Eifert Gyula

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261226

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lestyán János, Horváth András, Tömördi Elemér, Szalai Sándor, Pletyák Mihály, Halász Edit, Wohl László, Nagy Mihály, Bohus Péter, Kovács Tibor, Inczédy Péter, Eifert Gyula, Magyari István, Bihari Ferenc

MPK: A01N 33/22, A01N 37/22

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...69). Použité metody jsou zvláště vhodné pro stanovení synergetického, aditivního popřípadě antagonistického účinku při současném použití dvou bioaktivních účinných látek.Herbicidni účinnost acetochloru (A), popř. fluorodiphenu (F), jakož i vypočítaná a změřená účinnost jejich kombinací jsou uvedeny na obr. 1. Z obrázku je zřejmě, že stanovená účinnost při optimálním obsahu účinné látky je o 30 vyšší, než spočítané, což svědčí 0 pravé...

Akaricidní, herbicidní a růstově regulační prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257773

Dátum: 15.06.1988

Autori: Schüszler Erzsébet, Eifert Gyula, Czövek Rudolf, Bihari Ferenc, Bohus Péter, Klumpp Egon, Inczédy Péter, Mészáros Jenö, Timár Judit, Magyari István

MPK: A01N 33/18

Značky: složky, způsob, regulační, prostředek, akaricidní, herbicidní, výroby, účinné, růstově

Text:

...Vyloučená usazeniíia se odstředí, promyje se vodou a usuší na vzduchu do konstaiítní hmotnosti. Získá se 28 kg 2 ~trifluormethyl-4,B-dinítroľenolu čistoty 94,3 . Výtěžek 92,4 °/o.Emulzní koncenirát obsahující 60 0/0 hmotnostních EC B 0433 g 2 ~triilLIorn 1 eil 1 y 1-4,řdlnitrtíioilolu 970/0 se rozpustí při 40 °C ve směsi 200 g isoforonu a 25 g xylenu. Roztok se ochladí na teplotu mĺstnosti a jařefiltruje GAF-filtrem o velikosti...

Spôsob zvýšenia selektivity meďnatochromitých katalyzátorov pre prípravu N-fenyl-N’-izopropyl-p-fenylén-diamínu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 242011

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eifert Gyula, Stanek József, Küronya István, Halász Edit, Wohl László, Bohus Péter

MPK: C07C 87/58, B01J 23/72

Značky: přípravu, katalyzátorov, selektivity, n-fenyl-n'-izopropyl-p-fenylén-diamínu, meďnatochromitých, spôsob, zvýšenia

Text:

...výrobe napríklad prídavkiom hydrogénfluoridu amónneho, ZSSR pat. spis číslo 770 524, alebo priamo pri aplikácii kataly z omvýznamnýmitíantiozonantom použivaným v igumárenakom priemysle., . V , Katalytická alkylačná hydrogenácia 4-anąmodifeoylüminu ąacetónom prebieha v Štupňàcłŕrézátora vo výrobe N-fenyl-Níizopropyi-pďenyiéndiamínu prídavkom kyseliny octovej,českoslov. autorske osvedčenie č. 235 833 a. tiež aj homogenizäciou selektívneho...

Elektroizolačný vrstvený materiál strihateľný za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 240489

Dátum: 15.08.1987

Autori: Eifert Gyula, Küronya István, Bohus Péter

MPK: B32B 11/00

Značky: strihateľný, elektroizolačný, materiál, vrstvený, studena

Text:

...a teplota v sušiacom tuneli sa nastavia tak, aby pri lisovaní skúšobnej dosky z piatich listov naimpregnovaměho papiera rozmerov 100 X 100 mm prlteplotemnožstvo vytečenej živice 4 až 8 hmotnostných °/o. .APapierová výstuž pre povrchové, tzv. krycie listy sa impregnuje obdobným spôsobom,avšak s použitím živičného spojivsi podľa uvedených príkladov 1 až 3 s prídavkom 0,15 0/0 hmotnosti montánneho vosku.Listy naimpregnovaného papiera, nasekane...

Žací lišta s nadzvedávacím příčným šnekovým dopravníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245274

Dátum: 15.06.1987

Autori: Küronya István, Bohus Péter, Eifert Gyula, Wohl László

MPK: A01D 57/02

Značky: dopravníkem, nadzvedávacím, lišta, žací, příčným, šnekovým

Text:

...no,1 u 11-n 1 ní 1 ~-1,nmnonnea-uz B mme cmaoycmaxramxzrzrsazouąerow 1 togjznyjnr~xrlz.ua.-4 I Iäíarcoxuxxamnxzrćšł HBICJIOH nonepequoI-o Tparmoparuoro mneua, odycnomenn ii ITJIOTIIOCCĽLIO meózroü Macau, orpaximen yruojąanm,pacnoxosxemzmmm nnympn óorconoñ cmanmx. nlepecmaaoualcoñ nepXHGTO 3717101351, B COOTBGTCTBIXTI C 13141301-1 IJ UĽOIPIIOCTLIO Icymrypu, 5 nocwxraorm noomwnłxioe mpeu-mopmaponaxme npn óoxozsoň noneIe no...

Nosník nápravy nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245271

Dátum: 15.06.1987

Autori: Küronya István, Eifert Gyula, Halász Edit, Stanek Jószef, Kertész Marianna, Bihari Ferenc

MPK: B60B 35/08

Značky: nosník, nápravy, automobilů, nákladních

Text:

...mnm co cmemennem om oepennnm nnx nocnenymmero pasmemennx npnnonaĽJH nonyqeazx Toqnux KoHTypoB Bmrnóa B óaxxe Mocwa eme no BHDMóasmz Bunonaamwca ®acoHHme Bmpesu, B KOTOpH 8 nocne Burnóanua BcTaBnHmmoH TaKHa 3 HBaSMHe KHMHBHEux ®opMH,.oóecneqnBammeň Toqaym uocanxy, rnasnym POHB Mrpaew nepexonnoñ pannyc Memny HPHMOŽ H BHPHYTOŽ qacTLm óanxn MOCTa. Hpmsnaxm Msoópewenna cocrosr B TOM, qro nepexonnoñ panmyc ycwaHaBĽMBa 6 TCH B sasncnmocrm OT...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249535

Dátum: 12.03.1987

Autori: Toeroes Szilárd, Wohl László, Heil Bálint, Durkó Anna, Küronya István, Kollár László, Tromfos Katalin, Szulágyi János, Bohus Péter, Bakos József, Magyari István, Eifert Gyula, Bihari Ferenc

MPK: A01N 35/04

Značky: způsob, účinných, látek, fungicidní, prostředek, výroby

Text:

...alkalíckých kovů, kovů alkalických zemin nebo organickými bázemi jako aminy, alkanolaminy, např. natriumlaurylsulfát, natrium-Z-ethylhexylsulfát, sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové, sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové a ethanolaminem, diethanolaminem, triethanolaminem nebo isopropylaminem, mono- a diisopropylnaftalensulfonát sodný, sodná sůl kyseliny naftalensulfonové, diisooktylsulfosukcinát sodný, xylensulfonát sodný, sodná a...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248732

Dátum: 12.02.1987

Autori: Magyari István, Wohl László, Bakos József, Bihari Ferenc, Durkó Anna, Pletyák Mihály, Timár Judit, Eifert Gyula, Küronya István, Toeroes Szilárd, Reil Bálint, Bohus Péter, Kollár László

MPK: A01N 35/04

Značky: prostředek, fungicidní

Text:

...jako trichlorethan, dichlormethan, perchlorethylen, dichlorpropan, chlorbenzen laktony jako y-butyrolakton laktamy jako N-methylpyrrolidon, N-cyklohexylpyrrolidon amidy kyselín jako dímethylľormamívd dále rostlinné a živočíšne oleje jako slunečnicový olej, lněný olej, olivový olej, sójový olej, rícínový olej a spermový olej.ako smáčecí, dispergační a emulgační činidla přicházejí V úvahu ionogenní a neionogenní látky, jako solí...

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235339

Dátum: 15.01.1987

Autori: Küronya István, Petsch Guido, Veréb Lajos, Eifert Gyula, Halász Edit Kovácz, Magyari István, Bihari Ferenc, Sövegjártö Ödön, Buczkó József, Nagy Mihály, Bohus Péter, Kalász József

MPK: A01N 43/70, A01N 33/18

Značky: prostředek, synergický, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Synergický herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje v hmotnostním množství O,1 až 85 % směs N-ethyl-N-(2-methallyl)-2,6-dinitro-4-trifluormethylanilinu se substituovaným triazinem obecného vzorce II, ve kterém X znamená chlor, methylthioskupinu nebo methoxyskupinu, v hmotnostním poměru 19:1 až 1:4, s výhodou 4:1 až 1:1.