Eifert Gyula

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261226

Dátum: 12.01.1989

Autori: Nagy Mihály, Magyari István, Horváth András, Kovács Tibor, Tömördi Elemér, Bihari Ferenc, Bohus Péter, Inczédy Péter, Szalai Sándor, Halász Edit, Lestyán János, Wohl László, Pletyák Mihály, Eifert Gyula

MPK: A01N 37/22, A01N 33/22

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...69). Použité metody jsou zvláště vhodné pro stanovení synergetického, aditivního popřípadě antagonistického účinku při současném použití dvou bioaktivních účinných látek.Herbicidni účinnost acetochloru (A), popř. fluorodiphenu (F), jakož i vypočítaná a změřená účinnost jejich kombinací jsou uvedeny na obr. 1. Z obrázku je zřejmě, že stanovená účinnost při optimálním obsahu účinné látky je o 30 vyšší, než spočítané, což svědčí 0 pravé...

Akaricidní, herbicidní a růstově regulační prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257773

Dátum: 15.06.1988

Autori: Eifert Gyula, Inczédy Péter, Bohus Péter, Magyari István, Bihari Ferenc, Schüszler Erzsébet, Czövek Rudolf, Timár Judit, Mészáros Jenö, Klumpp Egon

MPK: A01N 33/18

Značky: růstově, účinné, akaricidní, výroby, prostředek, regulační, složky, způsob, herbicidní

Text:

...Vyloučená usazeniíia se odstředí, promyje se vodou a usuší na vzduchu do konstaiítní hmotnosti. Získá se 28 kg 2 ~trifluormethyl-4,B-dinítroľenolu čistoty 94,3 . Výtěžek 92,4 °/o.Emulzní koncenirát obsahující 60 0/0 hmotnostních EC B 0433 g 2 ~triilLIorn 1 eil 1 y 1-4,řdlnitrtíioilolu 970/0 se rozpustí při 40 °C ve směsi 200 g isoforonu a 25 g xylenu. Roztok se ochladí na teplotu mĺstnosti a jařefiltruje GAF-filtrem o velikosti...

Spôsob zvýšenia selektivity meďnatochromitých katalyzátorov pre prípravu N-fenyl-N’-izopropyl-p-fenylén-diamínu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 242011

Dátum: 15.09.1987

Autori: Wohl László, Stanek József, Küronya István, Eifert Gyula, Halász Edit, Bohus Péter

MPK: C07C 87/58, B01J 23/72

Značky: meďnatochromitých, přípravu, n-fenyl-n'-izopropyl-p-fenylén-diamínu, spôsob, katalyzátorov, zvýšenia, selektivity

Text:

...výrobe napríklad prídavkiom hydrogénfluoridu amónneho, ZSSR pat. spis číslo 770 524, alebo priamo pri aplikácii kataly z omvýznamnýmitíantiozonantom použivaným v igumárenakom priemysle., . V , Katalytická alkylačná hydrogenácia 4-anąmodifeoylüminu ąacetónom prebieha v Štupňàcłŕrézátora vo výrobe N-fenyl-Níizopropyi-pďenyiéndiamínu prídavkom kyseliny octovej,českoslov. autorske osvedčenie č. 235 833 a. tiež aj homogenizäciou selektívneho...

Elektroizolačný vrstvený materiál strihateľný za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 240489

Dátum: 15.08.1987

Autori: Eifert Gyula, Küronya István, Bohus Péter

MPK: B32B 11/00

Značky: materiál, strihateľný, studena, elektroizolačný, vrstvený

Text:

...a teplota v sušiacom tuneli sa nastavia tak, aby pri lisovaní skúšobnej dosky z piatich listov naimpregnovaměho papiera rozmerov 100 X 100 mm prlteplotemnožstvo vytečenej živice 4 až 8 hmotnostných °/o. .APapierová výstuž pre povrchové, tzv. krycie listy sa impregnuje obdobným spôsobom,avšak s použitím živičného spojivsi podľa uvedených príkladov 1 až 3 s prídavkom 0,15 0/0 hmotnosti montánneho vosku.Listy naimpregnovaného papiera, nasekane...

Žací lišta s nadzvedávacím příčným šnekovým dopravníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245274

Dátum: 15.06.1987

Autori: Küronya István, Eifert Gyula, Bohus Péter, Wohl László

MPK: A01D 57/02

Značky: žací, dopravníkem, šnekovým, příčným, lišta, nadzvedávacím

Text:

...no,1 u 11-n 1 ní 1 ~-1,nmnonnea-uz B mme cmaoycmaxramxzrzrsazouąerow 1 togjznyjnr~xrlz.ua.-4 I Iäíarcoxuxxamnxzrćšł HBICJIOH nonepequoI-o Tparmoparuoro mneua, odycnomenn ii ITJIOTIIOCCĽLIO meózroü Macau, orpaximen yruojąanm,pacnoxosxemzmmm nnympn óorconoñ cmanmx. nlepecmaaoualcoñ nepXHGTO 3717101351, B COOTBGTCTBIXTI C 13141301-1 IJ UĽOIPIIOCTLIO Icymrypu, 5 nocwxraorm noomwnłxioe mpeu-mopmaponaxme npn óoxozsoň noneIe no...

Nosník nápravy nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245271

Dátum: 15.06.1987

Autori: Küronya István, Stanek Jószef, Halász Edit, Eifert Gyula, Bihari Ferenc, Kertész Marianna

MPK: B60B 35/08

Značky: nápravy, automobilů, nosník, nákladních

Text:

...mnm co cmemennem om oepennnm nnx nocnenymmero pasmemennx npnnonaĽJH nonyqeazx Toqnux KoHTypoB Bmrnóa B óaxxe Mocwa eme no BHDMóasmz Bunonaamwca ®acoHHme Bmpesu, B KOTOpH 8 nocne Burnóanua BcTaBnHmmoH TaKHa 3 HBaSMHe KHMHBHEux ®opMH,.oóecneqnBammeň Toqaym uocanxy, rnasnym POHB Mrpaew nepexonnoñ pannyc Memny HPHMOŽ H BHPHYTOŽ qacTLm óanxn MOCTa. Hpmsnaxm Msoópewenna cocrosr B TOM, qro nepexonnoñ panmyc ycwaHaBĽMBa 6 TCH B sasncnmocrm OT...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249535

Dátum: 12.03.1987

Autori: Wohl László, Küronya István, Bakos József, Szulágyi János, Kollár László, Eifert Gyula, Durkó Anna, Toeroes Szilárd, Magyari István, Heil Bálint, Bohus Péter, Bihari Ferenc, Tromfos Katalin

MPK: A01N 35/04

Značky: způsob, fungicidní, účinných, prostředek, látek, výroby

Text:

...alkalíckých kovů, kovů alkalických zemin nebo organickými bázemi jako aminy, alkanolaminy, např. natriumlaurylsulfát, natrium-Z-ethylhexylsulfát, sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové, sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové a ethanolaminem, diethanolaminem, triethanolaminem nebo isopropylaminem, mono- a diisopropylnaftalensulfonát sodný, sodná sůl kyseliny naftalensulfonové, diisooktylsulfosukcinát sodný, xylensulfonát sodný, sodná a...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248732

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bakos József, Toeroes Szilárd, Wohl László, Durkó Anna, Bihari Ferenc, Reil Bálint, Timár Judit, Magyari István, Küronya István, Eifert Gyula, Pletyák Mihály, Bohus Péter, Kollár László

MPK: A01N 35/04

Značky: prostředek, fungicidní

Text:

...jako trichlorethan, dichlormethan, perchlorethylen, dichlorpropan, chlorbenzen laktony jako y-butyrolakton laktamy jako N-methylpyrrolidon, N-cyklohexylpyrrolidon amidy kyselín jako dímethylľormamívd dále rostlinné a živočíšne oleje jako slunečnicový olej, lněný olej, olivový olej, sójový olej, rícínový olej a spermový olej.ako smáčecí, dispergační a emulgační činidla přicházejí V úvahu ionogenní a neionogenní látky, jako solí...

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235339

Dátum: 15.01.1987

Autori: Nagy Mihály, Kalász József, Veréb Lajos, Halász Edit Kovácz, Eifert Gyula, Küronya István, Sövegjártö Ödön, Bohus Péter, Bihari Ferenc, Buczkó József, Magyari István, Petsch Guido

MPK: A01N 43/70, A01N 33/18

Značky: synergický, herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Synergický herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje v hmotnostním množství O,1 až 85 % směs N-ethyl-N-(2-methallyl)-2,6-dinitro-4-trifluormethylanilinu se substituovaným triazinem obecného vzorce II, ve kterém X znamená chlor, methylthioskupinu nebo methoxyskupinu, v hmotnostním poměru 19:1 až 1:4, s výhodou 4:1 až 1:1.