolovat digoxin, který je vždy v droze obsažen vedle lanatosidu C. Současné izolace lanatosidu C a digoxinu je dosaženo postupnou extrakcí vodného koncentrátu glykosidů náprstníku vlnatého etherem, chloroformem nebo dichlormethanem a směsí chloroformu s 5 až 30 objemovými procenty...

Způsob izolace lanatosidu C

Načítavanie...

Číslo patentu: 219423

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bořecký Miroslav, Procházka Jaroslav, Heyberger Aleš, Adamec Jiří, Spáčil Jiří, Krajíček Alois, Elis Tomáš, Stuchlík Josef, Cvak Ladislav

Značky: lanatosidu, izolace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace lanatosidu C ze souhrnu glykosidů náprstníku vlnatého získaného některým z o sobě známých postupů spočívající v tom, že se souhrn glykosidů podrobí protiproudému extrakčnímu dělení mezi dvěma rozpustidly, směsi chloroformu s dichlorethanem v poměru 1 : 1 až 1 : 2 hmotnostních dílů těžší fáze a vodným roztokem methanolu o složení 50 až 70 % objemových lehčí fáze, získaný roztok lanatosidu C a D ve vodném methanolu se protiproudně...

Zařízení k výrobě přímých trubkových vložek krystalizátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239247

Dátum: 15.05.1985

Autori: Cvak Ladislav, Elis Tomáš, Stuchlík Josef

MPK: B22D 11/04

Značky: přímých, trubkových, vložek, krystalizátoru, zařízení, výrobe

Text:

...osmibokého hranolu, jehož každé dvě přilehlé boční strany, v ŕezném průmětu ve svislé e vodo~ rovné oseg svírají vrcholový úhel.gg 177 ° a jeho hrany jsou zaobleny na poloměr§ 20 mmI dále střední kelibrovací částí 2 čtyřhranného průřezu ve tvaru vnitřního profilu vieš/et, (f, přičemž přećhod z dolní tvá řecí části g ne střední kalibrovací část 2 je tvořenú(ga 45 ° s návazným zaoblenímo°poloměru 5 10 mm. Střední kalibrovací část 2...