Eížek Petr

Zařízení pro zpracování strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246183

Dátum: 15.09.1987

Autor: Eížek Petr

MPK: C04B 5/02

Značky: zařízení, zpracování, strusky

Text:

...čerpadlo veden do nádrže odlínlovuné vody. Výhody tohoto řešení spočívají především ve velké úspoře elektricke energie v důsledku sníženého počtu granulsčních čerpadel e jejich menšího zatížení, vřvyužití potenciální energie odkslené vody pro zpracování strusky, zkvalítnění grsnulovsného písku a zrušení odkilnvacích jímek e chledících veží.Na příloženém výkresu je znázornäno principiální schéma zařízení podle vynálszu.Do grenulační komory A...

Vyzdívka vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245281

Dátum: 15.06.1987

Autori: Makal Rudolf, Tyburec Milan, Eížek Petr, Tesao Václav, Zeman Jioí, Zbooil Vladimír

MPK: F27D 3/12

Značky: vozíků, vyzdívka

Text:

...ee mnpnne paamemeau Mewannmqecxme nonocu 5 cxenesoóeroanumn anemenwamm 6. xecrxo ynpenneuuumu Ha anx nocpencwnom saxnannux nemaneü 7 (mur. 3) n upoanaunammnmu naympennue cnon Tennonaonannu 3 (ůnr. I) K 4. Bepwuxansnaa apmawypa 8 xeneaoöewounoro enemeura 6 onanm Koauom npnxpennena K ero aannanuoü newann 7(çmr. 3), a npyfum - K apmarypuoü oemxe 9 (ąnr. I) cnoa xapocwoñxoro óemona I. Baemanü onoü 2 TBHHOĽBOHHmum annaemcn orpamnammum cnoem H...