Eizen Noach

Uzamykacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281049

Dátum: 10.08.1994

Autori: Eizen Noach, Markbreit Dani

MPK: E05B 35/00, E05B 19/18, E05B 27/00...

Značky: zariadenie, uzamykacie

Zhrnutie / Anotácia:

Uzamykacie zariadenie vo všeobecnosti a konkrétnejšie obsahujúce surové kľúče, kľúče a kombináciu zámky a kľúča. Surový kľúč obsahuje všeobecne podlhovastú čepeľovú časť čnejúcu pozdĺž osi čepele a definujúcu prvú a druhú v zásade plochú protiľahlú bočnú plochu, ktoré sú spojené okrajovými plochami užšími ako uvedené bočné plochy, pričom uvedená prvá bočná plocha definuje prvú plochu kľúčovej kombinácie a sú na nej vytvorené podlhovasté vodidlá...

Zabezpečovacie zariadenie motorových vozidiel proti krádeži

Načítavanie...

Číslo patentu: 279812

Dátum: 13.05.1992

Autor: Eizen Noach

MPK: E05B 65/12, B60R 25/06

Značky: zariadenie, vozidiel, motorových, krádeži, proti, zabezpečovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Zabezpečovacie zariadenie motorových vozidiel proti krádeži je tvorené blokovacím ústrojenstvom (14) a naň napojeným prídavným bezpečnostným systémom (105), obsahujúcim výstražnú signalizáciu (104) a/alebo blokovanie riadenia (102) a/alebo detekčný prístroj vniknutia do vozidla a pohybu vozidla (10).

Valcový zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278260

Dátum: 13.08.1991

Autor: Eizen Noach

MPK: E05B 29/04

Značky: zámok, válcový

Zhrnutie / Anotácia:

Valcový zámok s telesom a v ňom otočne usporiadanou vložkou je konštruovaný tak, že v telese sú vytvorené prvé komôrky (14), zatiaľ čo vložka obsahuje druhé komôrky (16), ktoré sú v prvej polohe natočenia vložky voči telesu usporiadané súosovo s príslušnými prvými komôrkami (14), pričom v každej prvej komôrke (14) je usporiadaná prvá viacprvková zostava (40) a v každej druhej komôrke (16) je usporiadaná druhá viacprvková zostava (30). Pritom...